EcoIntense visar upp ett positivt årsresultat

2016-02-24

Kraftig tillväxt hos tillverkaren av programvara för arbetarskydd och miljöskydd

Kraftig tillväxt hos tillverkaren av programvara för arbetarskydd och miljöskydd

Programvarutillverkaren EcoIntense visar upp ett positivt resultat för året 2015. Under fjärde kvartalet förra året ökade företaget sin orderingång med cirka 80 procent jämfört med det tredje kvartalet. Till de nya användarna hör små, medelstora och stora företag, främst från branscherna fordon, metall, livsmedel samt allmännyttiga tjänster och avfallshantering. ”Den kraftiga ökningen av nya kunder fortsätter i början av 2016 och vi förväntar oss att denna positiva trend kommer att hålla i sig”, förklarar Markus Becker, VD.

Under de senaste tolv månaderna har EcoIntense dessutom vuxit kraftigt när det gäller personal och sysselsätter för närvarande cirka 70 medarbetare. Teamet utvecklar den webbaserade programvaran EcoWebDesk för arbetsmiljö, säkerhet, miljöledning och hållbarhet i huvudkontoret i Berlin. Under 2015 efterfrågades den flexibla lösningen i den praktiska hyrvarianten Software as a Service med förkortningen SaaS, i allt högre grad. Användare har i samband med den årliga enkäten återigen bekräftat att EcoWebDesk har en överskådlig design och är lätt att använda. Tack vare den ökande internationella användningen utvidgar EcoIntense dessutom kontinuerligt de tillgängliga språkvarianterna för programvaran. Förutom tyska, engelska, kinesiska, spanska, portugisiska och tjeckiska kommer ytterligare gränssnittsspråk att lanseras året 2016.

Sedan oktober 2018 heter EcoIntense Quentic. I samband med detta fick även programvaran EcoWebDesk det nya namnet Quentic.

Ladda ner pressmeddelande från 2016-02-24 (PDF, 363 kB)

X