Dr Björn Schmidt är ny CFO för Quentic

2019-07-18

Sedan den 15 juli förstärker Dr Björn Schmidt Quentics ledningsteam.

Dr Björn Schmidt har sedan den 15 juli 2019 tagit över rollen som Chief Financial Officer (CFO) för Quentic. I sin nya position hos en av de ledande leverantörerna av programvara och tjänster inom EHS (Environment, Health & Safety) och CSR (Corporate Social Responsibility) ansvarar han för områdena finanser, kontroll och redovisning. Dessutom styr 38-åringen kommunikationen med investerare och är ansvarig för fusioner och förvärv.

”Jag är mycket glad över att vi med dr Björn Schmidt har lyckats rekrytera en erfaren ledare med omfattande ekonomisk expertis. Med hans utmärkta analytiska och strategiska förmågor är vi väl rustade för att fortsätta påskynda vår internationella tillväxt”, säger Markus Becker, CEO för Quentic.

Dr Schmidt var tidigare CFO för Blacklane och Managing Director för IEG – Investment Banking Group. Dessutom har han innehaft olika corporate-finance- samt venture-capital-positioner hos Deutsche Bank, Axel Springer, Epic Companies (ProSiebenSat.1) och Metro Group. Dr Schmidt arbetar även deltid som universitetslärare. Han har studerat företagsekonomi vid Kingston University London och Warwick Business School och har avlagt en doktorsexamen i ekonomi vid Potsdams universitet.

Pressbilder

Dr Björn Schmidt, CFO för Quentic

Om Quentic

Quentic är en ledande leverantör av SaaS-lösningar (Software as a Service) på den europeiska marknaden för EHS och CSR. Företaget har sitt huvudkontor i Berlin och har över 200 anställda. Ytterligare kontor finns i andra städer i Tyskland, Österrike och Schweiz samt i Finland, Belgien, Danmark och Nederländerna. Mer än 600 kunder förbättrar sitt EHS- och CSR-arbete med programvaran Quentic. Onlineplattformen innehåller åtta olika moduler som kan kombineras efter behov och önskemål: Arbetssäkerhet, Risker & Revisioner, Farliga ämnen, Regelefterlevnad, Webbutbildningar, Processer, Miljöledning och Hållbarhet. Quentic kopplar samman data, förbinder aktörer inom EHS och CSR samt skapar engagemang för ämnesområdet som helhet – i webbläsare eller app. Eftersom uppgifterna sträcker sig över olika avdelningar, driftställen och länder kan företagsprocesserna styras effektivt och enligt rättsliga föreskrifter.

X