Optimisera er ESG-rapportering

Skapa, rapportera och analysera hållbarhet - över hela företaget!

Omfattande insikter

Utvärdera och stödja ESG-relaterade indikatorer, aktiviteter och utveckling.

Sömlös & effektiv rapportering

Få standardiserade, jämförbara och informativa uppgifter om ESG-indikatorer.

Framgångsrikt på alla nivåer

Skapa ett effektivt system som sammanför alla avdelningar och platser.

Nå er fulla potential

Förbättra dina ESG-resultat med tydliga insikter och välkoordinerade åtgärder.

ESG-krav: Ett riktmärke för hållbarhet

Att hantera tillväxt och ekonomisk verksamhet på ett hållbart sätt har blivit en fast princip för många företag i dag - vilket ligger i både företagens intresse och i vår önskan att skapa en livskraftig framtid. Sedan en tid tillbaka har finansiella frågor och investeringsförfrågningar kretsat kring aspekter av detta slag. De tre pelarna miljö, sociala frågor och styrning (förkortat ESG) sätter alltmer tonen. Företagen ställs inför större förväntningar, nämligen att systematiskt organisera sina egna hållbarhetsresultat, mäta dem regelbundet, fortsätta att förbättra dem och visa upp detta för omvärlden.

En central ESG -lösning

Quentic är en molnbaserad EHSQ- och ESG-programvara som hjälper dig att inse och utvärdera ditt företagsansvar. Ta hänsyn till ESG-kriterier inom önskat ramverk, använd insikterna för att härleda målinriktade beslut och sätt planerade och konsekventa åtgärder i rörelse. Visa ett långsiktigt perspektiv för din företagstillväxt och ge synlighet åt din hållbarhetsverksamhet.

Vilka program och mål har du satt upp för dig själv när det gäller klimatskydd? Vad visar benchmarking av resursanvändningen inom olika tillverkningsområden? Vad visar era miljöindikatorer för vatten, energi och koldioxidutsläpp och var finns det potential för minskning? Quentic kan ge dig ett snabbt och tillförlitligt svar på dessa frågor och mycket mer.

Använd Quentic för att kartlägga processer som rör involverade tredje parter och inspektera förfarandena hos olika tjänsteleverantörer, t.ex. genom leverantörsrevisioner. Se till att din personal upplever arbetsförhållanden som är mer än bara tillräckliga med hjälp av åtgärder för arbetmiljö & säkerhet, en ordentlig återkopplingskultur för EHSQ- och hållbarhetsfrågor och regelbunden onlineutbildning som gör dig medveten om ansvarsfulla handlingsalternativ.

Ditt mål: efterlevnad. Inarbeta etiska principer i ditt företag med särskilda ledningssystem eller skapa nya och nödvändiga krav med ett väl genomtänkt förfarande för hantering av förändringar. Använd Quentic för att hålla ett öga på alla viktiga bestämmelser från arbets- och miljölagstiftningen och för att noggrant genomföra de skyldigheter som följer av detta. Professionalisera din riskhantering och ta ett Best Practice-grepp på aspekt- och riskbedömningar - så att du kan känna igen och undanröja potentiella stötestenar i god tid.

Med Quentic kan du samla olika intressenter och verksamhetsområden i ett enhetligt system. I stället för att låta osammanhängande informationssilos växa fram kan du skapa starka kopplingar mellan olika arbetsområden inom EHSQ och ESG. Detta gör det möjligt att alltid ha en aktuell totalöversikt och en detaljerad titt på företagets processer.

Holistisk approach, ordentliga resultat

Quentic hjälper dig att hantera dina ESG-aktiviteter, rapportera relevanta indikatorvärden och utvärdera hållbarhetsprestanda. Dra nytta av smarta förfaranden som placerar alla deltagare i rätt roll - även när företagsstrukturerna är komplexa eller när du arbetar med andra internationellt och över gränserna.

 

 

  • Hållbarhetsindikatorer kan definieras på ett flexibelt sätt, distribueras på ett målinriktat sätt och utvärderas av avdelningen.
     

  • Alla indikatorvärden kan överföras fullständigt och enhetligt till en välgrundad, omfattande ESG-databas.
     

  • Använd analytiska dashboards för att få en kortfattad och omedelbar bild av aktuella framsteg och tidigare resultat.
     

  • Dra nytta av tydliga utvärderingar och statistik som du kan inkludera i din hållbarhetsrapport.

”Med Quentic fick vi ett centralt och stabilt verktyg för att enkelt strukturera data på ett överskådligt sätt och systematiskt förvalta alla dokument.”

Du kanske även finner detta intressant...

Här hittar du praxis, relevanta trender och aktuella tips!

Quentic Hållbarhet

Utvärdera sociala, ekologiska och ekonomiska effekter centralt i en EHS-programvara. Lär dig mer om hur du kan främja informationsutbyte och samarbete och skapa väl underbyggda beslutsunderlag.

Se video

ESG: Anpassa din företagsstrategi till framtiden

Fakta, begrepp och resultatindikatorer för din hållbarhetshantering. Använd ESG-kriterier som en grund för konkurrenskraft och långsiktig tillgång till finansmarknaden.

Ladda ner whitepaper

ESG - Kriterier & Rapportering

Hållbar produktion blir allt viktigare - både ur miljösynpunkt, för företagsstyrning och för samhället. ESG är en holistisk strategi för att hjälpa företag att agera ansvarsfullt.

Läs artikel
Gå till resurser

X