Uppdaterade instruktioner

Skapa tydliga och strukturerade dokument – det är enkelt med Quentic

Enkel användning

Spara alla relevanta innehåll i en praktisk indatamask.

Piktogram

Påbud, förbud, varning? Använd dig av standardiserade symboler i linje med ISO 7010.

Utskrift eller digitalt

Skriv enkelt ut de färdiga instruktionerna eller skicka dem via e­­­­­­­-post.

Aktuella dokument

Håll dina dokument aktuella med Quentic.

Instruktioner

Med Quentic är det enkelt att skapa föreskriftsenliga instruktioner, tack vare ett standardiserat tillvägagångssätt. Ställ samman erforderliga hänvisningar och symboler som håller måttet för ISO-standarden 7010:2019 med ett par klick – och dokumentet är färdigt!

  • Användningsområde
  • Faror för människa och miljö
  • Skyddsåtgärder och uppföranderegler
  • Beteende vid störningar
  • Beteende vid olyckor, första hjälpen
  • Underhåll, skötsel och avfallshantering

Så blir det ännu enklare att uppfylla dina skyldigheter, göra medarbetare uppmärksamma på faror och implementera skyddsåtgärder.

Vilken arbetsuppgift eller vilket farligt ämne rör det sig om? Vilken utrustning gäller det? Vilka faror, skyddsåtgärder eller första hjälpen-anvisningar, serviceåtgärder och avfallshantering ska beaktas? Den praktiska indatamasken i Quentic innehåller många fält där du bekvämt och överskådligt kan registrera innehåll som rekommenderas av yrkesorganisationer.

Använd dessutom standardsymboler för varningar, påbud och förbud, samt brandskydds- och räddningssymboler. Länka respektive riskbedömningar och erforderliga kvalificeringar.

Du väljer dina önskade skyltar och symboler med ett enda klick från den kompletta samlingen av ISO 7010:2019-kompatibla artiklar. Nödvändiga utbildningar och genomförda riskbedömningar är tydligt länkade, så att all information samlas på ett enda ställe.

Därefter kan du skriva ut skyddsinformationen för anslagstavlan eller skicka ut det via e-post. Informationen får automatiskt en enhetlig struktur tack vare det standardiserade tillvägagångssättet, vilket sparar värdefull tid.

Du registrerar uppgifter om tidsfrister, ansvarsområden och användningsområden centralt i dokumenthanteringen. Därmed skapar du klarhet i vem som ska registrera och kontrollera vad, när och hur.

”Man ser direkt vilken chef som är involverad i vilka processer och dokument. Det gör stor nytta i vårt dagliga arbete.”

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

Quentic Arbetsmiljö & Säkerhet

Hur kan en EHS-programvara stötta företaget i att långsiktigt stärka arbetsmiljön, engagera medarbetarna och minimera ansvarsrisker? Läs mer om hur du kontinuerligt kan förbättra dina säkerhetsstandarder enligt ISO 45001 …

Se video

Quentic Farliga ämnen

Med rätt programvara har du kontroll på hanteringen av farliga ämnen. I denna video lär du dig mer om hur Quentic-modulen stödjer korrekt uppfyllelse av rättsliga föreskrifter och dessutom sörjer för maximal transparens …

Se video

Pirelli Deutschland GmbH

Hur kan leverantörer inom bilindustrin uppfylla stränga lagkrav och revisioner och därmed bibehålla sin konkurrenskraft? Läs mer om hur Pirelli håller sig på den säkra sidan med Quentic.

Läs framgångshistorien
Gå till resurser
Vill du testa Quentic utan förbindelser?

X