Tillsammans är vi starkare

Vi och våra partners hjälper dig med alla aspekter av EHS.

 

Med Quentic får du ett välbeprövat system för alla områden inom arbetsmiljö och miljöskydd. Omfattande funktioner för dokumentering, organisering och utvärdering hjälper dig med det dagliga arbetet.

Om du vill ha ytterligare stöd vid bearbetningen av fackspecifikt innehåll har vi det du behöver. Inom ramen för vårt partnerprogram samarbetar vi med etablerade internationella konsultföretag och IT-bolag som tillhandahåller tjänster för arbetsmiljö, miljöskydd, energiledning, kvalitetsledning, regelefterlevnad och certifiering.

 

”Tillsammans med våra partners erbjuder vi våra kunder ett omfattande serviceutbud för arbetsmiljö, säkerhet, miljöskydd och hållbarhet. Bli en del av vårt partnernätverk!”

Quentic Netherlands Chris Loos

Chris Loos, Head of Partner Management International
+31 20 491 91 48 | partner@quentic.com

Vårt partnernätverk

ARQUS Ingenieurbüro GmbH & Co. KG

ARQUS Ingenieurbüro står för 20 år av kompetent rådgivning inom områdena arbetsmiljö kvalitetsstyrning och miljöskydd. Genom att bilda ett internationellt nätverk kan vi när som helst erbjuda ditt företag den mest optimala, flexibla och prisvärda rådgivningen inom dessa områden. Omfattande erfarenhet och högkvalificerade medarbetare garanterar en kompetent hantering av känsliga områden, högre juridisk säkerhet och ökad effektivitet. ARQUS grundades och växer kontinuerligt med målet att erbjuda tjänster som hjälper dig att utveckla ditt företag på ett framtidsorienterat och hållbart sätt. Vi ser oss själva som ett stöd och avlastar dig.

arqus.eu

denkstatt GmbH

denkstatt GmbH är ett ledande konsultföretag i Central- och Östeuropa som erbjuder sina kunder tjänster inom områdena Resource Management, Sustainability Management, Environmental Management, Urban Management Energy & Climate. Denkstatt har kunder från finanssektorn, industrin, energibranschen, intressegrupper och offentlig sektor. Tillsammans med kunderna utvecklar de lösningar som säkerställer att dagens beslut står sig i morgondagens värld. De har kontor i Österrike, Ungern, Rumänien, Bulgarien och Slovakien.

denkstatt.at

Eco Compliance

Bakom eco Compliance finns ett team av jurister och sakkunniga med mångårig praktisk erfarenhet. eco Compliance-teamet erbjuder skräddarsydda och omfattande lösningar för regelefterlevnad. Till dessa hör eco Compliance Report, ett register och underhållet av detta samt efterlevnadsrevisioner. eco Compliance fokuserar på det som verkligen räknas:

  • Demonstration av relevanta juridiska skyldigheter
  • Begriplig och enkel strukturering av juridiska skyldigheter
  • Omgående bedömning av juridiska skyldigheter (fastställande av efterlevnadsstatus)
  • Underhåll av ditt rättsregister
  • Filtrering av rättsliga ändringar baserat på åtgärdsbehov
  • Direkt information till ansvariga medarbetare inom ramen för övervakningen

eco-compliance.de

Enhesa

Enhesa är ett internationellt konsultföretag som arbetar med frågor inom arbetsmiljö och EHS (Environment, Health & Safety). De hjälper företag över hela världen att följa lagstadgade EHS-bestämmelser. Enhesa har en rad produkter och tjänster som säkerställer regelefterlevnaden för framför allt multinationella företag. Enhesa-teamet  består av högt kvalificerade, flerspråkiga konsulter. De kan på ett unikt sätt informera dig om de senaste juridiska EHS-frågorna och tillhandahålla rättsregister samt detaljerade skyldigheter för driftsansvariga för över 280 länder och regioner över hela världen.

enhesa.com

envigration GmbH

Målet med rådgivning om regelefterlevnad och företagsledning att göra företag juridiskt säkra. Därför hjälper konsultingbolaget envigration – som är specialiserade på regelefterlevnad – företag att fastställa, utvärdera, kommunicera och hantera deras skyldigheter på ett korrekt, effektivt och enkelt sätt. De stödjer även företag när det kommer till att effektivt, smidigt och praktiskt införa, integrera och implementera standarder för ledningssystem. Utöver detta tillhandahåller de kvalificerade revisioner, omfattande riskbedömningar gällande regelefterlevnad, skräddarsydda krav- och åtgärdskataloger samt övervakning av rättsliga och övriga krav som företag måste uppfylla.


envigration.com

ERM – Environmental Resources Management

Environmental Resources Management (ERM) är den ledande, globala aktören för rådgivning inom miljö, hälsa, säkerhet, risker, socialväsen och hållbarhet. Vi har fler än 160 driftställen i över 40 länder och regioner, med mer än 4 500 medarbetare som arbetar på projekt över hela världen. ERM eftersträvar en enhetlig, professionell och högklassig service för skapa mervärde för kunderna. Genom att erbjuda innovativa lösningar för kunder både från det privata näringslivet och från offentlig sektor har vi kunnat samarbeta med många Global Fortune 500-företag. Vi hjälper dem att förstå och ta sig an utmaningar inom området hållbarhet – något som världen i allt högre utsträckning konfronteras med.

erm.com

IbUQAS GmbH & Co. KG

IbUQAS GmbH & Co. KG har 25 års erfarenhet av rådgivning och planering inom miljöskydd, arbetsmiljö och energieffektivitet. De utformar praktiska och perfekta lösningar för företag i alla branscher och i alla storlekar. Både små- och medelstora företag, liksom internationella koncerner, drar fördel av vår omfattande erfarenhet. Tillsammans med våra kunder utarbetar vi individuella lösningar för deras projekt. Sedan mer än tjugo år tillbaka ger vi våra kunder råd inom områdena regelefterlevnad, miljöskydd, arbetsmiljö och ledningssystem. Vi erbjuder kostnadseffektiva och pragmatiska lösningar. Med vårt interdisciplinära team får du uppdaterad anläggningsteknik och garanterad regelefterlevnad inom arbetsrätt, energirätt och miljörätt.

ibuqas.de

Neosys AG

Neosys-teamet består av engagerade experter från olika fackområden som miljövård och miljöteknik, säkerhet, riskhantering, socialt ansvar, ledningssystem och regelefterlevnad. De kombinerar alltid tekniskt kunnande med omfattande ledningskompetens.

neosys.ch

S A T GmbH & Co. KG

SAT har med sitt team av praktiskt erfarna jurister, ingenjörer, IT-experter och företagsekonomer en perfekt kombination av kompetenser för att ge företag i alla storlekar råd och praktiskt stöd inom allt som rör regelefterlevnad. I egenskap av ingenjörs- och organisationskonsulter är SAT specialiserade på att ta fram och kontinuerligt övervaka skräddarsydda rätts-, tillstånds- och förordningsregister – grunden för alla uppgifter som rör efterlevnad. Kostnadsminimering, tydlighet, transparens och effektivitet är de företagsindividuella lösningarnas avgörande framgångsfaktorer. SAT en av Tysklands ledande experter på sitt område. Kända företag använder även deras expertkunskaper som extern avdelning för regelefterlevnad.

sat-team.org

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG

TÜV NORD GROUP har över 10 000 medarbetare, vilket gör dem till ett av de största tekniska serviceföretagen. Tack vare sin expertis inom rådgivning, service och revisioner har de internationella kunder i över 70 länder i Europa, Asien och Afrika. Deras breda tjänsteportfölj omfattar både specifika enskilda kontroller och besiktningar samt säkerhetstekniska bedömningar av komplexa anläggningar. De har avdelningar för bland annat industri, service, mobilitet, IT och utbildning. Att de erbjuder tjänster inom resurser samt flyg- och rymdteknik gör dem unika i branschen. Deras vision: ”Excellence for your business.”

tuev-nord-group.com

Certifiering

DEKRA Assurance Services GmbH

Certifiering, kontroll och revision av system och produkter.

dekra-assurance-services.de

DQS GmbH

The Audit Company. Det tyska sällskapet för certifiering av ledningssystem.

dqs.de

Högskolor

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW) (Högskolan för teknik och ekonomi)

HTW är den största fackhögskolan i Berlin. I utbildningen företagsintern miljöinformatik används programvaran Quentic redan sedan flera år vid praktiska seminarier.

bui.htw-berlin.de

X