Arbetsmiljö

Quentic om att förändra arbetssäkerheten: "Vår vision är att engagera alla människor"

Safety Management Trend Report 2022 -Intervju

5 minuter 21.06.2022

Quentic, en av de ledande leverantörerna Saas-lösning för EHSQ- och ESG-hantering, publicerade sin trendrapport om säkerhetshantering 2022 i Mars 2022. Rapporten omfattar ämnen som sträcker sig från hantering av psykosociala risker och ökande stressnivåer i arbetet till olika ledarskapsfilosofier inom arbetssäkerhet. Timo Kronlöf, Senior Product Manager på Quentic, presenterar de nya trenderna inom Safety Management och förklarar hur säkerhetschefer kan stödja uppbyggnaden av en sund säkerhetskultur i ett företag.

Trendrapporten om säkerhetshantering 2022 fokuserar på hur säkerhet hanteras och leds. Quentic har talat med elva internationella tankeledare och gjort en enkätundersökning bland över 500 arbetsmiljövårdare för att ta reda på vilka ämnen de anser vara relevanta för branschens framtid.

Från att hantera saker till att hantera människor

En trend som nämndes av många är hanteringen av psykosociala risker. "Covid-19-pandemin ökade medvetenheten om arbetshälsa, vilket i sin tur fick säkerhetsansvariga att engagera sig för att lägga mer fokus på detta ämne", förklarar Timo Kronlöf. Det ökade erkännandet av det arbete som säkerhetsledare utför kommer också med nya utmaningar. "Ursprungligen var säkerhet mer fokuserad på att hantera saker som att samla in data och härleda KPI:er från tidigare information.

Numera handlar det om att hantera data i nästan realtid, stödja linjeförvaltningen och leda människor genom en uppsättning gemensamma värderingar, vilket alla är positiva trender. Men ökningen av arbetsuppgifter orsakar också problem med tiden, en resurs som kan påverka framgången för säkerhetshanteringsinsatser, enligt europeiska arbetsmiljöexperter när de tillfrågades om detta i den undersökning som genomfördes av Quentic.

"Det är här som HSEQ-programvaran kommer in i bilden, eftersom den hjälper säkerhetsansvariga att jämna ut de byråkratiska processerna i HSEQ- och ESG-hanteringen. Kronlöf förklarar: "Säkerhetsledare kan dra nytta av att spara mycket av den tid det tar att samla in, bearbeta och lagra data när de använder professionell EHS-mjukvara. Följaktligen har EHS-utövare och linjeledningspersonal mer kapacitet att fokusera på människorna - detta är vad säkerhet faktiskt handlar mycket om."

Safety Management Trend Report 2022

Internationella ledare inom EHSQ och ESG delar med sig av sina observationer, rekommendationer, förhoppningar och tvivel om de största framtidstrenderna inom sektorn. Ladda ner rapporten Safety Management Trend Report 2022 för att få:

  • Nya perspektiv: 11 internationella experter diskuterar framtiden för modern säkerhet
  • Insikter: Experter inom säkerhet och förebyggande av olyckor, delar med sig av sina insikter om säkerhetshantering.
  • Framtiden: mer än 500 yrkesverksamma och chefer inom hälsa och säkerhet från 23 europeiska länder ser fram emot framtiden för säkerhetshantering! Ta del av deras åsikter i vår survey!

 

Ladda ned!

Rapportera en incident - det är inte bara ledarna som måste vidta åtgärder

På tal om människor är det viktigt att inte bara tänka på säkerhetsansvariga utan även på alla anställda som är ansvariga för att rapportera incidenter. Kronlöf anser att en av de viktigaste utmaningarna är att få människor att engagera sig: "Ofta rapporterar upp till 90-95 procent ingenting och det är inte möjligt för de återstående fem till tio procenten att dokumentera varje incident eller observation som organisationen skulle kunna lära sig av." Beroende på de underliggande värderingarna och kulturen i organisationen i fråga finns det olika skäl till varför de flesta arbetstagare tenderar att undvika att rapportera. Å ena sidan anses det vara för tidskrävande, å andra sidan är människor rädda för att bli straffade för att ha gjort ett misstag eller så tror de inte att det leder till verkliga förbättringar.

Nyckeln ligger i säkerhetskulturen, i de gemensamma värderingar som påverkar beteendet hos de anställda i ett företag. "Jag tror att det sker en stor förändring i hur vi ser på mänskliga fel. Vi kan se en förändring från att fokusera på misstagen, som kallas 'mänskliga fel', till att fokusera på mänskliga faktorer", förklarar Kronlöf. Naturligtvis kommer människor alltid att göra misstag, men det är nödvändigt att vidta försiktighetsåtgärder så att ett misstag inte leder till katastrofala konsekvenser. Därför måste säkerhetsansvariga inte bara fokusera på potentiella fel utan också på potentiella konsekvenser för att eliminera risken för en katastrof. "Under lång tid sågs anställda som gjorde misstag endast som problemet inom arbetssäkerheten. Vi bör erkänna att människor per automatik försöker undvika olyckor och att människor snarare kan vara nyckeln till att hitta lösningar för en säkrare arbetsmiljö. Vi bör vara försiktiga med att dra slutsatsen att majoriteten av incidenterna orsakas av "mänskliga misstag" och i stället fokusera på att bättre förstå "mänskliga faktorer". Det är en av skillnaderna mellan Safety I och Safety II*", förklarar Kronlöf och kommenterar en stigande trend inom säkerhetshantering. Den mångårige produktchefen på Quentic inser att det vanligtvis finns förståeliga skäl till varför människor tar vissa risker eller gör avkall på vissa saker, och dessa skäl måste identifieras.

Med detta i åtanke är det också viktigt att undvika att människor blir rädda för att göra misstag. "Man bör tacka folk för att de rapporterar om en olycka som har varit nära att hända, även om någon har gjort ett misstag. Ingen ska vara rädd för att bli straffad", råder Kronlöf. Detta kan öka motivationen för att rapportera inte bara incidenter och nästan-olyckor utan även observationer, och för att bli mer proaktiv i det förebyggande arbetet. För att få alla anställda att förbättra arbetsmiljöarbetet har Quentic nyligen lanserat en ny modul för hantering av "incidenter och observationer" i sin programvara. Lösningen kan användas via Quentic App eller på Quentic-plattformen. Det är till och med möjligt att rapportera incidenter och observationer av alla typer utan att vara inloggad, vilket underlättar rapporteringen för frontlinjemedarbetare och intressenter.

"Vi kan inte bygga upp en säkerhetskultur om bara ett fåtal personer är involverade. Med vår programvara vill vi göra säkerheten mer inspirerande. Vår vision är att engagera alla människor som bidrar till arbetsmiljöarbetet, även om vi vet hur ambitiöst det är", säger Kronlöf.

Timo Kronlöf
Senior Product Manager, Quentic GmbH

Timo Kronlöf är Senior Product Manager på Quentic, en av de ledande leverantörerna av SaaS-lösningar för HSEQ- och ESG-hantering. Sedan 2020 är han även verkställande direktör för Quentic Finland Oy. Kronlöf har en magisterexamen i säkerhetshantering och teknik. Han drivs av visionen att hjälpa organisationer att klara av den stora omvandling som sker inom miljö-, hälso- och säkerhetshantering och att engagera människor i frågor som rör arbetssäkerhet.

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

07.12.2022, kl. 10.00
Arbetsmiljö, Digitalisering

Webinar: Så väljer ni rätt EHSQ-plattform!

Känns det komplicerat att välja en EHSQ-lösning för ditt företag? Quentics webinar hjälper dig på vägen till att fatta rätt beslut rörande er EHSQ-plattform!

Anmäl dig till Webinar!
Arbetsmiljö, Digitalisering

Fokus på digitalisering av ledningssystem för EHS och ESG

Hur övervinner du de känslomässiga hinder som hindrar dig från att digitalisera ditt EHS- och ESG-ledningssystem? Läs artikeln från Timo Kronlöf som kommer att ge dig sina synpunkter på detta.

Läs artikel

Quentic Demo

Vill du testa Quentic gratis och utan förbindelser? Få en inblick i programvaran och dess fördelar.

Begär demo

X