Miljö & hållbarhet

Att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling med ISO 14001

Infografik: Så kan ett miljöledningssystem bidra till att uppnå målen för hållbar utveckling

4 minuter17/11/2021

Om vi ska kunna uppnå de mål för hållbar utveckling somFN har fastställt till 2030 måste vi acceptera och vara medvetna om den viktiga roll som företagen har att spela i detta sammanhang. Aktiv miljöledning bidrar till att minska luftföroreningar, bevara den naturliga miljön och minska organisationers totala miljöpåverkan - helst under hela kedjan – från början till slut. Om du vill upptäcka de miljömässiga svagheterna i ditt företag och vidta åtgärder för att avhjälpa dem bör du samordna motsvarande åtgärder med ett miljöledningssystem.

Användning av ett miljöledningssystem (EMS)

 • Gör det möjligt att få en organisation att ständigt förbättra sin miljöprestanda - och bidrar på så sätt till att uppnå globala mål för hållbar utveckling.

 • Reglerar de nödvändiga processerna, ansvarsområdena samt dokumentationen.

 • Integrerar ovanstående aspekter i ett strukturerat och systematiskt helhetskoncept, som överensstämmer med en internationell standard.

Infografik: Att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling med ISO 14001

ISO 14001 är en global och sektorsoberoende standard för införande och kontinuerlig förbättring av miljöledningssystem i företag runt om i världen. Som global standard erbjuder den ett effektivt ramverk, för att arbeta mot att nå FN:s mål för hållbar utveckling. Quentics infografik ger en detaljerad titt på de mål som ett miljöledningssystem i linje med ISO 14001 kan bidra till:

Ladda ned som PDF här!

Expertkunskap om ISO 14001-certifiering

Lär dig allt om standardens utformning och innehåll, från hur kapitlen i ISO 14001 är utformade till hur du når FN:s hållbarhetsmål med hjälp av företagens miljöledning. Det är viktigt att ha ett välstrukturerat tillvägagångssätt när man navigerar genom faserna förberedelse, genomförande och certifiering. För att se till att du inte missar några milstolpar erbjudervårt whitepaper en steg-för-steg-guide till ISO 14001-certifiering erbjuder gedigna insikter och information, t.ex:

 • En översikt över ISO 14001-standarden
 • Kraven för ISO14001-certifiering
 • Planering av genomförandet
 • En kostnads-nyttojämförelse
 • Checklistor för att lyckas


Ladda ned nu!

De hållbara utvecklingsmålen: Gynnar både ekonomi och miljö

Genom att införa ett miljöledningssystem kan företag systematiskt skapa hållbarhet på företagsnivå och därmed bidra till att uppnå FN:s mål. Men det är inte allt: Att använda målen för hållbar utveckling som vägledning öppnar också upp en mängd nya möjligheter, med en uppskattad marknadsvolym på totalt 12 biljoner dollar (US) .

De hållbara utvecklingsmålen är därför "en stor gåva" för företag som på allvar undersöker om deras affärsmodeller, produkter och tjänster är "anpassade till de hållbara utvecklingsmålen" och som vidtar motsvarande åtgärder för att korrigera avvikelser.

Vanligt förekommande fördelar med hållbarhetsmålen för företag:

 • Identifiera framtida affärsmöjligheter (t.ex. affärsmodeller som lämpar sig för en cirkulär ekonomi, innovativ energieffektiv teknik, konsulttjänster) och möjligheten att öppna upp nya marknader.

 • Stärka varumärket genom förbättrade relationer med intressenter och kunder.

 • Minska personalomsättningen och förbättra arbetsgivarens rykte.

 • Minskning av risker samt kostnader för reglering och juridik (genom förbättrad efterlevnad av lagstadgade skyldigheter och lobbygruppernas förväntningar).

 • Att skapa stabilitet i de samhällen och på de marknader där ditt företag är verksamt.

 • Optimering av drift- och miljöprestanda

 • Utforma och förbättra genomförandet och mottagandet av gemensamma värderingar i hela leveranskedjan.

 • Att hålla jämna steg med den globala politiska utvecklingen.

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Arbetsmiljö, Digitalisering, Miljö & hållbarhet

Strömlinjeformad ESG-rapportering!

Tycker du att ESG är lite av en djungel? Registera dig för detta webinarium och så ska du se att det kommer klarna! 

Titta på Webinarie
Revisioner, Miljö & hållbarhet

Whitepaper ISO 14001

Samlad expertkunskap om certifiering enligt ISO 14001. Enkelt förklarat inklusive checklistor och en konkret införandeplan. Din guide till den internationella standarden för miljöledningssystem.

Ladda ner whitepaper
Arbetsmiljö, Miljö & hållbarhet

Hur man väljer rätt EHS-lösning!

Hur man väljer rätt EHS-lösning! Känns det komplicerat att välja en EHS-lösning för ditt företag? Anmäl dig idag och och få värdefulla tips!

Titta på Webinarie

X