Integrerad incidenthantering med Quentic 13.0

2021-01-26

  • Dashboard Händelser & Observationer för dator och mobil
  • Två managers för EHS med ett dashboard anpassat för Händelser & Observationer
  • Timo Kronlöf, produktchef och EHS-expert på Quentic

Den nya modulen Händelser & Observationer främjar EHS-kulturen med anpassningsbara händelser och fullständig, mobil rapportering

Quentic tillhandahåller Software as a Service (SaaS) och lanserar nu version 13.0 av sin plattform och app för miljö, hälsa och säkerhet (EHS, Environment, Health and Safety) och CSR (Corporate Social Responsibility). Med denna uppdatering inför Quentic den nya modulen Händelser & Observationer. Oberoende användning gör det möjligt att rapportera, förvalta, kontrollera, lösa och följa upp alla typer av observationer för alla aspekter av EHS. Positiva observationer kan exempelvis användas för att på digital väg omsätta moderna system för arbetsplatssäkerhet som Behaviour Based Safety i praktiken. Modulen innehåller också ett smidigt verktyg för hantering av COVID-19 på arbetsplatsen. Dessutom har Quentic förbättrat funktionen för rapportering och integrationen av internationella rättsregister via Enhesa.

Med lanseringen av den senaste uppdateringen Quentic 13.0 introducerar SaaS-leverantören en ny modul till sin integrerade EHS-plattform som tar digital incidenthantering till en ny nivå. Händelser & Observationer är ett verktyg som gör det möjligt för företag att aktivt involvera alla medarbetare i arbetsmiljön samtidigt som de kan organisera hanteringen av händelser och observationer från alla aspekter av EHS på ett enda ställe.  

Anpassningsbara händelsekategorier främjar flexibilitet och moderna tillvägagångssätt för säkerhet

Med den nya modulen kan användare inte bara övervaka och analysera typiska händelser som olyckor och miljöskador, utan också dokumentera andra EHS-relevanta situationer som egendomsskador, säkerhetsöverträdelser och bristande kvalitet.

Tack vare de nya kärnfunktionerna i modulen Händelser & Observationer kan EHS-chefer inte bara använda de förinställda händelserna utan dessutom konfigurera och anpassa egna händelser, inklusive positiva observationer. ”Med Quentic 13.0 öppnar vi upp plattformen och appen för moderna tillvägagångssätt och metoder såsom Behavior Based Safety eller Safety-II. De är viktiga framgångsfaktorer för att uppnå excellens inom EHS”, förklarar Timo Kronlöf, produktchef och EHS-expert på Quentic. ”Med Händelser & Observationer ger vi EHS-involverade medarbetare och chefer på alla nivåer ett effektivt instrument för att med digitalt stöd omsätta moderna säkerhetsförfaranden i praktiken.”  

Förbättrad involvering av medarbetare genom ett integrerat och mobilt tillvägagångssätt

Nyckeln till en god säkerhetskultur på arbetsplatsen är att tillhandahålla lättanvända och tillgängliga rapporteringskanaler. Därför kan medarbetare rapportera alla typer av observationer i SaaS-plattformen och i Quentic App. Oavsett vilken kanal som används förvaltas datan konsekvent så att hela incidenthanteringscykeln kan skötas i programvaran. Med Quentics omfattande analysverktyg kan samtliga händelser och observationer, positiva som negativa, övervakas i överskådliga och interaktiva dashboards som också finns tillgängliga i Quentic App.  

Hantering av COVID-19 på arbetsplatsen  

Coronapandemin är ytterligare ett användningsfall som kräver flexibel registrering av händelser. Med modulen Händelser & Observationer kan coronaspecifika händelser som bekräftade och obekräftade smittfall konfigureras och registreras. Medarbetare, chefer och till och med tredje part som anställda hos underleverantörer kan själva rapportera fall via ett formulär i en webbläsare, direkt i Quentic Plattform eller i Quentic App. EHS-chefer, medlemmar i coronakrisgruppen och andra ansvariga kan följa och utvärdera coronarelaterade rapporteringar i den nya modulen. För att underlätta kontaktspårningen har Quentic implementerat en ny funktion i modulkomponenten besökarhantering som med ett enda klick genererar besökarlistor inklusive besökstider.  

Utforma individuella EHS- och revisionsrapporter

Utöver den nya modulen inför Quentic också nya funktioner för flexiblare rapportering. Användare kan skapa individuella rapporter med data från alla aspekter av EHS – från händelser och incidenter till revisionsrapporter och tillstånd. De nya, kraftfulla funktionerna för mallar har stöd för anpassning av data, layouter och rapporteringsstrukturer samt många olika utmatningsformat. Det gör att användare kan anpassa rapporterna efter behov och föreskrifter. Tack vare den integrerade dataförvaltningen finns de nya rapporteringsfunktionerna tillgängliga i både Quentic Plattform och Quentic App.  

Automatiserad juridisk säkerhet med Enhesa-integration

Quentics funktioner för revision fortsätter att utvecklas tack vare den förbättrade integrationen av juridiskt innehåll från Enhesa. Det nya partnergränssnittet ger användarna sömlös tillgång till internationella rättsregister och automatiska uppdateringar för att säkerställa att miljö-, hälso- och säkerhetsföreskrifter följs i alla länder. Quentic förenar funktioner för regelefterlevnadsrevisioner och hantering av iakttagelser i en definierad och processäker metod med hjälp av flerspråkiga revisionsfrågekataloger.  

Pressbilder

Dashboard Händelser & Observationer för dator och mobil

Två managers för EHS med ett dashboard anpassat för Händelser & Observationer

Timo Kronlöf, produktchef och EHS-expert på Quentic

 

Om Enhesa

Enhesa är en partner till multinationella företag som vill göra världen till en bättre plats. Vi hjälper våra kunder att vara bidragande medlemmar till samhället med omfattande EHS och information om produktöverenstämmelse. Under de senaste 25 åren har Enhesa byggt upp en kunskapsbas rörande EHS och produkteguleringsinnehåll i över 300 jurisdiktioner, översatta till tydliga och användbara krav på mer än 30 lokala språk för att företg ska kunna övervinna eventuella kommunikationsbarriärer och förstå de nyckelfunktioner som gäller för compliance. Vår strategi för en centraliserad, standardiserad, global EHS och produktöverensstämelse gör det möjligt för företag att skapa gemensamma förutsättningar för deras globala verksamhet – vilket säkerställer konsistens och samarbete över hela organisationen. Det är vårt uppdrag att hjälpa våra kunder att uppfylla förtroendet – idag, imorgon, över hela världen.  

Om Quentic

Quentic är en av de ledande programvaruleverantörerna för Software as a Service (SaaS) på den europeiska EHS- och CSR-marknaden. Företaget har sitt huvudkontor i Berlin och har över 250 anställda. Ytterligare kontor finns i Österrike, Schweiz, Finland, Sverige, Danmark, Belgien, Nederländerna, Frankrike, Spanien och Italien. Över 750 kunder har valt Quentic för att förbättra deras EHS- och CSR-hantering.

Onlineprogramvaran innehåller tio olika moduler som kan kombineras efter behov och önskemål: Arbetsmiljö och säkerhet, Risker & Revisioner, Farliga ämnen, Lagar & Regler, Hållbarhet, Miljöledning, Webbutbildningar, Processer, Arbetsplatskontroll och Händelser & Observationer. Plattformen stödjer omfattande hanteringssystem certifierade enligt ISO 14001, ISO 50001 and ISO 45001. Quentics integrerade programvara förenar alla EHS- och CSR-användare, uppgifter och information i ett enda system. Interagera via webbläsare eller mobil app, när som helst, var som helst.

X