Quentic är en av de bästa arbetsgivarna i IKT-branschen

Quentic-teamet firar priset

Quentic prisbelönas återigen i tävlingen Great Place to Work® ”Bästa arbetsgivarna inom IKT 2019”. Företaget, som tillhandahåller programvara och tjänster för EHS (Environment, Health & Safety) och CSR (Corporate Social Responsibility), fick en utmärkelse i kategorin ”Företag med 100 till 500 medarbetare”. Priset utdelas till arbetsgivare som erbjuder speciellt attraktiva arbetsförhållanden och en företagskultur som inger förtroende.

Quentic har redan tidigare år framgångsrikt deltagit i tävlingen och har vid flera tillfällen utsetts till en av de bästa arbetsgivarna i Berlin-Brandenburg och inom IKT-branschen (informations- och kommunikationsteknik). Bedömningen baseras på en intervju med företagsledningen om personalfrämjande åtgärder samt en anonym personalenkät. Enkäten fokuserar på frågor som förtroende för ledningen, samarbetskvalitet, uppskattning, hälsofrämjande åtgärder, balans mellan arbetsliv och privatliv, identifiering med företaget, yrkesmässiga utvecklingsmöjligheter och lön.

Vad som utmärker Quentic

Quentics mål är att globalt förbättra företags arbetsmiljö, miljöledning och hållbarhet. Att företaget arbetar aktivt med dessa frågor internt är tydligt i den interna personalenkäten, där Quentic framför allt utmärker sig inom områdena balans mellan arbetsliv och privatliv, gruppsammanhållning och hälsofrämjande. Socialt och miljömässigt ansvarstagande är dessutom djupt förankrat i företaget. Goda arbetsvillkor, sociala förmåner och en positiv stämning på arbetsplatsen nämndes ofta av Quentics medarbetare.

Bildrättigheter: Michaela Handrek-Rehle för Great Place to Work®