Arbetsmiljö, Digitalisering

Safety Walks

5 tips för att lyckas med skyddsronder!

3 Minuter17.09.2021

Det är mycket att hålla reda på när skyddsronder står på agendan. Det finns en hel del saker att ha i åtanke, och det är lätt att något missas. I denna artikel listar Quentic 5 tips som bidrar till att er safety walk blir mer effektiv och framgångsrik.

Vad är en Safety Walk?

En Safety Walk, även kallat, Skyddssrond är när man på arbetsplatsen för en visuell inspektion av arbetsplatsen i syfte att identifiera och åtgärda osäkra samt potentiellt osäkra förhållanden. Många anser att nyckeln till framgång ligger i att förändra attityden hos människor till ett säkert beteende. Detta gör man mest effektivt genom att skapa en större medvetenhet kring vikten av säkerhet som därmed stärker företagets säkerhetskultur. 

Safety Walks är ett effektivt verktyg för att skapa en säkerhetskultur, och dessutom bidrar dessa skyddsronder till beteendebaseras säkerhet (BBS) på arbetsplatsen. Safety Walks bidrar till att bryta rutiner och vanor där vi blivit blinda för risker i det vardagliga arbetet.  

1. Avgränsa området

Om området för er Safety Walk är allt för stort, eller med allt för många stopp så är det lätt att fokus skiftar eller att personerna tappar fokus helt. 

2. Använd fördefinerade frågor

Vi rekommenderar att använda ett formulär med fördefinerade frågor, då vet man vad man ska hålla extra utkik efter. Det ger även mindre utrymme för den mänskliga faktorn att försämra kvaliten på er Safety Walk. Den mänskliga faktorn kan innebära att viktiga detaljer glöms av eller inte får det utrymme som krävs. 

3. Använd verktyg för att lägga till observationer under er Safety Walk

Att använda ett verktyg under er Safety Walk för att enkelt kunna registera observationer eller incidenter är något vi vill slå ett slag för. Det underlättar efterarbetet, eftersom att observationen redan registrerats under tiden för er Safety Walk.  

Under en Safety Walk kan man upptäcka en mängd olika saker som ska registreras under rundan, om detta kan ske i stunden så minskas risken för att detaljer glöms bort till dess att man registerar observationer.  

Det är även bra att lägga in bilder på den specifika observationen och notera vad som sker i bilden. Detta gör det lätt för andra att hänga med i efterhand och kan underlätta förståelsen hos övriga. 

4. Bjud in nya deltagare till varje Safety Walk

Det är viktigt att alla på arbetsplatsen är medvetna om vilken typ av säkerhetsåtgärder som vidtagits och eventuella risker de bör vara extra uppmärksamma på. Att bjuda in anställda som deltagare på er Safety Walk ökar säkerhetsmedvetandet på arbetsplatsen vilket är positivt.

Försök istället att inkludera samtliga anställda så att de också är informerade om vad som gäller. Dessutom kan observationer med nya ögon vara av stort värde. En ny person kan eventuellt se nya saker, risker eller komma med nya förslag på försiktighetsåtgärder som inte tidigare varit etablerade.  

5. Ta fram en årsplan för era Safety Walks

Det är lätt att glömma bort skyddsronden, vi föreslår därför att ni tar fram en årsplan för planeringen av dessa! Förslagsvis med automatiserade påminnelser för samtliga deltagare. Detta minskar risken för att det glöms av, eller att personer inte deltar! 

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Arbetsmiljö, Digitalisering

Hur man introducerar en ny EHS-programvarulösning

EHS-programvara kan vara en livräddare för företag! 10 tips att tänka på för att engagera alla anställda och inspirera till att följa nya processer.

Läs artikel
Arbetsmiljö, Digitalisering

EHS-programvara: Teknik främjer effektivitet & säkerhet

Efterfrågan ökar efter en central plattform som kan koppla samman och kontrollera EHS-processer och intressenter. Ta reda på exakt vad EHS-programvara är - och vad den kan göra.

Läs artikel
Arbetsmiljö, Revisioner

Veltec

Adjö pappersarbete! Hej transparens och samarbete! Digital programvara och verktyg kan revolutionera arbetssäkerheten för EHSQ-chefer, bland annat genom att använda QR-koder för att samla in fler rapporter. Det enda …

Läs framgångshistorien

X