Quentic inom försörjning och avfallshantering

Perfekt anpassad till EHS-behoven hos privata, kommunala och offentliga företag och myndigheter.

Certifiering

Bli certifierad enligt ISO 14001, ISO 50001 och ISO 45001.

Arbetsmiljö och säkerhet

Skapa riskbedömningar och instruktioner med ett par enkla klick.

Juridisk säkerhet

Gör det enkelt att följa lagar och föreskrifter och minimera ansvarsrisken.

Utbildningar

Instruera medarbetare, besökare och underleverantörer – platsoberoende.

I och med omställningen till förnybar energi genomgår industrierna som försörjer människor med vatten, ström, gas, värme och kyla samt avfallshanteringsindustrin en kraftig förändring. Kommunala och privata bolag inom denna bransch ställs inte bara inför tekniska utmaningar, utan måste dessutom ta hänsyn till många olika samhälleliga, ekonomiska och miljörelaterade aspekter. I detta sammanhang spelar arbetsplatssäkerheten en viktig roll och kräver ett gediget förebyggande arbete: riskbedömningar, skyddsåtgärder, korrekta instruktioner samt utbildning av personal och underleverantörer.

Gör det enkelt för dig och dina kollegor samtidigt som du sparar tid och pengar. Quentic är en onlinelösning som tack vare modern programvaruteknik hjälper dig att snabbt och enkelt komma i mål – verksamhetsövergripande, modulärt och juridiskt säkert. Quentic används redan med goda resultat av ledande företag inom försörjning och avfallshantering.

Nöjda kunder inom försörjning och avfallshantering

  • Scholz Recycling GmbH
  • Veolia Umweltservice GmbH
  • Berliner Wasserbetriebe
Vill du testa Quentic utan förbindelser?

X