Årsredovisning: Quentic fortsatt stark på marknaden

2019-03-19

Quentic har ett framgångsrikt affärsår bakom sig. Programvaru- och tjänsteleverantören inom hälsa, miljö och säkerhet (HMS) och företags samhällsansvar (CSR) ökade återigen sin omsättning med cirka 50 procent. Både företagets internationella expansion och den starka kundbasen av bestående och nya kunder har bidragit till denna positiva utveckling.

Idag använder över 600 företag Quentic, en onlinelösning för arbetsmiljö, säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Två av företagets nya kunder är MAN SE och OSRAM AG. Under 2018 öppnade Quentic nya kontor i Danmark, Tyskland och Nederländerna. Tack vare detta har Quentic kunnat stärka sin position som en av Europas ledande specialister på området.

Enligt det oberoende marknadsforsknings- och konsultföretaget Verdantix ligger den årliga tillväxttakten för EHS-programvara på 9,2 procent. Under de kommande åren beräknas värdet på världsmarknaden stiga till över 2 miljarder amerikanska dollar.

Fler tjänster och driftställen i Europa

”Quentic Plattform används redan i över 50 olika länder. Vi fortsätter vår tillväxt med nya internationella partnerskap och genom att öppna nya kontor. På grund av den kraftiga efterfrågan har vi utvidgat vår produktportfölj med fler tjänster, som till exempel Quentic International Consulting. På så vis kan vi ge våra kunder ännu mer hjälp och stöd vad gäller den internationella implementeringen av vår programvara”, säger Markus Becker, CEO för Quentic.

Quentics mål är att förbinda aktörer inom EHS och CSR, involvera dem i uppgiftsspecifika aspekter och engagera dem i ämnesområdet som helhet. För att underlätta det direkta utbytet mellan användarna arrangerar företaget HS2E-Forum i Berlin sedan nio år tillbaka, och 2018 skapade de ett webbforum med samma syfte. ”I år kommer vi för första gången att hålla i ett evenemang med internationellt koncept, utöver det i Tyskland redan etablerade forumet. Där kan våra kunder både diskutera sin ämnesexpertis och hur de använder vår programvara för att omsätta denna”, säger Markus Becker.

Pressbilder

Pressmeddelande

Om Quentic

  Quentic är en ledande leverantör av SaaS-lösningar (Software as a Service) på den europeiska marknaden för EHS och CSR. Företaget har sitt huvudkontor i Berlin och har över 180 anställda. De har även kontor och partner i andra städer i Tyskland, Österrike och Schweiz samt i Finland, Belgien, Danmark och Nederländerna. Mer än 600 kunder förbättrar sitt EHS- och CSR-arbete med programvaran Quentic. Plattformen lämpar sig som stöd för ledningssystem enligt kraven för ISO 14001, ISO 50001 och ISO 45001. Onlineprogramvaran innehåller åtta olika moduler som kan kombineras efter behov och önskemål: Arbetssäkerhet, Risker & Revisioner, Farliga ämnen, Regelefterlevnad, Webbutbildningar, Processer, Miljöledning och Hållbarhet. Quentic kopplar samman data, förbinder aktörer inom EHS och CSR samt skapar engagemang för ämnesområdet som helhet – i webbläsare eller app. Eftersom uppgifterna sträcker sig över olika avdelningar, driftställen och länder kan företagsprocesserna styras effektivt och enligt rättsliga föreskrifter.

  Markus Becker CEO Quentic

  Markus Becker, CEO: ”Quentic Plattform används redan i över 50 olika länder. Vi fortsätter vår tillväxt med nya internationella partnerskap och nya kontor.”

  Quentic Laptop Phone User Interface

  Quentics mål är att förbinda EHS- och CSR-aktörer, att involvera dem i uppgiftsspecifika aspekter och att engagera dem i ämnesområdet som helhet.

  X