Quentic i kemi- och plastindustrin

Perfekt anpassad till kemikalie-sektorns EHSQ- och ESG-behov

Farliga ämnen

Använd ett centralt register för alla farliga ämnen – det sparar tid och pengar.

Juridisk säkerhet

Gör det enkelt att följa lagar och föreskrifter och minimera ansvarsrisken.

Webbaserad teknik

Ha tillgång till dina dokument var som helst, när som helst.

Ökad effektivitet

Definiera tydliga ansvarsområden och smidiga arbetsflöden – det sparar tid och pengar.

Det blir allt svårare att hålla sig konkurrenskraftig på den globala marknaden för kemikalie- och plastindustrin. Företagen är bundna till ett stort antal lagliga föreskrifter för att skydda människa och miljö. För att uppfylla dessa krav har arbetsmiljö, anläggningssäkerhet och miljöskydd, exempelvis vid hantering av kemikalier, högsta prioritet.

Gör det enkelt för dig och dina kollegor samtidigt som du sparar tid och pengar. Quentic är en onlinelösning som tack vare modern programvaruteknik hjälper dig att snabbt och enkelt komma i mål – verksamhetsövergripande, modulärt och juridiskt säkert. Quentic används redan med goda resultat av ledande företag inom kemikalie- och plastindustrin.

 

Nöjda Quentic-kunder i kemikalie- och plastindustrin

  • Praxair Deutschland Holding GmbH & Co.KG
  • INEOS Köln GmbH
  • ISP Marl GmbH
  • INEOS Phenol GmbH
  • STAEDTLER Mars GmbH & Co.KG
  • ARBURG GmbH & Co.KG
  • Johnson Matthey Catalysts (Germany) GmbH
  • Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

X