Säkert underhållsarbete med Quentics nya modul Arbetsplatskontroll

2020-04-20

  • Den nya modulen Arbetsplatskontroll, digitaliserar hela processen från skapande och godkännande till aktivering av tillstånd.
  • Dr. Mario Lenz, Chief Product Officer på Quentic

Skapa och förvalta alla tillstånd digitalt

I uppdateringen 12.2 presenterar Quentic en ny modul i sin programvara för Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet (HSE) och Hållbarhet (CSR). Den nya modulen Arbetsplatskontroll tillåter användarna att utfärda och förvalta tillstånd direkt i programvaran. En digitalisering av denna process innebär mindre pappersarbete, högre produktivitet och bättre efterlevnad av lagar, regler och arbetsmiljöstandarder som exempelvis ISO 45001. Arbetsplatskontroll kan sömlöst integreras med andra moduler i Quentics plattform.

Programvaruleverantören Quentic introducerar sin nya modul Arbetsplatskontroll till sin plattform för Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet (HSE) och Hållbarhet (CSR). Nyckelfunktionen är en komponent som gör det möjligt att digitalisera hela tillståndsprocessen – från utfärdande och aktivering till förvaltning.

Tillstånd – i frontlinjen för en säker arbetsmiljö

Tillstånd är nödvändiga säkerhetsdokument för såväl interna medarbetare som för externa leverantörer. De fungerar som dagsaktuella arbetsuppdrag och som riskbedömningar för uppgifter som inte är rutinmässiga, som tillsyn och underhåll av anläggningar. 

Den nya modulen Arbetsplatskontroll, digitaliserar hela processen från skapande och godkännande till aktivering av tillstånd. För detta använder programvaran säkerhetsrelevant information som till stor del redan registrerats och förvaltas i Quentic-modulerna Arbetsmiljö och säkerhet, Farliga ämnen och Regelefterlevnad. Succesivt lägger användarna till uppgifter om relevanta skyddsåtgärder, farliga ämnen och uppgifter som ska utföras. Dessa kan vid behov kompletteras med ytterligare information som kontaktuppgifter för nödfall samt lockout-/tagout-dokument. Genom att addera denna funktionalitet i uppsättningen Quentic-moduler minskas klyftan mellan HSE-hantering och operativt arbete genom att ge frontlinjearbetare direkt tillgång till viktiga skyddsåtgärder. 

Standardiserade processer för godkännande och ändring skapar ordning i hela förloppet och endast det allra nödvändigaste uträttas genom pappersarbete. Väntetider förkortas tack vare digitala godkännanden och alla involverade personer får en överblick över alla aktiva processer i realtid. 

Stöd för implementering av ISO 45001

En viktig aspekt inom ledningssystem för arbetsmiljö enligt ISO 45001 är att kraven ökar och även gäller externa företag. Organisationer måste säkerställa att externa leverantörer också uppfyller alla säkerhetskrav, precis som den interna organisationen. Tillstånd är ett effektivt verktyg att använda för förmedling av säkerhetsföreskrifter för såväl interna som externa medarbetare. I kombination med andra Quentic-moduler som Arbetsmiljö och säkerhet, Webbutbildningar, Farliga ämnen, Regelefterlevnad och Risker & Revisioner hjälper modulen Arbetsplatskontroll organisationer att uppfylla dessa krav. 

Kundorienterad utveckling

Den nya modulen utvecklades i nära samarbete med några av Quentics kunder som bidrog med branschspecifik expertis. Dr. Mario Lenz, Chief Product Officer på Quentic, berättar: ”Vi har ett produktivt och förtroendefullt partnerskap med våra kunder som inte bara säkerställer att vår nya lösning lever upp till kraven som ställs i praktiken i industrin utan även driver på den fortlöpande utvecklingen av både den nya modulen och hela Quentics Plattform.”

Foton

Quentics modul Arbetsplatskontroll

Dr. Mario Lenz, CPO Quentic

Mer information om den nya modulen Quentic Arbetsplatskontroll kommer finnas tillgänglig på vår hemsida inom kort.

Om Quentic

Quentic är en av de ledande programvaruleverantörerna för Software as a Service (SaaS) på den Europeiska HSE och CSR marknaden. Företaget har sitt huvudkontor i Berlin och har över 250 anställda. Quentic har också kontor i Österrike, Schweiz, Finland, Sverige, Danmark, Belgien, Nederländerna, Frankrike, Spanien och Italien. Över 700 kunder har valt Quentic för att förbättra deras HSE och CSR-hantering. 

Onlineprogramvaran innehåller nio olika moduler som kan kombineras efter behov och önskemål: Arbetsmiljö och säkerhet, Risker & Revisioner, Farliga ämnen, Regelefterlevnad, Hållbarhet, Miljöledning, Webbutbildningar, Processer och Arbetsplatskontroll. Plattformen stödjer omfattande hanteringssystem certifierade enligt ISO 14001, ISO 50001 and ISO 45001. Quentics integrerade programvara förenar alla HSE och CSR-användare, uppgifter och information i ett enda system. Interagera via webbläsare eller mobil app, när som helst, var som helst.
 

X