Förbättra din säkerhetshantering av extern personal

7 saker företag bör ha i åtanke när man arbetar med externa aktörer

Ungefärlig lästid (3 minuter)

Outsourcing är vanligt i många branscher idag. Men det är inte bara förknippat med fördelar att använda sig av externa företag, det kan också innebära mycket speciella utmaningar. Om en entreprenör utför ett jobb på din arbetsplats, då är det du som är ansvarig för säkerheten för all extern personal.

Enligt Verdantix är det två till tre gånger vanligare att extern personal råkar ut för arbetsplatsolyckor. Därför måste extra hänsyn visas dem när regler och riktlinjer för arbetsmiljö och säkerhet tas fram. Detta gäller särskilt företag certifierade enligt den arbetsmiljöstandarden ISO 45001. Det holistiska tillvägagångssätt som följer av standarden innebär att arbetsförhållanden för alla i hela leveranskedjan måste beaktas.  

Följande tips säkerställer att du är väl förberedd för att göra omfattande arbetsmiljöåtgärder till en del av ditt företags hörnstenar.

1. Tydlighet: Vem säger vad till vem och via vilka kanaler?

En tydlig kommunikationsstrategi hjälper dig att undvika osäkerhet kring vem som har auktoritet. Bestäm vilken information som ska vidarebefordras till bemanningspersonal och se till att fastanställda arbetare kan kontaktas vid behov. Bestäm vilka kommunikationskanaler som är relevanta och säkerställ att alla inblandade har tillgång till dem.

2. Få en översikt: För samman all data centralt

Börja använda en central portal för externa företag som innehåller information om revisioner, certifieringar, kompetenser och anställda. Håll reda på vem som är ansvarig för att uppdatera uppgifterna och hur det ska gå till med hjälp av tydliga regler.  

3. Få hjälp med beslutsfattande: Tänk på dessa kriterier när du gör ditt val

Vill du anlita ett externt företag för ett specifikt jobb? Använd portalen för externa företag för att läsa om olika tredje parter och tjänsterna de erbjuder. Fäst dig särskilt vid hur väl det hanterat säkerhetsfrågor vid tidigare jobb, såväl som resultat från inspektioner och revisioner på plats.

4. Håll dig på den säkra sidan: Dokumentera och utvärdera

Dokumentera säkerhetsrelaterad information från de enskilda företagen från vilka du anlitar bemanningspersonal, för att bättre kunna analysera hur de presterar säkerhetsmässigt. Om större förseelser inträffat kan du blockera den specifika personen från att erhålla framtida jobb hos ditt företag.

5. Förena: Hantering av externa företag som en del av en större helhet

Koppla ihop din säkerhetshantering av externa företag sömlöst med andra säkerhetsprocesser. Se till att ansluta dina resurser för risk- och incidenthantering, eftersom detta kommer att säkerställa att bemanningspersonal har obegränsad tillgång till information som är viktig för deras säkerhet.  

6. Forma framtiden: Hitta en väg ut ur labyrinten av indikatorer

Begränsa dig inte till bedömningar baserade på omoderna indikatorer, som t.ex. antalet missade arbetsdagar eller registrerade incidenter. Var istället proaktiv och använd ledande indikatorer som spårar antalet godkända säkerhetsutbildningar eller hur väl de lever upp till kraven i olika säkerhetsförordningar. Detta gör att du bättre kan förutsäga hur bemanningspersonal och deras företag kommer att bete sig i säkerhetsfrågor i framtiden.

7. Bygg upp relationer: Liten insats, Stor effekt

Utveckla en nära relation med företag du anställer bemanningspersonal från. Regelbunden kontakt ökar säkerheten både för dina egna anställda och den externt inhyrda personal som kommer in.

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

12.10.2021, kl. 10.00
Arbetsmiljö, Digitalisering

Webinar: Hur man väljer rätt EHSQ-plattform!

Känns det komplicerat att välja en EHSQ-lösning för ditt företag? Anmäl dig idag och och få värdefulla tips från Quentic!

Anmäl dig här
Arbetsmiljö, Digitalisering

Artificiell intelligens: Är arbetsplatssäkerhetens framtid maskiner?

Under de senaste åren har förespråkarna för artificiell intelligens (AI) ökat. Vad detta innebär för säkerhetsexperter? Läs denna artikel för att lära dig mer!

Läs artikel

Quentic Demo

Vill du testa Quentic gratis och utan förbindelser? Få en inblick i programvaran och dess fördelar.

Begär demo

X