+46 85 025 6501

Godkänd för ISO 45001

Quentic stödjer ert ledningssystem enligt ISO 45001, vilket bekräftats av oberoende part.

All information till hands

Använd Quentic för att målinriktat få information om skyddsåtgärder, kvalifikationer eller relativ olyckskvot per 1000 heltidsanställda.

Enkelt och praktiskt

Skapa riskbedömningar och instruktioner med ett par enkla klick.

Ökad effektivitet

Definiera tydliga ansvarsområden och smidiga arbetsflöden – det sparar tid och pengar.

Quentic hjälper dig att förbättra er arbetsmiljö och säkerhet i er verksamhet. Uppfyll enkelt dina skyldigheter som arbetsgivare eller chef och minska ansvarsrisken.

Med Quentic kan du exempelvis kontrollera och förbättra aktuella arbetsförhållanden, utbilda medarbetare i hur de ska hantera specifika situationer och arbetsmaterial, skapa entydiga anvisningar och se till att all information finns tillgänglig där den behövs.

Programvarans lämplighet som stöd för ditt ledningssystem är officiellt bekräftat enligt ISO 45001.

 

Bevisad kvalitet

Quentic på 2 minuter

En skräddarsydd lösning för ditt företag

 

Quentic hjälper dig att förbättra företagets arbetsmiljö, säkerhet, miljöskydd och hållbarhetsledning. Den webbaserade programvaran baseras på fackkunskaper. Det innebär att den förstår dina uppgifter och ger dig de funktioner du behöver.

Programvaran stödjer dig i alla processer inom EHS och hållbarhet. Dokumentera, organisera, utvärdera – det är enkelt med Quentic.

 

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Riskbedömningar

Skapa strukturerade och aktuella dokument med Quentic

Upptäck risker

Registrera information om utrustning, arbetsuppgifter, ergonomi och farliga ämnen på ett strukturerat sätt.

Vidta skyddsåtgärder

Utarbeta nödvändiga åtgärder för personalens säkerhet direkt med Quentic.

Följ föreskrifter

Länka automatiskt till lagar, juridiska bestämmelser och skyddsinformation.

Dela dokument

Håll dokument uppdaterade och transparenta. Informera personer med ett par enkla klick.

Nöjda kunder är vår bästa referens

Arbetsmiljö och säkerhet

Skapa riskbedömningar och instruktioner med ett par enkla klick.

Juridisk säkerhet

Gör det enkelt att följa lagar och föreskrifter och minimera ansvarsrisken.

Certifiering

Bli certifierad enligt ISO 14001, ISO 50001 och ISO 45001.

Webbaserad teknik

Ha tillgång till dina dokument var som helst, när som helst.