Farliga ämnen

Fackkunskaper för optimal hantering av farliga ämnen.

Farliga ämnen

Välj filter
Farliga ämnen

Quentic Farliga ämnen

Med rätt programvara har du kontroll på hanteringen av farliga ämnen. I denna video lär du dig mer om hur Quentic-modulen stödjer korrekt uppfyllelse av rättsliga föreskrifter och dessutom sörjer för maximal transparens …

Se video
Miljö & hållbarhet, Farliga ämnen, Arbetsmiljö

INEOS Köln

Noll olyckor och noll miljöincidenter: Detta ambitiösa mål sattes av kemiföretaget INEOS i Köln. Läs mer om hur Quentic bidrar till att framgångsrikt skapa ett register över farliga ämnen samt rapportera tillbud.

Läs framgångshistorien
Miljö & hållbarhet, Revisioner, Farliga ämnen, Arbetsmiljö

ISP Marl GmbH

Det medelstora kemiföretaget ISP Marl GmbH har framtidssäkrat sin verksamhet med Quentic. I centrum för denna satsning står en förbättrad och effektivare dokumenthantering och förbättrat skydd för människa och miljö.

Läs framgångshistorien
Miljö & hållbarhet, Revisioner, Farliga ämnen

ARBURG GmbH

Hur kan komplexa uppgifter inom företagets arbetsmiljö och miljöskydd stödjas? ARBURG använder framgångsrikt Quentic för att hantera revisioner, inspektioner, tekniska kontroller och farliga ämnen.

Läs framgångshistorien
Överensstämmelse, Farliga ämnen

DATEV eG

Hur kan företagets system för hantering av farliga ämnen snabbt och effektivt anpassas till nya förordningar? Läs mer om hur DATEV använder programvaran som hållbar lösning för hanteringen av farliga ämnen.

Läs framgångshistorien
Farliga ämnen

Farliga ämnen

X