Överblick 2021: Quentics tillväxt fortsätter i hela Europa

2022-03-31

  • Mark Knill, försäljningschef på Quentic
  • Markus Becker, VD för Quentic

Quentic som erbjuder SaaS-lösning för arbete med EHSQ och ESG ser tillbaka på ett framgångsrikt år 2021. Företaget fick nästan 100 nya kunder från hela Europa och nådde viktiga milstolpar i utvecklingen av sin produkt. Dessutom arbetade man hårt för att säkra positionen som en ledande leverantör av mjukvarulösningar inom EHSQ-området (Arbetsmiljö, Säkerhet, Hållbarhet och Kvalitet) samt inom ESG-management (Miljö, Sociala frågor och Styrning). Med sikte på framtiden stärkte företaget sin ställning och sina insatser på hållbarhetsområdet och anslöt sig till FN:s Global Compact.

Coronavirus-krisen som en möjlighet till digitalisering

Omkring 100 företag i Europa, från medelstora till stora företag, har stärkt sin hantering av arbetsmiljö, säkerhet, hållbarhet och kvalitet med Quentic.

Företag som danska Carsoe A/S, finska wdp construction och Nordex Group på den nordiska marknaden har anslutit sig till Quentic Community. Quentic har bland annat också välkomnat företag i Europa som den tyska specialisten på driv- och styrteknik Bosch Rexroth AG och det österrikiska Porsche Holding, liksom lokala kommuner som den nederländska staden Leiden under det senaste året.

"Den nuvarande utvecklingen utanför vår hemmamarknad i Tyskland gör oss särskilt stolta", säger Mark Knill, försäljningschef på Quentic. "Mer än en tredjedel av de nya kunder som valde Quentic under 2021 kommer från länder utanför Tyskland. Detta är ett bevis på att Quentic framgångsrikt har genomfört sin strategi för internationalisering. Vi vill fortsätta att bygga vidare på denna framgång", meddelar Knill.

Internationalisering är en viktig del av produktutvecklingen

För att möta behoven hos medelstora till stora företag som arbetar regionalt eller internationellt bygger Quentic på en modulär mjukvarulösning som följer internationella standarder samtidigt som den är flexibel. Den nya modulen Händelser & Observationer, som introducerades 2021, väckte internationellt intresse och har sedan dess visat hur Incident Management kan sammanföra alla relevanta EHSQ-områden. Tillsammans med olyckor och osäkra situationer kan Quentic-användare rapportera och utvärdera kvalitetskrav, miljö- och egendomsskador med den nya modulen - en enorm uppgradering när det gäller ett företags förmåga att enkelt öka synligheten, acceptansen och säkerheten på arbetsplatsen. Användardefinierade incidenter kan också konfigureras. Registrering och spårning av Coronainfektioner är också ett viktigt användningsområde här, liksom genomförandet av moderna säkerhetsmetoder och integrering av positiva observationer för integrerad EHSQ-hantering med Quentic.

De senaste uppdateringarna av den internationella hanteringen av farliga kemikalier fokuserade på individuella anpassningsmöjligheter för lands-, bransch- eller företagsspecifika användningsfall. Flexibla och konfigurerbara lagringsklasser och inspektionsregler för gemensam lagring av farliga kemikalier gör det möjligt för kunder över hela Europa att genomföra sin hantering av farliga kemikalier digitalt, lagligt och i enlighet med internationella standarder som SEVESO III-direktivet och lokala bestämmelser.

Quentic - Ett företag med fokus på hållbarhet

Quentics produkter och tjänster är framtids- och kundorienterade, vilket inte bara våra användare märker. Det oberoende marknadsundersökningsföretaget Verdantix bekräftade detta år 2021 och listade Quentic som en av de ledande leverantörerna av programvarulösningar för arbetsmiljöhantering i "Green Quadrant EHS Software 2021", sin globala benchmarkstudie av branschen. Forskningsföretaget ökar sitt fokus på miljömässigt och socialt ansvarsfullt företagsledarskap (ESG). Programvarustudien lyfte fram Quentics styrkor inom hållbarhetshantering. "ESG-kriteriernas ökande inflytande är inte bara ett skenbart starkt argument för investeringar på dessa områden för våra kunder, utan även för oss", säger Markus Becker, VD för Quentic. "Våra programvarulösningar bör uppfylla även de högsta kraven på detta område. Men Quentic som företag vill också vara ett föredöme för hållbar ekonomisk verksamhet", betonar Becker. Företaget har inte bara stärkt sin ställning på ESG-området under det senaste året, utan har också anslutit sig till FN:s Global Compact och därmed formellt förklarat sin avsikt att driva företaget på ett ansvarsmedvetet sätt och i linje med Global Compacts tio principer och mål för hållbar utveckling.

Pressbilder

Mark Knill, försäljningschef på Quentic

Markus Becker, VD för Quentic

Om Quentic

Quentic är en av de ledande leverantörerna av programvara som en tjänst (SaaS) för EHSQ- och ESG-hantering. Quentic-plattformen består av tio individuellt kombinerbara moduler och erbjuder ett ideallt sätt för företag att hantera Arbetsmiljö, Risker & Revisioner, Incidenter & Observationer, Farliga Ämnen, Arbetsplatskontroll, Lagar & Regler, Webbutbildningar, Processer, Miljöledning och Hållbarhet. Detta kompletteras av Quentic App för mobil rapportering och av Quentic Analytics för kraftfull analys av EHSQ-data med hjälp av tydliga och dagligen uppdaterade instrumentpaneler. Över 900 företag förlitar sig på Quentics mjukvarulösningar för att stärka organisationens EHSQ-hantering och ansvarsrelaterade områden inom miljö, sociala frågor och styrning (ESG). Den integrerande programvaran är också lämplig för att stödja omfattande ledningssystem i enlighet med ISO 14001, ISO 45001 och ISO 50001.

Företaget har sitt huvudkontor i Berlin, Tyskland, och sysselsätter mer än 250 personer. Filialer finns i Tyskland, Österrike, Schweiz, Finland, Sverige, Danmark, Belgien, Nederländerna, Frankrike, Spanien och Italien.

X