AMCS förvärvar Quentic - starka partners för en grön framtid

2022-05-12

  • Hardy Menzel (CTO), Sebastian Mönnich (COO) and Markus Becker (CEO) (höger till vänster) - Grundade Quentic 2007.
  • Markus Becker, CEO, Quentic
  • Jimmy Martin, CEO, AMCS

AMCS och Quentic meddelar idag att AMCS har ingått ett avtal om att förvärva Quentic. Transaktionen är föremål för myndighetsgodkännande och förväntas slutföras under de kommande veckorna. Med detta förvärv breddar AMCS sin expertis globalt inom miljö & hållbarhet avsevärt. Quentics ledningsgrupp kommer tillsammans med AMCS att fortsätta att forma varumärkets och företagets framtid som en global marknadsledare inom programvara och tjänster för miljö-, hälso-, säkerhets- och kvalitetshantering. Båda företagen inser potentialen i att gemensamt tillhandahålla digitala affärslösningar för en hälsosammare, grönare och mer hållbar värld.

AMCS, den ledande globala leverantören av integrerad mjukvara och fordonsteknik för miljö-, energi-, avfalls-, återvinnings- och resursindustrin, och Quentic, en av de ledande leverantörerna av mjukvara som tjänst för EHSQ- och ESG-hantering, meddelade idag att de har undertecknat ett avtal om AMCS:s förvärv av Quentic. Efter myndighetsgodkännande kommer Quentic att bli en del av AMCS. Alla parter har kommit överens om att inte avslöja detaljerna i transaktionen.

AMCS utökar sitt utbud av miljötjänster till en bredare marknad

Att kombinera sina krafter är ett viktigt steg för båda företagen. Som global ledare för mjukvaru- och fordonstekniska lösningar inom miljö-, energi-, återvinnings- och resursindustrin breddar AMCS sin marknadsposition genom detta förvärv. Med Quentic som en del av AMCS portfölj erbjuder företaget nu mer avancerade digitala lösningar till en bredare marknad som kommer att berika kundernas verksamhet som direkt påverkar miljön för en hälsosammare, renare och mer hållbar värld.

"AMCS och Quentic är mycket lika i sitt uppdrag att driva en miljömässigt hållbar framtid", säger Jimmy Martin, vd för AMCS. "Vi är glada över att få in tekniken från Quentic i AMCS lösningsportfölj och kan nu gå vidare med ett starkare fokus på att påverka hela försörjningskedjan och erbjuda smartare resultat genom att automatisera och digitalisera sin verksamhet - och minska avfallet så mycket som möjligt."

Quentic adderar 15 år av EHSQ-excellens till AMCS:s portfölj

Markus Becker (VD), Sebastian Mönnich (COO) och Hardy Menzel (CTO) grundade Quentic som en programvara för miljöledning (tidigare EcoIntense) 2007. I dag erbjuder Quentic en holistisk och modulär programvara som en SaaS-lösning för att hantera alla uppgifter och processer som rör miljö-, hälso-, säkerhets- och kvalitetshantering (EHSQ) samt områden relaterade till företagsansvar, exempelvis inom miljö, sociala frågor och styrning (ESG). Quentics väg mot att bli en av de ledande lösningsleverantörerna i branschen stöddes i flera steg av One Peak och Morgan Stanley Expansion Capital, liksom av tyska High-Tech Gründerfonds (HTGF).

Tillsammans med AMCS kommer ledningsgruppen att fortsätta att forma framtiden med en kombinerad portfölj av lösningar. "Vi har byggt Quentic på värderingarna att ge ett meningsfullt bidrag till människor, samhälle och miljö", säger Markus Becker, VD för Quentic. "Därför är vi glada över att ha hittat en partner i AMCS som helt och hållet överensstämmer med vårt uppdrag att digitalt ge företag över hela världen möjlighet att hantera människor, affärs- och miljöprocesser på ett hållbart sätt på alla nivåer. Detta steg är en enastående möjlighet för Quentic att ytterligare stärka sitt varumärke och sin position på marknaden för EHSQ- och ESG-programvara."

Dra nytta av expertis för att skapa en framtid utan koldioxidutsläpp

Quentic och AMCS kommer att dra stor nytta av varandras expertis och kompetens på marknaden. Att hantera resurser genom hela värdekedjan, har blivit ett viktigt ansvar för företag i alla branscher globalt. Integrationen av företagen gör det möjligt för kunder på båda sidor att dra nytta av ett brett utbud av lösningar som stöder end-to-end standardisering och optimering av affärsprocesser för att öka effektiviteten, effektivisera verksamheten och arbeta mot en säker och hållbar framtid.

Pressbilder

Grundarna av Quentic, från höger till vänster, Hardy Menzel (CTO), Sebastian Mönnich (COO) och Markus Becker (CEO)

Markus Becker, CEO, Quentic

Jimmy Martin, CEO, AMCS

Om AMCS

AMCS har sitt huvudkontor i Limerick, Irland, med kontor i Nordamerika, Europa och Australien och har över 800 anställda i 12 länder. AMCS är en global ledare inom integrerad programvara och fordonsteknik för miljö-, energi-, avfalls-, återvinnings- och resursindustrierna och erbjuder optimeringslösningar för den bredare transport- och logistikmarknaden. AMCS hjälper över 3 000 kunder i 22 länder att minska sina driftskostnader, öka utnyttjandet av tillgångar, optimera marginaler och förbättra kundservicen. Deras företagsmjukvara och SaaS-lösningar levererar digital innovation till den framväxande cirkulära ekonomin runt om i världen.

Om Quentic

Quentic är en av de ledande leverantörerna av programvara som en tjänst (SaaS) för EHSQ- och ESG-hantering. Quentic-plattformen består av tio individuellt kombinerbara moduler och erbjuder ett ideallt sätt för företag att hantera Arbetsmiljö, Risker & Revisioner, Incidenter & Observationer, Farliga Ämnen, Arbetsplatskontroll, Lagar & Regler, Webbutbildningar, Processer, Miljöledning och Hållbarhet. Detta kompletteras av Quentic App för mobil rapportering och av Quentic Analytics för kraftfull analys av EHSQ-data med hjälp av tydliga och dagligen uppdaterade instrumentpaneler. Över 900 företag förlitar sig på Quentics mjukvarulösningar för att stärka organisationens EHSQ-hantering och ansvarsrelaterade områden inom miljö, sociala frågor och styrning (ESG). Den integrerande programvaran är också lämplig för att stödja omfattande ledningssystem i enlighet med ISO 14001, ISO 45001 och ISO 50001.

Företaget har sitt huvudkontor i Berlin, Tyskland, och sysselsätter mer än 250 personer. Filialer finns i Tyskland, Österrike, Schweiz, Finland, Sverige, Danmark, Belgien, Nederländerna, Frankrike, Spanien och Italien.

 

X