Quentic får utmärkelsen ”Great Place to Work” igen

2019-02-15

Quentic är en av vinnarna i Great Place To Work®-tävlingen ”De bästa arbetsgivarna i Berlin-Brandenburg 2019”. Företaget, som är den marknadsledande leverantören av programvara och tjänster inom hälsa, miljö och säkerhet (HMS) och företags samhällsansvar (CSR) i Tyskland, valdes av det oberoende institutet till vinnare i kategorin ”Företag med 50 till 200 anställda”. Priset går till arbetsgivare som ger sina anställda en bra företagskultur och särskilt attraktiva arbetsvillkor.

”På Quentic har vi en kultur som genomsyras av ömsesidigt förtroende och som låter varje medarbetare utveckla sina individuella styrkor till fullo. Beslutsfrihet, kunskapsöverföring och aktiv feedback är lika viktiga för vår företagsidentitet som främjandet av mångfald, personlig utveckling och balans mellan arbete och fritid. Vi är stolta över den här utmärkelsen – det är ju bara genom det gemensamma engagemang som uppstår hos nöjd personal som vi kan göra en meningsfull skillnad för samhälle, människa och miljö”, säger Markus Becker, CEO för Quentic.

Redan under tidigare år har företaget framgångsrikt deltagit i tävlingen – och nu vann de än en gång titeln som en av de bästa arbetsgivarna i Berlin-Brandenburg. ”Utmärkelsen står för en arbetsplatskultur som präglas av värden som förtroende, stolthet och laganda”, förklarar Andreas Schubert, styrelseledamot för Great Place to Work® Institut i Tyskland. Anonyma personalenkäter ligger till grund för utmärkelsen. I fokus står arbetsrelaterade frågor som identifiering med företaget, förtroende för ledningen, möjligheter till kärriärutveckling, lön, hälsofrämjande och work-life-balance. Dessutom bedöms vidtagna åtgärder inom personal- och ledningsarbetet. 

Pressbilder

Pressmeddelande

Om Quentic

Quentic är en ledande leverantör av SaaS-lösningar (Software as a Service) på den europeiska marknaden för EHS och CSR. Företaget har sitt huvudkontor i Berlin och har över 175 anställda. De har även kontor och partner i andra städer i Tyskland, Österrike och Schweiz samt i Finland, Belgien, Danmark och Nederländerna. Mer än 600 kunder förbättrar sitt EHS- och CSR-arbete med programvaran Quentic. Plattformen lämpar sig som stöd för ledningssystem enligt kraven för ISO 14001, ISO 50001 och ISO 45001. Onlineprogramvaran innehåller åtta olika moduler som kan kombineras efter behov och önskemål: Arbetssäkerhet, Risker & Revisioner, Farliga ämnen, Regelefterlevnad, Webbutbildningar, Processer, Miljöledning och Hållbarhet. Quentic kopplar samman data, förbinder aktörer inom EHS och CSR samt skapar engagemang för ämnesområdet som helhet – i webbläsare eller app. Eftersom uppgifterna sträcker sig över olika avdelningar, driftställen och länder kan företagsprocesserna styras effektivt och enligt rättsliga föreskrifter.

Quentic is a great place to work 2019

Sina Walter, Katharina Meerpohl, Markus Becker och Jennifer Riedasch tog emot priset i Design Offices vid Humboldthafen i Berlin den 14 februari 2019.

Great Place to Work®s bedömning baseras delvis på en anonym personalenkät och delvis på en intervju med ledningen om personalfrämjande åtgärder.

X