Quentic i hälsovårdsindustrin

Perfekt anpassad till hälsovårdsindustrins EHS-behov

Arbetsmiljö och säkerhet

Skapa riskbedömningar och instruktioner med ett par enkla klick.

Juridisk säkerhet

Gör det enkelt att följa lagar och föreskrifter och minimera ansvarsrisken.

Farliga ämnen

Använd ett centralt register för alla farliga ämnen – det sparar tid och pengar.

Utbildningar

Instruera medarbetare, besökare och underleverantörer – platsoberoende.

Företag i hälsovårdsindustrin måste räkna med stigande kostnader och konkurrenstryck samt mästra utmaningarna som den fortskridande digitaliseringen medför. Därtill kommer ett stort antal juridiska krav inom arbetsmiljö som måste uppfyllas. För ett företags långsiktiga framgång är det avgörande att känna till alla riskfaktorer i arbetsmiljön, implementera skyddsåtgärder och ge medarbetarna rätt instruktioner.

Gör det enkelt för dig och dina kollegor samtidigt som du sparar tid och pengar. Quentic är en onlinelösning som tack vare modern programvaruteknik hjälper dig att snabbt och enkelt komma i mål – verksamhetsövergripande, modulärt och juridiskt säkert. Quentic används redan med goda resultat av ledande företag inom hälsovårdsindustrin.

Nöjda Quentic-kunder i hälsovårdsindustrin

  • Acino AG
  • B. Braun Melsungen AG
  • Bruker AXS GmbH
  • Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH
Vill du testa Quentic utan förbindelser?

X