Halvårsredovisning: ökad omsättning och tillväxt

2019-08-13

  • Markus Becker, CEO för Quentic: ”Vi fortsätter vår tillväxt med nya internationella partnerskap och genom att öppna nya kontor.”
  • Programvaruplattformen Quentic används redan av över 650 kunder i över 50 olika länder.

Quentic fortsätter att växa. Företaget, som tillverkar programvara och tjänster inom EHS (Environment, Health & Safety) och CSR (Corporate Social Responsibility) har under det första halvåret vunnit mer än 50 nya kunder. Som ett resultat kunde företaget återigen öka sina återkommande intäkter med 50 procent jämfört med samma period föregående år.

Både utvidgningen av den internationella verksamheten och de starka affärerna med befintliga och nya kunder bidrog till den positiva utvecklingen. Cirka 650 företag använder Quentic Plattform i mer än 50 länder. Till de nya kunder som vunnits 2019 hör bland andra MEYER WERFT GmbH & Co. KG, PostAuto AG samt ABB AG – Calor Emag Mittelspannungsprodukte.

Ytterligare europeiska kontor planeras

Leverantören av SaaS-lösningar (Software as a Service) har för närvarande elva kontor i sju länder. ”Quentic förbättrar arbetsmiljön, säkerheten, miljö- och hållbarhetsledningen hos företag över hela världen. Under första halvåret har vår personalstyrka ökat från 140 till mer än 200. ”Vi fortsätter vår tillväxt med nya internationella partnerskap och genom att öppna nya kontor. De senaste månaderna har vi öppnat kontor i München, Belgien och Schweiz. Ytterligare driftställen i Europa kommer att följa under andra halvåret”, säger Markus Becker, Quentics Chief Executive Officer.    

Finansiering driver tillväxt

Expansionen av den internationella affärsverksamheten stöds av Quentics befintliga investerare. I maj investerade One Peak Partners och Morgan Stanley Expansion Capital 15 miljoner euro nytt kapital i Quentic. Dr Björn Schmidt, Chief Financial Officer för Quentic: ”Vi glädjer oss över våra aktieägares starka stöd. Tack vare finansieringen och vår utmärkta marknadsposition kommer vi att utvidga vårt engagemang i Europa.”  

Plattformen kommer att utvidgas

Företaget kommer att fortsätta att investera i att vidareutveckla programvaran. Quentic gör det möjligt för sina användare att ansluta till en extern business intelligence-lösning, vilket gör den visuella analysen av nyckeltal ännu mer intuitiv. Enhesa-gränssnittet för automatiska uppdateringar av rättsliga normer och juridiska skyldigheter har också utökats. ”Under de kommande månaderna kommer vi att utvidga app- och registreringsfunktionerna i modulen Risker & Revisioner. Dessutom planerar vi flera olika pilotprojekt för att testa tillämpningen av artificiell intelligens i EHS-miljön”, berättar Chief Product Manager dr Mario Lenz.

Pressbilder

Markus Becker, CEO för Quentic

Laptop och smartphone: EHS- och CSR-programvara Quentic

Om Quentic

Quentic är en ledande leverantör av SaaS-lösningar (Software as a Service) på den europeiska marknaden för EHS och CSR. Företaget har sitt huvudkontor i Berlin och har över 200 anställda. Ytterligare kontor finns i andra städer i Tyskland, Österrike och Schweiz samt i Finland, Belgien, Danmark och Nederländerna. Mer än 650 kunder förbättrar sitt EHS- och CSR-arbete med programvaran Quentic. Onlineplattformen innehåller åtta olika moduler som kan kombineras efter behov och önskemål: Arbetssäkerhet, Risker & Revisioner, Farliga ämnen, Regelefterlevnad, Webbutbildningar, Processer, Miljöledning och Hållbarhet. Den integrativa lösningen är lämplig för att stödja ledningssystem enligt ISO 14001, ISO 45001 och ISO 50001. Quentic kopplar samman data, förbinder aktörer inom EHS och CSR samt skapar engagemang för ämnesområdet som helhet – i webbläsare eller app. Eftersom uppgifterna sträcker sig över olika avdelningar, driftställen och länder kan företagsprocesserna styras effektivt och enligt rättsliga föreskrifter.

X