Interna och externa revisioner

Involvera deltagarna efter behov och informera dem snabbt via e-post.

Mallar

Underlätta arbeitet inför och efter revisionen med frågekataloger och utvärderingsskalor.

Revisionsrapport

Skapa en strukturerad och transparent revisionsrapport med ett par klick.

Ständig förbättringsprocess

Säkerställ att ditt ledningssystem ständigt förbättras.

Revisioner och certifieringar

 

Oavsett om ditt ledningssystem certifieras enligt ISO 9001, ISO 140001, ISO 50001 eller ISO 45001 förväntar sig certifieringsinstitutet en omfattande revisionsrapport. Framtagna åtgärder ska visas och en revisionsplanering presenteras.

Quentic Risker & Revisioner har många funktioner som hjälper dig att genomföra hela revisionsprocessen effektivt. I den praktiska, webbaserade programvaran sparas alla revisioner inklusive rapporter centralt. Vilken revision ska genomföras för vilket område och när? Revisionsschemat ger dig en överblick över alla utestående inspektioner.

 

Välj helt enkelt de frågor i frågekatalogen som är relevanta för din revision eller komplettera dessa individuellt. Med ett par enkla klick kan du välja deltagare och bjuda in dem via e-post, oavsett om det rör sig om interna eller externa revisioner.

Vilka miljöaspekter är relevanta för din verksamhet? Vilka säkerhetsrisker finns? Dessa kan du definiera, utvärdera och bedöma i din individuella utvärderingsförlaga.

Du kan använda olika utvärderingsskalor för din revisionsrapport och ge den en enhetlig form tack vare det standardiserade tillvägagångssättet. Korrigeringsåtgärder tas fram direkt i systemet. Rapporten färdigställs med ett par enkla klick.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

”Kan man en, kan man alla. Quentic är intuitivt och enkelt att använda. Har man förstått uppbyggnaden av en modul, kan man direkt orientera sig i alla andra moduler.”