Revisioner och certifieringar helt enligt plan

Genomför interna och externa revisioner effektivt med Quentic

Interna och externa revisioner

Involvera deltagarna efter behov och informera dem snabbt via e-post.

Mallar

Underlätta arbeitet inför och efter revisionen med frågekataloger och utvärderingsskalor.

Revisionsrapport

Skapa en strukturerad och transparent revisionsrapport med ett par klick.

Ständig förbättringsprocess

Säkerställ att ditt ledningssystem ständigt förbättras.

Revisioner och certifieringar

 

Oavsett om ditt ledningssystem certifieras enligt ISO 9001, ISO 140001, ISO 50001 eller ISO 45001 förväntar sig certifieringsinstitutet en omfattande revisionsrapport. Framtagna åtgärder ska visas och en revisionsplanering presenteras.

Quentic Risker & Revisioner har många funktioner som hjälper dig att genomföra hela revisionsprocessen effektivt. I den praktiska, webbaserade programvaran sparas alla revisioner inklusive rapporter centralt. Vilken revision ska genomföras för vilket område och när? Revisionsschemat ger dig en överblick över alla utestående inspektioner.

 

Välj helt enkelt de frågor i frågekatalogen som är relevanta för din revision eller komplettera dessa individuellt. Med ett par enkla klick kan du välja deltagare och bjuda in dem via e-post, oavsett om det rör sig om interna eller externa revisioner.

Vilka miljöaspekter är relevanta för din verksamhet? Vilka säkerhetsrisker finns? Dessa kan du definiera, utvärdera och bedöma i din individuella utvärderingsförlaga.

Du kan använda olika utvärderingsskalor för din revisionsrapport och ge den en enhetlig form tack vare det standardiserade tillvägagångssättet. Korrigeringsåtgärder tas fram direkt i systemet. Rapporten färdigställs med ett par enkla klick.

”Kan man en, kan man alla. Quentic är intuitivt och enkelt att använda. Har man förstått uppbyggnaden av en modul, kan man direkt orientera sig i alla andra moduler.”

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

Whitepaper ISO 45001

Ökad juridisk säkerhet, högre medarbetarmotivation och ökad produktion: En certifiering enligt ISO 45001 innebär många fördelar. I vårt whitepaper finns all relevant information om tidsperioder, krav och implementering.

Ladda ner whitepaper

Quentic Risker & Revisioner

Se till att det finns flexibilitet, pålitlighet och effektivitet vid kontrollen av dina företagsprocesser. I denna video får du lära dig mer om hur Quentic kan fungera som stöd i alla faser inom ramen för interna och …

Se video

ISP Marl GmbH

Det medelstora kemiföretaget ISP Marl GmbH har framtidssäkrat sin verksamhet med Quentic. I centrum för denna satsning står en förbättrad och effektivare dokumenthantering och förbättrat skydd för människa och miljö.

Läs framgångshistorien
Gå till resurser
Vill du testa Quentic utan förbindelser?

X