Quentic 11.2 arbetar hårdare med efterlevnadsfrågor

2019-04-09

Med version 11.2 av Quentic får användare tillgång till utvidgade funktioner för den internationella rättsdatabasen Enhesa för effektivare upplagestyrning.

Nu kan Quentic-användare använda den automatiska avstämningen av rättstexter i ännu högre grad. Version 11.2 utvidgar gränssnittet till den internationella onlinedatabasen Enhesa. Utöver rättsliga normer går det numera även att automatiskt ta emot juridiska skyldigheter och uppdatera dem i rättsregistret – från potentiellt över 240 länder och regioner. På så sätt är komplexa EHS-bestämmelser alltid aktuella i registret, och de resulterande åtgärdsskyldigheterna härleds bekvämt.

Två ytterligare nyheter i programvarans modul Regelefterlevnad ger en komplett överblick över befintliga tillståndsskyldigheter. I en central översikt har Quentic-användare insyn i alla myndighetspålagor och får åtkomst till ytterligare information och hänvisningar. I och med den innehållsmässiga och visuella vidareutvecklingen av upplagestatistiken blir det dessutom tydligare att identifiera nödvändiga åtgärdsbehov, och statusen hos motsvarande kontroller och åtgärder kan bedömas enkelt och individuellt.

En annan ny funktion avser markeringen av besökare och underleverantörer: de id-kort för besökare som kan tas fram med några enkla klick kan nu också skrivas ut i ett praktiskt kreditkortsformat, och kan till exempel fästas på kläderna som etikett, utan att lämna några klisterrester. 

En av de nya funktionerna: Besökar-id i kreditkortsformat