Quentic 13.4 erbjuder integration med GRI-standarderna

2022-06-08

  • I och med de senaste uppdateringarna av Quentic 13.4 är Quentic, en molnbaserad SaaS-lösning för arbetsmiljö-, miljö-, hållbarhets- och kvalitetshantering nu certifierad som GRI Software and Tools Partner.
  • Dr. Mario Lenz, Chief Product Officer på Quentic

Global Reporting Initiative (GRI) har certifierat Quentic som GRI Software and Tools Partner. Quentics portfölj av mjukvaru- och servicelösningar för EHSQ (Environment, Health, Safety, Quality) och ESG (Environment, Social, Governance) kommer att inkludera de globalt erkända GRI-standarderna som en färdig uppsättning indikatorer för hållbarhetsrapportering. De nuvarande GRI-standarderna (2021) är integrerade och kommer ge stöd till företag med kommande EU-förordningar, t.ex. direktivet om hållbarhetsrapportering för företag. Detta är en del av Quentics programvaruversion 13.4, som även möjliggör riskbedömning med jobbprofiler och helautomatisk utvinning av information från säkerhetsdatablad.  

I och med de senaste uppdateringarna av Quentic 13.4 är Quentic, en molnbaserad SaaS-lösning för arbetsmiljö-, miljö-, hållbarhets- och kvalitetshantering  nu certifierad som GRI Software and Tools Partner. GRI-standarderna (Global Reporting Initiative) är en av de mest använda riktlinjerna för hållbarhetsrapportering världen över. Med hjälp av de modulära GRI-indikatorerna kan man på ett strukturerat sätt presentera företagsverksamhetens inverkan på miljön, människor och ekonomin. Relevanta nyckeldata identifieras och klargörs för olika intressenter. Detta universella tillvägagångssätt gör det möjligt att tillämpa oavsett bransch och företagsstorlek.  

GRI-indikatorer i Quentic  

Med den aktuella programvaruversionen Quentic 13.4 kan användarna begära exakt de GRI-standarder som de har identifierat som nödvändiga för sitt företags rapportering via en väsentlighetsanalys. Quentic levererar de lämpliga indikatoruppsättningarna direkt i systemet, så att hela rapporteringsprocessen och andra områden i den molnbaserade programvaran för EHSQ- och ESG-hantering kan anslutas sömlöst. Detta innebär att relevanta hållbarhetsdata kan samlas in från olika källor, hanteras på ett enhetligt sätt och utvärderas i tid utan ytterligare samordning. Den senaste publicerade versionen av GRI:s universella standarder från 2021 är integrerad, vilket ger tillförlitligt stöd för kommande EU-förordningar, såsom Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).  

 "Vi är stolta över att få GRI:s officiella stämpel. Därmed garanterar vi våra kunder att de kan utforma sin hållbarhetsrapportering med Quentic helt i enlighet med GRI:s specifikationer. Dessutom kommer vi att ytterligare implementera rapporteringsstandarder i Quentic i framtiden och stärka vår marknadsposition inom hållbarhet och ESG", förklarar Dr. Mario Lenz, Chief Product Officer på Quentic.  

Utvärdera risker i enlighet med yrkesprofiler.  

Förutom de uppdaterade GRI-standarderna innehåller Quentic 13.4 många andra innovationer. En nyutvecklad komponent i Quentics programvarumodul Arbetsmiljö & Säkerhet gör det möjligt att överblicka riskpotentialen enligt yrkesprofiler. På så sätt kan omfattningen av de aktiviteter som utförs av personalen samlas ihop med jämförbara uppgifter för visning och utvärdering. Alla uppgifter kan överföras till ett rapportformat med ett musklick och på så sätt göras öppna för externa betraktare - vilket krävs av officiella organ i vissa europeiska länder, t.ex. Frankrike, Italien och Spanien. Farliga ämnen och farlig utrustning ingår också i rapporten, tillsammans med de kvalifikationer som krävs. Därefter kan skydds- och utbildningsåtgärder effektivt härledas för att minimera befintliga risker. 

Bearbeta säkerhetsdatablad automatiskt 

Säkerhetsdatabladet innehåller en förteckning över kemiska egenskaper och anger nödvändiga säkerhetsåtgärder. Att hantera dessa dokument i stort antal kan snabbt bli en administrativ börda. De som har till uppgift att sköta detta kan nu se fram emot en förenklad lösning i Quentic 13.4: SDS Extract. Detta kommer automatiskt att läsa ut ämnesbeskrivningarna från de uppladdade säkerhetsdatabladen som skapats i Quentic och omvandla dem till nya dataposter för farliga ämnen, inklusive allmänna bruksanvisningar. Detta kan omvandla en lös samling av datablad till ett standardiserat, enhetligt underhållet register över farliga kemikalier på mycket kort tid, vilket ger tydligt strukturerad och målinriktad information på begäran, t.ex. filtrerad efter användningsområde.  

Quentic erbjuder ytterligare tjänster för hantering av säkerhetsdatablad, t.ex. forskning och regelbunden uppdatering av uppgifter om farliga kemikalier, som en premiumtjänst. 

 

Pressbilder

I och med de senaste uppdateringarna av Quentic 13.4 är Quentic, en molnbaserad SaaS-lösning för arbetsmiljö-, miljö-, hållbarhets- och kvalitetshantering  nu certifierad som GRI Software and Tools Partner. 

Dr. Mario Lenz, Chief Product Officer på Quentic

 

Om Quentic 

Quentic är en av de ledande leverantörerna av programvara som en tjänst (SaaS) för EHSQ- och ESG-hantering. Quentic-plattformen består av tio individuellt kombinerbara moduler och erbjuder ett idealiskt sätt för företag att hantera hälsa och säkerhet, risker och revisioner, incidenter och observationer, farliga kemikalier, kontroll av arbete, laglig efterlevnad, online-instruktioner, processer, miljöhantering och hållbarhet. Portföljen kompletteras av Quentic App för mobil rapportering och av Quentic Analytics för kraftfull HSEQ-dataanalys med hjälp av tydliga och dagligen uppdaterade instrumentpaneler. Över 900 företag förlitar sig på Quentics mjukvarulösningar för att stärka organisationens HSEQ-hantering och ansvarsrelaterade områden inom miljö, sociala frågor och styrning (ESG). Den integrerande programvaran är också lämplig för att stödja omfattande ledningssystem i enlighet med ISO 14001, ISO 45001 och ISO 50001.

Företaget har sitt huvudkontor i Berlin, Tyskland, och sysselsätter mer än 250 personer. Filialer finns i Tyskland, Österrike, Schweiz, Finland, Sverige, Danmark, Belgien, Nederländerna, Frankrike, Spanien och Italien.

X