Omsätt ISO-standarder med Quentic

2019-01-10

Programvaran för EHS och CSR lämpar sig som stöd för ledningssystem enligt kraven för ISO 14001 (miljöledning), ISO 50001 (energiledning) och ISO 45001 (arbetsmiljö). Detta har återigen officiellt bekräftats av DEKRA Assurance Services GmbH. Markus Becker, CEO för Quentic: ”Sedan 2010 bekräftar de regelbundna revisionerna att våra användare får ett beprövat system som stöd för att implementera, upprätthålla och optimera ledningssystem. I vår onlinelösning kan företag effektivt förbereda och genomföra certifieringar. Därmed driver de inte bara sin ständiga förbättringsprocess framåt, utan stärker dessutom sitt förtroende hos kunder, leverantörer och affärspartner på ett hållbart sätt.”

Den nya internationella standarden för ledningssystem för arbetsmiljö publicerades i mars 2018. Från och med år 2021 kommer den att ersätta den nuvarande standarden OHSAS 18001. Den nya standarden har ett väsentligt mer omfattande angreppssätt. Den nya standarden betonar organisationers kontext, tittar på arbetsvillkor i hela värdekedjan och fokuserar inte bara på risker utan även på möjligheter på förbättring.

BayWa r.e. Rotor Service GmbH var en av Quentics första kunder som certifierades enligt den nya standarden DIN ISO 45001:2018. Den ledande totalleverantören av tjänster som rör rotorblad för vindkraftverk har sitt ledningssystem för arbetsmiljö i onlinelösningen sedan 2017. Tobias Bittkau, chef för affärsenheten Services hos BayWa r.e., ansvarig för bland annat BayWa r.e. Rotor Service GmbH: ”Vi är stolta över certifieringen. Vi fäster ett mycket stort värde vid arbetsmiljö när vi fattar affärsmässiga beslut. Med Quentic kan vi integrera alla involverade EHS-aktörer, från chefer och medarbetare till leverantörer och andra affärspartner – ett centralt kriterium för att kunna leva upp till de krav på helhetsperspektiv som ISO 45001 ställer.” 

Pressbilder

Pressmeddelande

Om Quentic

Quentic är en av Europas ledande specialister på programvara och tjänster inom EHS och CSR. Företaget har sitt huvudkontor i Berlin och har över 170 anställda. De har även kontor och partner i andra städer i Tyskland, Österrike och Schweiz samt i Finland, Belgien, Danmark och Nederländerna. Mer än 600 kunder förbättrar sitt EHS- och CSR-arbete med programvaran Quentic. Onlineplattformen innehåller åtta olika moduler som kan kombineras efter behov och önskemål: Arbetssäkerhet, Risker & Revisioner, Farliga ämnen, Regelefterlevnad, Webbutbildningar, Processer, Miljöledning och Hållbarhet. Quentic kopplar samman data, förbinder aktörer inom EHS och CSR samt skapar engagemang för ämnesområdet som helhet – i webbläsare eller app. Eftersom uppgifterna sträcker sig över olika avdelningar, driftställen och länder kan företagsprocesserna styras effektivt och enligt rättsliga föreskrifter.

Markus Becker, CEO för Quentic: ”I vår onlinelösning kan företag effektivt förbereda och genomföra certifieringar.”

Laptop mit Quentic Logo

Programvaran för EHS och CSR lämpar sig som stöd för ledningssystem enligt kraven för ISO 14001, ISO 50001 och ISO 45001.