Om Quentic GmbH

Förstklassiga tjänster från en och samma leverantör

Quentic är en produkt från Quentic GmbH. Sedan vårt företag grundades 2007 har vi i egenskap av tillväxtorienterat företag varit en ledande specialist inom området standardiserade programvarulösningar för arbetsmiljö, säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Vi utvecklar programvarulösningar i nära samarbete med våra kunder. Våra produkter utmärker sig genom sin enkla användning, höga säkerhet och maximala anpassningsförmåga till individuella företagsprocesser.

Vår programvara Quentic utgör en enhetlig plattform för alla uppgifter och all information inom arbetsmiljö, säkerhet och miljöskydd. På så vis hjälper vi våra kunder att leda sina företag kostnadseffektivt, miljövänligt, hållbart och säkert. Att Quentic är ett lämpligt stöd för kompletta ledningssystem enligt ISO 14001, ISO 50001 och ISO 45001 bekräftas av DEKRA Assurance Services GmbH genom årliga revisioner. Vårt erfarna team hanterar alla berörda kompetensområden, vilket garanterar att våra kunder får jämn och hög kvalitet vad gäller teknik, effektivitet och service. För att befästa våra kvalitetsambitioner har vi byggt upp vår kvalitetsledning i enlighet med normerade standarder och certifierats enligt ISO 9001.

Vårt huvudkontor i Berlin växer med fler kontor och fler partner i Tyskland, men är nu etablerat även i Sverige, Tyskland, Österrike, Nederländerna, Danmark, Schweiz, Finland, Frankrike, Spanien och Italien.

Utmärkt företagskultur

X