EcoIntense certifierade enligt ISO/IEC 27001

2018-03-28

EcoIntense GmbH är en av de första tillverkarna av EHS-programvara i Tyskland som certifierats enligt ISO/IEC 27001. DQS GmbH utfärdade certifieringen eftersom företaget infört och använder ett ledningssystem för informationssäkerhet för sina IT-tjänster, konsulttjänster och tillhandahållandet av programvaran EcoWebDesk på webben.

”IT-säkerhet och skydd av kunddata har haft högsta prioritet hos oss sedan vi grundade företaget”, säger Sebastian Mönnich, VD på EcoIntense GmbH. ”Vi tillhandahåller SaaS-tjänster (Software-as-a-Service) med anspråket att våra IT-system alltid ska vara tillgängliga, samtidigt som datasekretessen och kundernas integritet säkerställs. Certifieringen bekräftar vår företagsidentitet – vi ser informationssäkerhet som en kontinuerlig process som måste förankras djupt i företaget.”

En certifiering, många fördelar

ISO/IEC 27001 har ett helhetsperspektiv som garanterar att vårt ledningssystem införlivas på alla hierarkiska nivåer. Att konsekvent ta hänsyn till informationssäkerhet i alla verksamhetens processer minskar riskerna, förbättrar säkerhetsnivån och bidrar till att krav på regelefterlevnad uppfylls. Alla företag som använder vår onlinelösning för arbetsmiljö, säkerhet, miljöledning och som ledningssystem för hållbarhet drar nytta av det certifierade ledningssystemet i flera avseenden: Företag som använder programvara som tillverkats av ett företag som certifierats enligt DIN ISO/IEC 27001 kan lättare själva certifieras. Den höga standarden för informationssäkerhet understryker dessutom att EcoIntense arbetar med processer som förhindrar att kunddata utsätts för spionage,manipulering och missbruk.

Säkerhet i hela försörjningskedjan

Dessutom omfattar EcoWebDesks Software-as-a-Service-paket att data förvaras i ett certifierat högsäkerhetsdatacenter. Åtkomst- och behörighetskontroller, luftkonditionering, redundanta ström- och nätverksförbindelser och krypterad dataöverföring garanterar optimalt dataskydd och datasäkerhet. Systemprestandan övervakas ständigt och säkerhetskopior genomförs varje dag för att säkerställa att datan alltid är tillgänglig. Programvarans höga tillförlitlighet och datasäkerhet bekräftas dessutom av det tyska yrkesförbundet Bundesverband IT-Mittelstand (BITMi). EcoWebDesk fick bland annat kvalitetsmärkena ”Software Made in Germany” och ”Software Hosted in Germany”.

Sedan oktober 2018 heter EcoIntense Quentic. I samband med detta fick även programvaran EcoWebDesk det nya namnet Quentic.

Ladda ner pressmeddelande från 2018-03-28 (PDF, 610 kB)

Ladda ner foto ”ISO/IEC 27001 sigill” från 2018-03-28 (JPG, 298 kB)

Ladda ner ”ISO/IEC 27001 certifikat” från 2017-02-28 (PDF, 456 kB)

X