Framgångsrikt årsresultat för EcoIntense

2017-03-15

Programvarutillverkaren fördubblar antalet nya kunder jämfört med fjolåret

Programvarutillverkaren fördubblar antalet nya kunder jämfört med fjolåret

Programvaruleverantören EcoIntense avslutar verksamhetsåret 2016 med det bästa resultatet i företagets historia. Jämfört med föregående år kunde företaget mer än fördubbla antalet nya kunder. Framför allt medelstora företag inom metall- och läkemedelsindustrin samt logistikföretag implementerade ifjol företagets onlinelösning för arbetsmiljö, säkerhet, miljöledning och hållbarhet EcoWebDesk, bland andra GARDENA Manufacturing GmbH, Pure Green GmbH, Luye Pharma AG och ZUFALL logistics group. ”Den kraftiga ökningen av nya kunder och våra befintliga kunders mångåriga förtroende bekräftar att vår programvara uppfyller de krav som ställs av specialister och ledande befattningshavare när det gäller arbetsmiljö, säkerhet, miljöskydd och hållbarhet. Med regelbundna uppdateringar av programvarans innehåll och teknik kan vi garantera att användarna även i framtiden kan lita på vårt beprövade system”, förklarar VD Markus Becker.

Även när det gäller personal uppvisar EcoIntense en stark tillväxt och har för närvarande över 80 anställda. De regelbundna revisionerna som DEKRA Assurance Services GmbH utför klarade företagets programvara utan problem i slutet av året. Revisions- och certifieringsföretaget har återigen bekräftat att den webbaserade lösningen EcoWebDesk är lämplig för att stödja ledningssystem enligt ISO 14001, ISO 50001 och OHSAS 18001.

Sedan oktober 2018 heter EcoIntense Quentic. I samband med detta fick även programvaran EcoWebDesk det nya namnet Quentic.

Ladda ner pressmeddelande från 2017-03-15 (PDF, 443 kB)

X