Quentic stödjer städer, kommuner och offentlig sektor under COVID-19

2020-05-06

Markus Becker, CEO Quentic

Quentic är en av de ledande programvaruleverantörerna för Software as a Service (SaaS) på den Europeiska HSE och CSR marknaden. Bolaget har som avsikt att stödja städer, kommuner och offentlig sektor genom att erbjuda en kostnadsfri version av deras programvara för arbetsmiljö och säkerhet under COVID-19 pandemin. Supportpaketet inkluderar bl.a. modulen webbutbildningar och levereras med ett innehållspaket med instruktioner som är färdiga att användas och är anpassade för att förebygga infektioner och för distansarbete/hemmakontor.

Programvaran används bl.a. för att utföra nödvändiga instruktioner om hälso- och säkerhetsfrågor online.

Med detta vill Quentic bidra till att offentliga institutioner kan utföra sina skyldigheter på ett ansvarsfullt sätt trots rådande situation. Supportpaketet har nyligen lanserats i Tyskland och finns nu tillgängligt även i Sverige. 
Ready for use in two steps

Intresserade städer, kommuner och offentligt ägda bolag i Sverige kan registrera sig på www.quentic.se/covid-19/ Kort därefter aktiveras den kostnadsfria Quentic-plattformen tillsammans med innehållspaketet.

Du kan läsa hela pressmeddelandet på Engelska här.

Foton

Markus Becker, CEO Quentic

About Quentic

Quentic är en av de ledande programvaruleverantörerna för Software as a Service (SaaS) på den Europeiska EHS- och CSR marknaden. Företaget har sitt huvudkontor i Berlin och har över 200 anställda. Quentic har också kontor i Österrike, Schweiz, Finland, Sverige, Danmark, Belgien, Nederländerna, Frankrike, Spanien och Italien.

Över 700 kunder har valt Quentic för att förbättra deras EHS- och CSR-hantering. Plattformen stödjer omfattande hanteringssystem certifierade enligt ISO 14001, ISO 50001 and ISO 45001.

X