Dataskyddspolicy

Skyddet av era personuppgifter respektive data från ert företag är en viktig fråga för Quentic GmbH, Gürtelstraße 30, 10247 Berlin (nedan kallat ”Quentic”). Följande bestämmelser informerar er om vilka uppgifter som samlas in om det interneterbjudande som tillhandahålls av Quentic och är tillgängligt (nedan kallat ”interneterbjudandet”) och hur dessa behandlas och används.

Under den fortsatta utvecklingen av interneterbjudandet och genomförandet av ny teknik för att förbättra tjänsten för dig kan ändringar i denna dataskyddspolicy också bli nödvändiga. Vi förbehåller oss därför uttryckligen rätten att göra ändringar. Mot denna bakgrund rekommenderar vi att du med jämna mellanrum läser denna dataskyddspolicy i detalj.

1. Föremål för denna dataskyddspolicy

Denna dataskyddspolicy gäller för alla tjänster och erbjudanden som tillhandahålls och erbjuds inom ramen för ”www.quentic.com”, ”www.quentic.de”, ”www.quentic.at”, ”www.quentic.ch”, ”www.quentic.nl”, ”www.quentic.fi”, ”www.quentic.dk”, ”www.quentic-visions.de”, ”www.quentic-visions.com”, ”www.quentic.fr”, ”www.quentic.es”, ”www.quentic.se” och ”www.quentic.it”. Så snart ändringarna av internetsidorna har gjorts efter den senaste namnändringen kommer internetsidorna att köras under ”quentic.”. Bestämmelserna uppdateras sedan på denna plats. Om inget annat anges reglerar denna dataskyddspolicy enbart hur Quentic hanterar era personuppgifter.

2. Uppgiftsinsamling och rättslig grund

Generellt kan du komma åt vårt interneterbjudande och webbplatserna utan att ange personuppgifter. Det står dig alltid fritt att bestämma om du vill dela data med oss.

Automatisk lagring av vissa data är undantagna från denna princip. Vid varje besök av interneterbjudandet, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, sparas IP-adress, webbläsartyp, åtkomsttider, namnet på internetleverantören, den webbplats från vilken ni har kommit till vår sida samt de webbsidor ni inom interneterbjudandet besöker och överförs automatiskt av datorn till Quentic-servern och lagras där. Dessa automatiskt överförda data används inte förutom för att förhindra och spåra obehörig trafik till Quentics webbplats. Quentic analyserar endast på anonym basis vilka sidor inom ramen för Quentic-interneterbjudandet som gynnas av besökarna och hur många träffar som dagligen uppnås.

3. Allmän dataanvändning

3.1 De personuppgifter som samlas in via internet är öronmärkta av Quentic och bearbetas och används i enlighet med lagstadgade bestämmelser, i synnerhet enligt bestämmelserna i den Federala dataskyddslagen (BDSG) och Telemedia-lagen (TMG) liksom EU:s GDPR (ESP. art 5 och 6 GDPR). Naturligtvis kommer alla personuppgifter att behandlas konfidentiellt och i princip inte vidarebefordras till tredje part, i synnerhet inte för kommersiella ändamål, om inte Quentic är juridiskt skyldiga att göra det. Vi försäkrar dig om att personuppgifter varken nu eller vid någon annan tidpunkt i framtiden kommer att vidarebefordras till tredje part utan uttryckligt medgivande från berörd person.

3.2 För att göra ditt besök inom ramen för Quentics interneterbjudande så trevligt som möjligt använder vi så kallade cookies. ”Cookies” är små textfiler som tillåter ett igenkännande av användaren. Cookies raderas vanligtvis automatiskt från din hårddisk efter ditt besök på webbplatsen. Vissa cookies finns kvar på din dator så att du blir igenkänd vid ditt nästa besök på webbplatsen. Quentic använder cookies för att mäta och kontrollera frekvensen på sidvisningar och allmänna navigationslänkar. Din webbläsare kan ställas in så att cookies i allmänhet avvisas. Då är det dock inte garanterat att du kan dra nytta av webbplatsens fullständiga funktionalitet. För att erbjuda dig en optimal service använder vi både ”permanenta cookies” och ”sessionscookies”. De data som lagras i permanenta cookies används för att du skall kunna använda våra tjänster så bekvämt som möjligt, även utöver det aktuella besöket hos respektive tjänst. Om du inte vill tillåta permanenta cookies, kan du inaktivera permanenta cookies i din webbläsare. De data som lagras i sessionscookies är endast giltiga för varje aktuellt besök inom ramen för våra onlinetjänster och används för att du skall kunna använda våra tjänster utan begränsning samt för att tillhandahålla den mest praktiska funktionaliteten för det aktuella besöket inom ramen för våra tjänster. Vid en inaktivering av sessionscookies kan vi inte garantera att du kommer att kunna använda alla våra tjänster utan begränsningar.

3.3 Vi använder tjänster från andra företag för att optimera vår webbplats och våra tjänster. Nedan hittar du en översikt över de tjänster som används.

Google Analytics och remarketing

Denna webbplats använder Google Analytics och remarketing. Detta är tjänster från Google Inc. (”Google”). Google använder s.k.”cookies”, d.v.s. textfiler som sparas på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbsidan. Den genom cookien genererade informationen om din användning av webbsidan (inklusive din IP-adress) överförs till en av Googles servrar i USA och sparas där. IP-adressen förkortas därefter av Google till de tre sista siffrorna. En entydig tilldelning av IP-adressen är därmed inte längre möjlig. Google använder denna information för att utvärdera din användning av webbsidan för att sammanställa rapporter över webbplatsaktiviteter för den som driver webbsidan och för att förse denne med ytterligare tjänster förknippade med användandet av webbsidan och internet. Google kan också överföra denna information till tredje man om det krävs enligt lag eller om tredje man behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Google. Tredje mans leverantörer, inklusive Google, visar annonser på webbplatser på internet. Tredje mans leverantörer, inklusive Google, använder lagrade cookies för att visa annonser baserat på tidigare besök av en användare på denna webbplats. Google kommer aldrig att associera er IP-adress med andra Google-data.

Denna webbplats använder dessutom Google Adwords konverteringsspårning. Cookien för konverteringsspårning är inställd när en användare klickar på en Google-aktiverad annons. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar och tjänar inte för personlig identifiering. Om användaren besöker vissa sidor på denna webbplats och cookien ännu inte har löpt ut kan webbplatsoperatören och Google känna igen att användaren har klickat på annonsen och omdirigerats till denna sida. Varje Google AdWords-kund får en annan cookie. Cookies kan sålunda inte spåras via AdWords kundwebbplatser. Den information som samlas in med hjälp av konverteringscookien tjänar till att generera konverteringsstatistik för AdWords-kunder som valt konverteringsspårning. Kunderna får veta det totala antalet användare som klickat på deras annons och vidarebefordrats till sidan för konverteringsspårning. Du kommer dock inte att få någon information, med vilken användare låter sig identifieras personligen. Samtyckte till insamling och lagring av data från Googles tjänster kan när som helst återkallas med verkan på framtiden. Du kan inaktivera användningen av cookies av Google genom att öppna sidan för inaktivering av Google-annonser. Alternativt kan användarna inaktivera användningen av cookies från tredje part genom att besöka inaktiveringssidan hos Network Advetising Initiativre. Vi vill dock påpeka att du då kanske inte kan dra nytta av alla funktioner på denna webbplats i sin helhet. Du kan dessutom förhindra att registrering av genererade uppgifter (inkl. din IP-adress) genom cookien och din användning av webbsidan förs vidare till och bearbetas av Google genom att ladda ner och installera Googles webbläsarplugin. Genom att använda denna webbplats samtycker du till behandling av data som samlats in om dig av Google på tidigare beskrivet sätt och för ovannämnda ändamål. Mer information om Googles villkor finns här.

Facebook besökaråtgärdspixel

På vår webbplats använder vi med ditt samtycke en s.k. besökaråtgärdspixel från Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”). Detta gör det möjligt att spåra användarnas beteende eftersom de med ett klick på en Facebookannons har omdirigerats till leverantörens webbplats. Så kan vi spåra effektiviteten hos Facebookannonser för statistik- och marknadsundersökningsändamål. De uppgifter som samlas in på detta sätt är anonyma för oss och innebär att vi inte ser enskilda användares personuppgifter. Dessa data lagras och bearbetas dock av Facebook. Vi informerar dig om detta efter vår kunskapsnivå. Facebook kan länka denna information till ditt Facebookkonto och även för sina egna reklamändamål enligt Facebooks policy för dataanvändning https://www.facebook.com/about/privacy/. Du kan aktivera Facebook och dess dotterbolag att visa annonser på och utanför Facebook. En cookie kan dessutom lagras på din dator för dessa ändamål. Samtycke får endast ges av användare som är äldre än 13 år. Om du är yngre ber vi dig fråga din vårdnadshavare om råd. Vänligen klicka här om du vill återkalla ditt samtycke: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Lead-verktyg

För statistisk analys av besökarträffar används lead-verktyg för marknadsföringsändamål och för igenkänning av besökare på webben, insamling, bearbetning och lagring av data. Baserat på dessa data utförs en adressbestämning, men endast i de fall där den kan säkerställa att det är ett företag och inte en enstaka person som är besökare. Under besöket används en cookie som innehåller ett slumpmässigt nummer. Detta slumptal och tillhörande IP-adress lagras i en databas (i Upland LeadLander). Inga data kommer att hämtas från andra tredje man-cookies. Uppgifterna som lämnas vid besök på webbplatserna används för att skapa anonymiserade användarprofiler. Om IP-adresser samlas in kommer de att anonymiseras omedelbart efter insamling genom borttagande av det sista sifferblocket. Datainsamling och lagring med lead-verktyg för denna webbplats kan när som helst återkallas med verkan på framtiden genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@quentic.com eller genom att ställa in Spåra inte-funktionen i din webbläsare.

Sales Force Pardot

Vi använder verktyget Pardot från Salesforce när vi loggar in på vår e-posttjänst och ger tillgång till visst innehåll med hjälp av Pardot-formulär. Pardot placerar en permanent Visitor Pardot-cookie på respektive inloggningssida såvida inte en Pardot-cookie redan finns på din enhet. Om du redan har använt en webbplats som använder Pardot kanske dui redan har en Pardot-cookie. Via Visitor-cookien genereras ett identifikationsnummer med vilket webbläsaren hos webbsidans besökare identifieras. Identifikationsnumret är en genererad numerisk kod som inte har någon betydelse utanför Pardot-tjänsterna. Vi använder Pardot-cookien för att analysera din användning av våra webbplatser så att vi kontinuerligt kan förbättra den.

E-post som skickas med Pardot använder spårningsteknik. Vi använder främst denna information för att ta reda på vilka ämnen som är intressanta för dig genom att övervaka om våra e-postmeddelanden öppnas och vilka länkar du klickar på. Vi använder sedan denna information för att förbättra den e-post vi skickar till dig och de tjänster vi tillhandahåller.

För mer information om typ och omfattning av datainsamling och användning av Pardot liksom rättigheter och alternativ för att skydda din integritet hittar du i dataskyddspolicyn för Pardot: https://www.salesforce.com/company/privacy/

Generell tillåter cookies oss att fastställa vem du är och att därigenom erbjuda dig en bättre och mer personlig service. Pardot respekterar Spåra inte-funktionen. Du kan konfigurera denna funktion i din webbläsare. Pardot använder in cookiebaserad spårning när funktionen är aktiverad. Du kan också ta bort alla cookies från din dator, konfigurera din webbläsare så att alla cookies blockeras eller att ställa in att du blir varnad innan en cookie ställs in. Du kan fortfarande använda våra tjänster även om du inte accepterar cookies.

Wistia

Vi använder Wistia för att förbättra våra onlinevideor och uppleva resonansen.

För detta ändamål spårar Wistia videobesökarens IP-adress. Skulle denna redan vara bekant, länkar Wistia till denna och visar vem som har tittat på videon och dessutom information om när, hur länge och hur ofta samt var videobesökaren har avbrutit eller avslutat videouppspelningen.

Skicka oss ett meddelande om du inte vill spåras när du spelar våra videoklipp. Vi sätter dig då i ”Hemligt Läge”.

Hotjar 

Vi använder Hotjar för att bättre förstå våra användares behov och för att optimera tjänsterna och användarupplevelsen på vår webbplats. Med hjälp av Hotjars teknik får vi en bättre förståelse för användarnas upplevelser (t.ex. hur lång tid användare befinner sig på vilka sidor, vilka länkar de klickar på, vad de gillar och ogillar osv.) vilket hjälper oss att anpassa vår webbplats efter användarna. Hojtar använder cookies och annan teknik för att samla in data om våra användares beteenden och enheter, i synnerhet enhetens IP-adress (samlas in och sparas anonymiserat när du befinner dig på vår webbplats), bildskärmens storlek, typ av enhet (Unique Device Identifiers) och information om webbläsare och plats (endast land) för att visa vår webbplats på ditt språk. Hotjar sparar den här informationen i en pseudonymiserad användarprofil på vårt uppdrag. Hotjar har enligt avtal inte rätt att sälja eller på annat sätt använda data som samlats in på vårt uppdrag på andra sätt än enligt det ovan beskrivna syftet. Om du väljer att inaktivera analytiska cookies på vår webbplats kommer Hotjar inte att samla in data.

3.4 Quentic förbehåller sig rätten att kontakta dig via e-post för erbjudanden om ytterligare tjänster från Quentic så snart en affärsrelation finns upprättat med dig. Du kan när som helst meddelas oss att du inte vill få ytterligare information genom att klicka på länken för avslutande av prenumerationen i respektive e-post. För det fall att Quentic säljs kommer personuppgifter vanligtvis att överföras tillsammans med den del av företaget som skall överföras. Uppgifterna omfattas naturligtvis också i detta fall av denna dataskyddspolicy och relevanta dataskyddslagar.

4. Dataanvändning vid användande av våra tjänster

Livechatt

Du har möjlighet att använda chattfunktionen. Detta möjliggör en snabb kontakt med en kontaktperson. För detta ändamål behöver du inte lämna några personuppgifter och kan förbli anonym. Vi sparar livechattkonversationer för att eventuellt bespara dig omfattande förklaringar till grunden för din begäran samt för ständig kvalitetskontroll av vår chattjänst. Kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan om du motsäger dig detta. Sparade livechattar kommer i sådant fall omedelbart att raderas av oss.

Nyhetsbrev

Du kan starta en prenumeration av vårt nyhetsbrev via vår webbplats. Fyll i dina kontaktuppgifter i avsett formulär för att göra detta. Vi kommer då att behandla din registrering så snart som möjligt. Uppgifterna kommer endast att användas för att skicka nyhetsbrevet. Du kan när som helst säga upp prenumerationen på nyhetsbrevet via en avregistreringslänk i e-postmeddelandet. Klicka på länken för att göra detta. Detta genererar ett i förväg ifyllt e-postmeddelande som avregistrerar dig från nyhetsbrevet. Prenumerationen på nyhetsbrevet är också möjlig som en extra funktion när du registrerar dig för andra tjänster via registreringsrutan.

Lotteri

Om du vill delta i ett av våra lotterier måste du ange dina kontaktuppgifter på webbplatsen (fält markerade med en asterisk måste fyllas i och ytterligare uppgifter är frivilliga). Den information som du lämnar här kommer endast att användas för deltagande och kontakt i händelse av vinst. Efter tävlingen kommer de uppgifter som samlats in för detta ändamål att raderas.

Webbinarium

När du registrerar dig för ett webbinarium samlar vi in följande data från dig:

 • Företagsnamn
 • Företagets storlek
 • Kontaktperson: För-och efternamn
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Land
 • Anledning till deltagande

För att göra det möjligt för dig att delta i webbinariet kommer vi att skicka dig inloggningsuppgifter. För detta ändamål samlas och behandlas dina kontaktuppgifter. Dina uppgifter kommer inte att användas för andra ändamål. När webbinariet är avslutat kommer vi att kontakta dig igen efter en rimlig tid för att få veta vad du tyckte om webbinariet och vad vi kan förbättra. Om du inte längre är intresserad av Quentics produkter eller tjänster kommer vi att radera dina data.

Observera att vi använder onlinetjänsten ”GoToWebinar” för att genomföra webbinariet. Innan du deltar i webbinariet, kommer man här på GoToWebinars webbplats att fråga efter din e-postadress samt ditt namn. Vid registreringen hänvisar man till respektive dataskyddspolicy för GoToWebinar.

Om du inte vill registrera dig på GoToWebinar kommer dina uppgifter som vi frågat efter på Quentic webbplats omedelbart raderas av oss.

Under inga omständigheter kommer dina data att användas utöver syftet för deltagande och genomförande samt en unik opinionsundersökning med dig efter deltagandet i webbinariet.

5. Datainsamling och användning vid registrering för testversionen av ”Quentic”

Quentic kommer att ge ditt företag åtkomst till Quentic-programvaran vid registrering på webbplatsen.

När du loggar in på ”Quentic” skapas en sessionscookie uteslutande för att lagra den krypterade autentiseringsinformationen under en viss sessions varaktighet. Om du loggar ut eller stänger alla webbläsarfönster raderas sessionscookien.

I samband med din registrering resp. registreringen av ditt företag på webbplatsen samlar Quentic in följande data:

 • Företagsnamn
 • Företagets storlek
 • Kontaktperson: För-och efternamn
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Land

Quentic använder denna information för att identifiera dig och ditt företag på ett unikt sätt och för att kontakta dig vid behov och konfigurera den Quentic-programvara som du eller ditt företag kan behöva för verksamheten.

I den mån Quentic samlar in personuppgifter från dig eller ditt företag som en del av registreringsprocessen och/eller som en del av användningen av programvaran ”Quentic” kommer dessa att användas för att behandla avtalet mellan Quentic och dig resp. ditt företag, alltså för att uppfylla de skyldigheter Quentic har enligt detta avtal, vilka är absolut nödvändiga, så att insamling, lagring och behandling av sådana uppgifter för detta ändamål är lagligt tillåtna.

Användningen av testversionen av programvaran ”Quentic” skall också regleras genom användarvillkoren som även reglerar hanteringen av dina data.

6. Radering av data

I den mån det syfte för vilket personuppgifterna samlas in eller på annat sätt behandlas, annulleras eller samtycket återkallas, raderas uppgifterna. Detta gäller när tjänster används tills de upphör eller tills vi inte längre har en affärsrelation med dig eller ett intresse finns. Därutöver kommer dina data inte att användas för andra ändamål än de primära, om det inte föreligger ett juridiskt tillstånd.

7. Rätt till information och rättelse (artikel 16 ff. EU:s dataskyddsförordning)

Du har rätt att utan kostnad och när som helst på begäran få information om data som lagras av Quentic om dig och ditt företag. Dessutom har du rätt att korrigera, blockera och radera felaktiga uppgifter. Dessutom har du rätt till begränsning av behandlingen. Vänligen kontakta dataskyddsombudet under sökordet ”dataskydd”:

E-post: privacy@quentic.com
Telefon: +49 30 921 0000 774

Adress:
Quentic GmbH,
Gürtelstraße 30
10247 Berlin

8. Rätt att överklaga

Du har rätt att kontakta den berörda tillsynsmyndigheten i enlighet med artiklarna 45 och 52 Dataskyddsförordningen om du anser att behandlingen av personuppgifter som rör dig strider mot Dataskyddsförordningen.

Adresserna till respektive tillsynsmyndighet finns på myndighetssidorna.

Om du skickar ditt klagomål till en icke-behörig tillsynsmyndighet skickas det omedelbart till den behöriga tillsynsmyndigheten (art. 52 punkt 2 Dataskyddsförordningen). Tillsynsmyndigheten kommer att informera dig om detta.

9. Rättslig grund

Databehandlingens rättsliga grund baserar huvudsakligen på Dataskyddsförordningen. I synnerhet insamling och användning av dina data regleras av Dataskyddsförordningen artikel 6 punkt 1.

Vidare är, om tillämplig, § 15 TMG (Telemediengesetz) samt EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation (RL 2002/58/EG) relevanta som rättslig grund.

10. Överföring från tredje land

Genom att använda de verktyg som avses i avsnitt 3.3 kan det inte uteslutas att data som lagras för detta ändamål kommer att överföras till ett tredje land, i synnerhet till USA. Detta sker dock alltid på grundval av vad som regleras i artikel 44 ff Dataskyddsförordningen. Om du vill ha mer detaljerad information om vilket verktyg som lagrar dina data i ett tredje land får du gärna skriva till oss. Vi kommer då att ge dig detaljerad information.

Om du har några frågor angående vår dataskyddspolicy, kontakta oss gärna på +49 30 921 0000 774 eller skicka ett mail till privacy@quentic.com

X