Quentic i hälsovårdsindustrin

Perfekt anpassad till hälsovårdsindustrins EHSQ-behov

Arbetsmiljö och säkerhet

Skapa riskbedömningar och instruktioner med ett par enkla klick.

Juridisk säkerhet

Gör det enkelt att följa lagar och föreskrifter och minimera ansvarsrisken.

Farliga ämnen

Använd ett centralt register för alla farliga ämnen – det sparar tid och pengar.

Utbildningar

Instruera medarbetare, besökare och underleverantörer – platsoberoende.

Företag i hälsovårdsindustrin står allt oftare inför stigande kostnader och konkurrenstryck samt möta utmaningarna som den fortskridande digitaliseringen medför. Därtill kommer ett stort antal juridiska krav inom arbetsmiljö som måste uppfyllas. För ett företags långsiktiga framgång är det avgörande att känna till alla riskfaktorer i arbetsmiljön, implementera skyddsåtgärder och ge medarbetarna rätt instruktioner.

Låt Quentic stödja er under alla faser av planeringen, genomförandet och utvärderingen av all er verksamhet. Quentic är en onlinelösning som tack vare modern programvaruteknik hjälper dig att snabbt och enkelt komma i mål – verksamhetsövergripande, modulärt och juridiskt säkert. Quentic används redan med goda resultat av ledande företag inom hälsovårdsindustrin.

Nöjda Quentic-kunder i hälsovårdsindustrin

  • Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH
  • Bruker AXS GmbH
  • B. Braun Melsungen AG
  • Acino AG
Quentic Demo

Upplev Quentic och hur vår lösning kan hjälpa din organisation.

Boka demo nu

X