Hantering av farliga kemikalier on-the-go med Quentic 13.3

2022-02-10

  • Programvarumodulen Farliga Ämnen har utökats för att göra all relevant säkerhetsinformation om farliga ämnen tillgänglig direkt via Quentic-appen.
  • Tim Amman, Senior Product Manager på Quentic
  • Dr. Mario Lenz, Chief Product Officer på Quentic

Med den senaste programvaruversionen fortsätter Quentic att uppgradera möjligheterna till internationell hantering av farliga kemikalier. Programvaruversion 13.3 från den ledande leverantören av SaaS (Software as a Service) för integrerad hantering av EHSQ (Environment, Health, Safety & Quality) och ESG (Environment, Social, Governance) utökar hanteringen av farliga kemikalier till Quentic-appen och integrerar även inspektionen av lagringsmängder i enlighet med Seveso-III-direktivet. Quentic lanserar också en ny modulkomponent för avtalshantering, en ytterligare utvidgning av den kraftfulla modulen för Lagar & Regler.

Quentic har meddelat att version 13.3 av sin programvara som en SaaS-lösning för hantering av hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet har släppts. Med denna uppdatering firar företaget det framgångsrika slutförandet av en serie planerade uppgraderingar av dess möjligheter att hantera farliga kemikalier på internationell nivå, vilket har varit en fokuspunkt för de senaste tre uppdateringarna.

Enkel tillgång till farliga kemikalier på mobila enheter

Programvarumodulen Farliga Ämnen har utökats för att göra all relevant säkerhetsinformation om farliga ämnen tillgänglig direkt via Quentic-appen. Därför kan frontlinjemedarbetare och EHSQ-ansvariga nu dra nytta av enkel mobil åtkomst till sina kemikalieregister, säkerhetsdatablad och säkerhetsinstruktioner. För bekväm och snabb tillämpning är listorna och informationen anpassade utifrån plats, vilket säkerställer att användarna får den information som behövs för att hantera de specifika farliga ämnen som finns på deras plats med ett ögonkast. Tack vare den sömlösa integrationen med Quentic-plattformen är data alltid konsekventa och endast ämnen som aktivt används visas för användaren tillsammans med viktig information om risker och skyddsåtgärder. Ytterligare information och ett komplett register för andra företagsanläggningar är lätt tillgängliga med några få klick. Cheferna har en aktuell och fullständig överblick över anläggningar och platser hela tiden, även från sin smartphone eller surfplatta.

Inspektion av lagring av farliga kemikalier enligt EU-standardiserade SEVESO-III-klasser

Som tillkännagavs i Quentics senaste stora uppdatering gör Quentic 13.3 det nu också möjligt för användare att kontrollera om farliga ämnen förvaras i enlighet med Seveso-III. Det europeiska direktivet syftar till att kontrollera stora risker för kemiska olyckor och innehåller en förteckning över ämnen för vilka särskilda säkerhetskrav gäller när särskilda mängder av dessa ämnen finns på en och samma plats. EHSQ- och HazMat-ansvariga kan nu använda Quentic för att enkelt övervaka de mängder av ämnen som hanteras på deras anläggningar, fastställa klassificeringar och ordna nödvändiga skyddsåtgärder. "Genom att fortsätta att utöka Quentics modul för farliga kemikalier stärker vi ytterligare Quentic-användarnas möjligheter att hantera all information om farliga och icke-farliga kemikalier oavsett plats eller bransch och samtidigt säkerställa efterlevnad över gränserna", säger Tim Amman, Senior Product Manager på Quentic. Företaget har tidigare infört flexibla utvärderingsskalor för riskbedömningar samt konfigurerbara lagringsklasser för farliga kemikalier för att anpassa sitt erbjudande till behoven hos medelstora och stora företag som är verksamma internationellt.

Kontrakt och tidsfrister är alltid nära till hands

Förutom de förbättringar som gjorts i Quentics modul för farliga kemikalier introducerar företaget också en ny modulkomponent för kontraktshantering i modulen Lagar & Regler. Tillägget kommer att göra det möjligt för Quentic-användare att lagra och hantera avtalsdokument som reglerar deras avtal med leverantörer, entreprenörer och tredjepartsleverantörer på ett enda ställe och att hålla reda på relevanta uppsägningsfrister. "Produktutvecklingen drivs starkt av våra kunder. Vi välkomnar deras önskan att utöka Quentics uppskattade funktioner för data- och ansvarshantering till att omfatta hantering av kontrakt, eftersom det är ett värdefullt och meningsfullt tillägg till vår omfattande lösning för EHSQ- och ESG-hantering", förklarar Dr. Mario Lenz, produktchef på Quentic.

 

Pressbilder

Programvarumodulen Farliga Ämnen har utökats för att göra all relevant säkerhetsinformation om farliga ämnen tillgänglig direkt via Quentic-appen.

Tim Amman, Senior Product Manager på Quentic

Dr. Mario Lenz, Chief Product Officer på Quentic

 

Om Quentic

Quentic är en av de ledande leverantörerna av programvara som en tjänst (SaaS) för EHSQ- och ESG-hantering. Quentic-plattformen består av tio individuellt kombinerbara moduler och erbjuder ett ideallt sätt för företag att hantera Arbetsmiljö, Risker & Revisioner, Incidenter & Observationer, Farliga Ämnen, Arbetsplatskontroll, Lagar & Regler, Webbutbildningar, Processer, Miljöledning och Hållbarhet. Detta kompletteras av Quentic App för mobil rapportering och av Quentic Analytics för kraftfull analys av EHSQ-data med hjälp av tydliga och dagligen uppdaterade instrumentpaneler. Över 900 företag förlitar sig på Quentics mjukvarulösningar för att stärka organisationens EHSQ-hantering och ansvarsrelaterade områden inom miljö, sociala frågor och styrning (ESG). Den integrerande programvaran är också lämplig för att stödja omfattande ledningssystem i enlighet med ISO 14001, ISO 45001 och ISO 50001.

Företaget har sitt huvudkontor i Berlin, Tyskland, och sysselsätter mer än 250 personer. Filialer finns i Tyskland, Österrike, Schweiz, Finland, Sverige, Danmark, Belgien, Nederländerna, Frankrike, Spanien och Italien.

X