EcoIntense har två nya partner i Schweiz

2017-12-13

Geelhaarconsulting och Neosys samarbetar nu med den Berlinbaserade programvaruspecialisten

Sedan slutet av november samarbetar programvarutillverkaren EcoIntense GmbH med två starka partner i Schweiz – geelhaarconsulting GmbH och Neosys AG. Från och med nu kan användare av EcoWebDesk, en programvara för arbetsmiljö, säkerhet, miljöledning och hållbarhet, dra nytta av konsultföretagens kompetens. Den webbaserade lösningen kompletteras med innehållsmässig rådgivning om rättsnormer, hållbarhet och certifieringar. Därmed erbjuds ett praktiskt helhetspaket för företag som vill stärka sin regelefterlevnad avsevärt.

Geelharconsulting GmbH är ett oberoende konsultföretag inom strategi- och organisationsutveckling. De lägger särskild fokus på hållbarhet. Företaget har sitt säte i Bern och deras kunder, som huvudsakligen är från Schweiz, är verksamma både inom den privata och offentliga sektorn. Företaget kommer att vara den primära kontaktpersonen för försäljning i Schweiz och kommer i framtiden att hjälpa EcoWebDesks kunder att installera programvaran.

Neosys AG tillhandahåller tjänster inom miljöskydd och -teknik, säkerhet, riskhantering, socialt ansvarstagande, ledningssystem och regelefterlevnad. Företaget förenar teknisk kunskap med ledningskompetens för att hjälpa företag, myndigheter och organisationer i Schweiz och globalt. Förutom huvudkontoret i Gerlafingen har företaget ytterligare två kontor, ett i Bern och ett i Epalinges. Neosys ger EcoWebDesks kunder i Schweiz rådgivning inom områdena arbetarskydd, miljöskydd och regelefterlevnad.

Sedan oktober 2018 heter EcoIntense Quentic. I samband med detta fick även programvaran EcoWebDesk det nya namnet Quentic.

Ladda ner pressmeddelande från 2017-12-13 (PDF, 593 kB)

X