Arbetsmiljö, Digitalisering

De sju senaste trenderna inom Arbetsmiljö 2022

Lär dig mer om den utveckling som internationella experter förutser, samt hur du bäst kan tackla uppgiften

6 minuter20/03/2022

Vilken teknologi bör yrkesverksamma inom Arbetsmiljö & Säkerhet hålla koll på i framtiden? Vilka långsiktiga förändringar kan man förvänta sig när det gäller säkerhetsledarskap och chefernas roll i fråga om arbetsmiljö? Kommer användningen av ESG-kriterier att leda till mer resurser och högre prioritering av bättre arbetarskydd? Elva internationellt erkända experter och 500 yrkesverksamma och chefer svarar på dessa frågor och mycket mer i årets Safety Management Trend Report. Vi har sammanfattat resultaten i en infografik för dig här.

Arbetsmiljö 2022: Covid-19 inflytande och påverkan

Coronapandemin fortsätter att stå i fokus inom arbetsmiljö & säkerhetsområdet även under 2022. Pandemin har blivit en följeslagare i vår vardag. Dess utmaningar finns kvar och är fortfarande betydande. Trots detta visar resultaten av årets undersökning också att uppmärksamheten vidgas till att även omfatta andra strategiska ämnen igen. För det första har pandemin fungerat som en drivkraft för digitaliseringen. För det andra ser många nu att hälsa är en viktig del av helheten. Allt är sammankopplat - och som ett resultat av detta förskjuts proffessionella inom ESH arbete mot en integrerad ansvarsförvaltning där miljö, sociala frågor och företagsstyrning går hand i hand. 

Ladda ner infografik som PDF här:

3 trender i fokus

Rapporten Safety Management Trend Report 2022 samlar de perspektiv, förhoppningar, farhågor och utsikter som elva internationellt erkända experter och mer än 500 arbetsmiljöansvariga och yrkesverksamma har gett uttryck för.  Ämnena digitalisering och industri 4.0, säkerhetsledarskap och ESG är särskilt centrala i år.

Digitalisering och Industri 4.0

Det råder ingen tvekan om att pandemin har påskyndat digitaliseringen avsevärt. Denna digitala omställning är särskilt tydlig inom områdena riskbedömningar och utbildning. Behovet av digital hjälp och optimering är dock långt ifrån helt tillgodosett och kommer att öka ytterligare under 2022, särskilt när det gäller incidenthantering, entreprenörshantering och besökshantering. Assistans från digital teknik innebär inte alltid toppmoderna lösningar som virtual reality (VR), augmented reality (AR), drönare och artificial intelligence (AI). 

Trendrapporten 2022

Läs utdrag ur intervjuer med våra elva experter och få en sammanfattning och jämförelse av expertutlåtanden i rapporten Safety Management Trend Report 2022. Du får också:

  • Rekommendationer: Rapporten kondenserar praktiska råd för chefer och yrkesverksamma och presenterar dem för dig i form av en kompakt och hjälpsam guide.  
  • Statistik: Expertrekommendationerna kompletteras ytterligare med åsikter från 500 yrkesverksamma och chefer i hela Europa. Få en helhetsbild och förstå både det nuvarande status quo och viktiga framtidsperspektiv. 
Ladda ned nu!

Ledarskap och säkerhet

Ledarskapsförmåga och mänskligt samarbete under paraplyet säkerhetsledarskap anses konsekvent vara en sammanhängande lösning på nya utmaningar. Att aktivt integrera chefer och anställda i arbetsmiljön och säkerhet diskuteras gång på gång i årets Safety Management Trend Report och är en nyckelfaktor för en framgångsrik säkerhetskultur. Detta område betraktas fortfarande både som en topprioritet och som det område med störst utvecklingspotential.

Ledarskap och samarbete ingår i säkerhetsledarskapet och anses vara en viktig del för att lösa nya utmaningar.

ESG

När det gäller arbetssäkerhetens framtida framgång får vi inte glömma bort det positiva tryck som skapas av allmänheten och andra intressenter. År 2022 kommer organisationer och företag att få en större press på sig för att visa sitt hållbarhetsfokus, samt visa upp sitt miljömässiga och sociala ansvarstagande. ESG-kriterierna är en viktig milstolpe och kommer i framtiden att skapa en närmare koppling mellan kommersiell framgång och arbetsmiljöstrategi.

Vill du få en helhetsbild?

Vi talar varje år med branschexperter och publicerar deras tankar om de viktigaste trenderna som påverkar arbetssäkerheten. Om du vill ha en helhetsbild kan du ladda ner våra infografiker från tidigare år:

Eller läs någon av de tidigare årens Safety Management Trend Report från Quentic!

 

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

X