Quentic i maskin- och anläggningsindustrin

Perfekt anpassad till maskin- och anläggningsindustrins EHS-behov

Utbildningar

Instruera medarbetare, besökare och underleverantörer – platsoberoende.

Arbetsmiljö och säkerhet

Skapa riskbedömningar och instruktioner med ett par enkla klick.

Resursövervakning

Spara tid och pengar genom central registrering och utvärdering av förbrukningstal.

Ökad effektivitet

Definiera tydliga ansvarsområden och smidiga arbetsflöden – det sparar tid och pengar.

Företag inom maskin- och anläggningsindustrin står inför nya utmaningar på grund av det internationella konkurrenstrycket och bindande rättsliga krav på miljöskydd, säkerhet och arbetsmiljö. Förutom obligatoriska riskbedömningar och undervisning av medarbetare måste även förbrukningsdata om ström, gas, vatten och avfall samt olika miljönyckeltal registreras och utvärderas.

Gör det enkelt för dig och dina kollegor samtidigt som du sparar tid och pengar. Quentic är en onlinelösning som tack vare modern programvaruteknik hjälper dig att snabbt och enkelt komma i mål – verksamhetsövergripande, modulärt och juridiskt säkert. Quentic används redan med goda resultat av ledande företag inom maskin- och anläggningsindustrin.

Nöjda Quentic-kunder från maskin- och anläggningsindustrin

  • Nordex AG
  • AREVA GmbH
  • Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG
  • Alfred Kärcher GmbH & Co.KG
  • Wincor Nixdorf Manufacturing GmbH
  • ARBURG GmbH & Co.KG
  • Dynapac GmbH
  • Voith GmbH & Co. KGaA
Vill du testa Quentic utan förbindelser?

X