Miljö & hållbarhet, Revisioner

Hållbarhetsrapportering i en integrerad plattform

5 fördelar med att göra er hållbarhetsrapportering med Quentic

6 Minuter20/06/2022

Vad är hållbarhetsrapportering?

Sedan den 1 december 2016 är det lag på att svenska bolag över viss storlek (250 anställda) måste upprätta en hållbarhetsrapport. Syftet med denna lag är att göra information om hur företag arbetar med hållbarhetsfrågor mer transparent, samt möjligt att jämföra från företag till företag. Ett steg i rätt riktning även om det fortfarandeär tidigt i denna process och hållbarhetsrapporterna skiljer sig i utsträckning från företag till företag, det kan som privatperson vara svårt att kvantifiera och precisera hur hållbart ett företag faktiskt är. Lagstadgan rörande Hållbarhetsrapportering har dock underlättat denna process, och ett tecken på hur viktigt det är att alla företag arbetar för hållbarhet, och för att minska sin miljöpåverkan.

Hållbarhetsrapportering är som tidigare nämnt lagstadgat sedan 2016, vilket i sammanhanget inte kan ses som en särskilt lång period, och dessutom inte för alla företag ännu. Vilket kan göra själva rapporteringen än mer komplicerad. För företag och organisationer finns det en del riktlinjer som ska följas. Det brukar nämnas fyra steg som indikerar hur långt företag kommit på sin hållbarhetsresa.

Dessa fyra steg är:

  1. Identifiera och analysera områden av intresse – Vart finns det förbättringspotential? Vilka utmaningar står företaget inför? Försök inkludera hela värdekedjan i detta steg!
  2. Prioritera de fokusområden som är viktigast – Gör en väsentlighetsanalys och avgör vilka delar som är viktigast och ska prioriteras före övriga.
  3. Implementera ett systematiskt hållbarhetsarbete – Strukturera det arbetet ni har framför er så att det sker kontrollerat och systematiskt.
  4. Rapportera och följ upp – Följ upp på hur förändringarna går, avgör vilka KPI:er som är viktigast för er och följ upp på hur väl ni når era KPI:er och mål.

Då det är mycket viktigt att konkretisera och strukturera arbetet, där många nyckelpersoner kommer bidra med data, är det en god ide att använda en integrerad plattform för hållbarhetsrapporteringen! I denna artikel kommer vi gå igenom fem fördelar med att hållbarhetsrapportera i en integrerad plattform!

5 fördelar med Hållbarhetsrapportering i en integrerad plattform

1. Full flexibilitet vid registrering av hållbarhetsdata.

Registrera för hand, ladda upp excelfiler eller koppla Quentic direkt till externa källor.

2. Använd all hållbarhetsdata som redan finns registrerat.

Hållbarhetsdata finns i plattformen som arbetsmiljödata, lagkrav, revisioner etc. 

3. Automatisera dina processer.

 Exempelvis kan påminnelsemail skickas automatiskt innan registrering ska ske eller om registreringen är försenad. 

4. Full kontroll på status för all rapportering. Inget glöms, inget göms.

De har då möjlighet att förbereda sig och dialogen får ett önskvärt djup.

Hållbarhetsmodulen

Med Quentic-modulen Hållbarhet kan du utvärdera verksamhetens sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter. Det skapar faktaunderlag för era beslut – för hållbar verksamhetsledning och kommunikation med intressenter. 

Läs mer!

5. Skapa din egen dashboard för er hållbarhetsdata.

Den skapas en gång och visas alltid i realtid. En Dashboard ger tydlig överblick och hjälper er att behålla kontrollen.

Vi rekommenderar att du arbetar i en plattform där har allt är samlat i en och samma vy med frågor, personer, rapporter etc. Detta hjälper er att hålla koll på de mest väsentliga delarna och gör även att ingenting faller mellan stolarna. Allt är tydligt organiserat med en struktur som anpassas till er organisation.

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Digitalisering, Revisioner

Internrevisioner & digitalisering av ISO

Internrevisioner och ISO kan vara stora projekt. Quentic ger tips på hur din organisation kan planera för att lyckas!

Läs artikel
Miljö & hållbarhet

Att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling med ISO 14001

Hur ert miljöledningssystem enligt ISO 14001 kan bidra till att uppnå FN:s 17 hållbarhetsmål. Infografiken visar konkreta effekter av ett miljöledningssystem i linje med den internationella standarden.

Läs artikel
Arbetsmiljö, Revisioner

Veltec

Adjö pappersarbete! Hej transparens och samarbete! Digital programvara och verktyg kan revolutionera arbetssäkerheten för EHSQ-chefer, bland annat genom att använda QR-koder för att samla in fler rapporter. Det enda …

Läs framgångshistorien

X