Arbetsmiljö

Fackkunskap och inspiration kring arbetsmiljö.

Arbetsmiljö

Välj filter
Arbetsmiljö

Safety mindset: Att sätta säkerheten i första rummet

För att förbättra de stagnerande olycksfrekvenserna krävs mer än standardiserade säkerhetsåtgärder. Stefan Ganzke förklarar hur motivationen för att engagera sig i arbetsmiljö & säkerhet uppstår - och hur du kan påverka …

Läs artikel
Arbetsmiljö

ESG - Kriterier & Rapportering

Hållbar produktion blir allt viktigare - både ur miljösynpunkt, för företagsstyrning och för samhället. ESG är en holistisk strategi för att hjälpa företag att agera ansvarsfullt.

Läs artikel
Arbetsmiljö

Dussmann Group

Att beräkna och registrera koldioxidavtrycken för alla företagsavdelningar i 21 länder var en verklig utmaning för Dussmann-koncernens icke-finansiella rapportering. Programvarulösningen Quentic gjorde det möjligt. 

Läs framgångshistorien
Arbetsmiljö

Att använda Bradley-kurvan för att förbättra arbetsmiljön

Bradley-kurvan visar i vilket skede ditt företags säkerhetskultur befinner sig för närvarande - och vilka steg det behöver ta för att uppnå en varaktig minskning av olycksfrekvensen. 

Läs artikel
Arbetsmiljö

Turtle Diagram

Metoden Turtle Diagram är ett genialt verktyg för processanalys. Den kartlägger de viktigaste parametrarna på en enda A4-sida - snabbt, tydligt och transparent!

Läs artikel
Arbetsmiljö

"Vår vision är att involvera alla människor"

Timo Kronlöf är Senior Product Manager på Quentic och motiveras av en vision om att hjälpa organisationer att hantera de pågående stora förändringarna inom EHSQ & ESG.

Läs artikel

X