Arbetsmiljö, Digitalisering

Artificiell intelligens: Är arbetsplatssäkerhetens framtid maskiner?

Under de senaste åren har förespråkarna för artificiell intelligens (AI) ökat. Vad detta innebär för säkerhetsexperter? Läs denna artikel för att få en förbättrad överblick kring AI och hur det kan påverka oss i framtiden!

Tidsåtgång för läsning  | Cirka 2 minuter

Artificiell intellegens och människan

De senaste åren har vi sett otroliga framsteg inom AI, till exempel datorer som slår människor i Go-spelet (strategiskt brädspel) med hjälp av nya strategier. Det allra mest fascinerande med denna bedrift är att AI faktiskt lärde sig att spela spelet. Det gick inte att vinna bara genom att använda rådatorkraft för att förutsäga alla drag, eftersom det finns så många varianter. Samma sak kan observeras i robotik när robotar inte är programmerade för att gå, hoppa eller klättra, men lär och tränar sig precis som småbarn gör.

Fast AI designades och tränades, i alla dessa situationer, för att utföra en mycket specifik uppgift, till exempel att vinna Go-spel så kan de inte gå eller röra sig. Det är här vi är idag. Vi kan lära maskiner att vara bättre än människor på mycket specifika uppgifter. Vanligtvis handlar det om uppgifter som kräver förmågor som är analytiska till sin natur, som visuell observation, logiskt beslutsfattande och matematiska operationer. Men hur bra AI än är på GO-spelet, skulle det förlora mot ett barn om uppgiften var organisera färgpennor efter deras plats i regnbågen.

Hur AI kommer att förändra säkerhets- och riskhantering?

För arbetsmiljö- och riskhanteringsuppgifter använder människor ofta visuella koncept för data för att bättre observera förhållanden, efterlevnaden, bästa praxis och uppenbara risker. Vi kan till och med dra det så långt som att säga att vi mest använder visuella observationer för att göra detta. Vi använder dem både för att förstå och eliminera de risker vi hittar på våra arbetsplatser. Med rätt träning är den mänskliga hjärnan ganska bra på att uppnå detta, även med en begränsad mängd data. Med träning menar vi kunskap om risker som en person har förvärvat till följd av sina erfarenheter och lärande.  Och med en begränsad mängd data pratar vi om, att en människa kanske kan analysera hundratals bilder per dag, men att det finns mycket utrymme för mänskliga fel när fokus försvinner, eller medvetenhetsnivåerna inte är som bäst.

Visuella observationer är exempel på där maskiner, som använder första generationens AI-maskininlärning, konsekvent levererar storslagna resultat. AI-modeller lärs till att känna igen faror från många enstaka bilder, vilket är samma sätt som EHS-arbetare lär sig att utföra sina jobb på. Vi använder stora uppsättningar av bilddata och matar in maskinens information om alla element som visas i bilden och som är relevanta. Med denna träning lär sig maskininlärningsmodellen att identifiera den punkt som är intressant och kommer att överträffa även erfarna EHS-arbetare när det gäller att upptäcka potentiella risker. Människor kommer emellertid att förbli de slutgiltiga beslutsfattarna, tekniken kan därför användas som en förstärkt intelligens som å ena sidan varnar när det behövs och å andra sidan frigör de mänskliga användarna från tråkiga rutinuppgifter och gör det möjligt för dem att fokusera på andra mer engagerande uppgifter.

Första steget mot artificiellt intelligent EHS

Automationsnivån med hjälp av intelligenta lösningar kommer att öka snabbt de närmaste åren. Det är av yttersta vikt att alla EHS-chefer är medvetna om denna trend och ligger ett steg före för att kunna driva en organisations EHS-strategi i rätt riktning. AI-baserade verktyg kommer snart att fungera som assistenter vid bearbetning och analys av data, både visuella och skriftliga, och kommer sedan gradvis att ta över rutinmässiga uppgifter så att enkla åtgärder kan automatiseras. På så sätt kommer maskiner att hjälpa människor att fokusera på mer konceptuella ämnen, göra att rutinuppgifter utförs bättre och därmed hjälpa oss att göra våra jobb bättre och säkrare i framtiden!

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

12.10.2021, kl. 10.00
Arbetsmiljö, Digitalisering

Webinar: Hur man väljer rätt EHSQ-plattform!

Känns det komplicerat att välja en EHSQ-lösning för ditt företag? Anmäl dig idag och och få värdefulla tips från Quentic!

Anmäl dig här
Arbetsmiljö

De fem största misstagen chefer gör vid inköp av EHS-programvara

När man köper en EHS-programvara så är det många saker att ha i åtanke, vi listar i denna artikel de fem vanligaste misstagen så att du kan undvika fallgropar!

Läs artikel

Quentic Demo

Vill du testa Quentic gratis och utan förbindelser? Få en inblick i programvaran och dess fördelar.

Begär demo

X