Legal certainty

Rättsäkerhet

Skydda dig själv genom att underlätta att människor följer lagar och standarder - för minimal ansvarsrisk.

Integrative occupational safety

Integrerad Arbetshälsa

Från juridiska ramar till riskbedömningar och operativ pandemiplanering - behandla arbetsmiljö och säkerhet som ett holistiskt ämne.

Flexible use

Flexibelt användande

Få åtkomst till dina dokument när som helst, oavsett plats eller avdelning - och se till att säkerhetsprotokoll följs.

Work efficiently

Effektivt arbete

Skapa tydliga ansvarsområden och smidiga arbetsflöden - detta leder till att du vinner tid samt bidrar till högre säkerhet.

COVID-19: Mobil checklista

Svara på alla typer av situationer när du är på fältet med Quentic-appen. Använd befintliga formulär eller skapa dina egna COVID-19-checklistor. Blanketterna fylls snabbt i via din smartphone - även utan appinloggning.

Mallar efter dina behov: Skapa eller anpassa mallar enligt dina organisationsbehov med formulärredigeraren.

Lättanvänt gränssnitt: Välj bland olika element och designa dina formulär på ett enkelt sätt genom att använda 

Synlighet och redigeringsrättigheter: Bestäm vem som ingår och hur.

Omedelbar rapportering för de anställda: Formulär kan också nås på språng, utan inloggning, via en länk eller QR-kod.

COVID-19: Riskbedömning

Quentic stöder dig med att skapa riskbedömningar för Corona snabbt och på ett strukturerat sätt. Då kan du få tillgång till lämpliga infektionsbekämpningsåtgärder direkt!

Identifiera faror: Registrera information om utrustning, aktiviteter, ergonomi och mental stress på ett strukturerat sätt.

Överblick över bestämmelser: Länka automatiskt tillämpliga juridiska standarder och skyldigheter samt bruksanvisningar.

Skyddsåtgärder: Ta de nödvändiga åtgärderna direkt i Quentics programvara.

Information via app: Överföra EHS-information via smartphone för att utvärdera och bearbeta data centralt.

COVID-19: Bruksanvisningar & Instruktioner

Uppfyll din skyldighet att utveckla en företagshandlingsplan för infektionskontroll. Med Quentic kan du enkelt skapa motsvarande bruksanvisning för dina anställda!

Lättanvänt: Lagra allt relevant innehåll i vår praktiska plattform.

Anmärkningssymboler: Reglering, förbud eller varning? Använd standardiserade informationssymboler med Quentic!

Uppgifterna är uppfyllda, tidsbesparade: Med bara några få klick är ditt dokument klart att skrivas ut eller skickas digitalt via e-post.

Uppdaterat och transparent: Ansvar, tidsfrister och verifiering - dina dokument är alltid uppdaterade.

COVID-19: Instruktioner Online

För att skydda hälsan måste företagen tillhandahålla instruktioner och aktivt kommunicera risker rörande Covid-19. Med Quentic kan du ordna dina instruktioner online på ett strukturerat sätt och därmed säkerställa att reglerna för fysisk distansering efterlevs!

E-lärande: Instruera flexibelt och bekvämt, oberoende av tid eller plats.

Externa företagsinstruktioner: Aktivera instruktioner på olika språk som kan läsas på gästterminalen eller till och med offline.

Importfunktion: Överför enkelt ditt befintliga inlärningsinnehåll och material till systemet.

Register över instruktioner: Quentic registrerar automatiskt förvärvade kvalifikationer. Bevis på slutförande av en utbildning är garanterat och alla certifikat sparas. 

Bevisad kvalitet

Höjda krav på arbetshälsa och säkerhet

COVID 19-pandemin har under flera månader inneburit en stor organisatorisk utmaning för företag över hela världen. Särskilda åtgärder krävs för att skydda de anställdas hälsa samtidigt som man fortsätter att tillhandahålla alla operativa tjänster.

Vår mjukvarulösning för arbetshälsa och säkerhet under pandemin

Med en centralt styrd onlineplattform kan du reagera snabbt och flexibelt på de ökade kraven och samordna alla åtgärder på ett enkelt sätt! Quentic är din programvarulösning för integrerad arbetshälsa och säkerhet i syfte att förebygga COVID-19!

Oavsett om det är Coronarelaterade riskbedömningar, användarinstruktioner eller instruktioner som kan utföras flexibelt online, dessa uppgifter kan enkelt utföras med programvarumodulerna från Quentic som heter Arbetsmiljö och Webbutbildningar. Med Quentic Lagar & Regler och Risker & Revisioner har du också alla juridiska krav lättöverskådligt direkt i plattformen. Du kan till exempel skapa checklistor för pandemier och använda dem för att ta fram behovet av åtgärder för din operativa planering och konceptet för infektionsskyddsåtgärder. De ansvariga kan vara direkt involverade och vidta åtgärder från sitt kontor på hemmaplan!

Om en anställd får Corona eller det finns misstankar kring sjukdom på anläggningen är snabba åtgärder och tydligt definierade processer viktiga. Med programvarumodulen Quentic Händelser & Observationer kan incidenter rapporteras direkt i programvaran. Varje rapport genererar en fördefinierad processkedja och visas i realtid på Quentic-instrumentpanelen. För avancerad kontaktspårning har Quentic implementerat en ny funktion som genererar besökslistor med inkuderade besökstider som du kan se med ett klick!

Rapportering på språng

Quentic-appen ger ytterligare flexibilitet. Få tillgång till bästa praxisformer (t.ex. riskbedömningar eller incidenthantering) eller skapa egna korta checklistor för att skydda mot COVID-19. Vill du besöka en kund eller ha kunder på plats? Med bara några få klick kan du skapa ett protokoll för att kontrollera villkoren till hands enligt rekommendationerna från Robert Koch Institute. Blanketterna fylls i snabbt och enkelt av alla inblandade parter via smartphone och överförs direkt till plattoformen.

Covid-19: Lär dig mer om Quentics programvara!

X