Enkel användning

Spara alla relevanta innehåll i en praktisk indatamask.

Piktogram

Påbud, förbud, varning? Använd dig av standardiserade symboler.

Utskrift eller digitalt

Skriv enkelt ut de färdiga instruktionerna eller skicka dem via e­­­­­­­-post.

Aktuella dokument

Håll dina dokument aktuella med Quentic.

Instruktioner

Med Quentic är det enkelt att skapa föreskriftsenliga instruktioner, tack vare ett standardiserat tillvägagångssätt. Ställ samman erforderliga hänvisningar och symboler med ett par klick – och dokumentet är färdigt!

  • Användningsområde
  • Faror för människa och miljö
  • Skyddsåtgärder och uppföranderegler
  • Beteende vid störningar
  • Beteende vid olyckor, första hjälpen
  • Underhåll, skötsel och avfallshantering

Så blir det ännu enklare att uppfylla dina skyldigheter, göra medarbetare uppmärksamma på faror och implementera skyddsåtgärder.

Vilken arbetsuppgift eller vilket farligt ämne rör det sig om? Vilken utrustning gäller det? Vilka faror, skyddsåtgärder eller första hjälpen-anvisningar, serviceåtgärder och avfallshantering ska beaktas? Den praktiska indatamasken i Quentic innehåller många fält där du bekvämt och överskådligt kan registrera innehåll som rekommenderas av yrkesorganisationer.

Använd dessutom standardsymboler för varningar, påbud och förbud, samt brandskydds- och räddningssymboler. Länka respektive riskbedömningar och erforderliga kvalificeringar.

Därefter kan du skriva ut skyddsinformationen för anslagstavlan eller skicka ut det via e-post. Informationen får automatiskt en enhetlig struktur tack vare det standardiserade tillvägagångssättet, vilket sparar värdefull tid.

Du registrerar uppgifter om tidsfrister, ansvarsområden och användningsområden centralt i dokumenthanteringen. Därmed skapar du klarhet i vem som ska registrera och kontrollera vad, när och hur.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

”Det var enkelt att involvera externa revisorer direkt i Quentic. Efter att de fått åtkomstbehörighet kunde de mata in riskbedömningarna som gjordes under inspektionen direkt i systemet. Detta gjorde så att alla kunde jobba mot samma mål, samtidigt.”