Quentic presenterar Community på Arbeitsschutz Aktuell

2018-10-26

  • ”Med Quentic Community ville vi etablera ett starkt EHS- och CSR-nätverk för att hjälpa kunderna att tillsammans uppnå ännu mer”, säger Markus Becker, CEO.
  • Företaget presenterade det nya varumärket Quentic när programvaran släpptes den 11 oktober 2018.

EcoIntense har samlat sina produkter och företag under ett tak och ett namn – Quentic. På mässan Arbeitsschutz Aktuell presenterar programvaruspecialisten för HMS och CSR sitt nya nätforum för första gången. I forumet kan användarna ge återkoppling, utbyta ämneskunskaper med varandra och knyta nya kontakter med Quentic-experter och partner.

Samla, dokumentera, utvärdera och vidarebefordra information – det är vardag för anställda inom hälsa, miljö och säkerhet (HMS) och företags samhällsansvar (CSR, Corporate Social Responsibility). I dessa tider av den fjärde industriella revolutionen blir ett helhetligt utbyte av information och kunskap blir allt viktigare. Digitaliseringen av affärs- och produktionsprocesser kräver att alla berörda parter förbinds med varandra på ett intelligent sätt. Detta gäller i synnerhet för de områden som berör hela företagets verksamhet, som arbetet med arbetarskydd och miljöskydd.

Quentics programvara stödjer sömlösa övergångar mellan olika arbetsmoment och förbinder alla EHS- och CSR-aktörer i ett enda system. På mässan Arbeitsschutz Aktuell presenterade företaget sitt nya varumärke och ledorden ”connect. engage. inspire”. Dessa understryker att programvaran arbetar avdelnings-, företags- och nationsövergripande och skapar ett engagemang för ämnesområdet som helhet genom dess uppgiftsspecifika aspekter.

Främjande av kunskapsutbyte och samarbete

”Att ha ett direkt utbyte med våra kunder är särskilt viktigt. Det går inte att utveckla praktiskt inriktade lösningar utan en fortlöpande interaktion med kunderna”, säger Markus Becker, CEO för Quentic, på mässan. I det nya forumet Quentic Community kan användare förfråga lösningar efter deras behov och enkelt komma i kontakt med våra medarbetare från support och rådgivning. Samtidigt blir det enklare för användare att dela bästa praxis inom ämnesområdena med varandra, och hur denna kan omsättas i programvaran. Användare från över 600 företag kan hjälpa varandra och på så vis även utvidga sina professionella nätverk.

”Bara genom att samarbeta kan vi hantera stora utmaningar. Digital teknik förändrar arbetsvärlden – och därmed även kraven på ledningssystemen för HMS och CSR. Målet med vårt integrativa angreppsätt är att skapa tydlighet och ett sätt att orientera sig i ett område som blir alltmer komplext. Med Quentic Community ville vi etablera ett starkt HMS- och CSR-nätverk med syftet att hjälpa våra kunder att tillsammans uppnå ännu mer”, säger Markus Becker.

Pressbilder

Pressmeddelande

Om Quentic
Quentic (tidigare EcoIntense) är en av Europas ledande specialister på programvara för HMS och CSR. Företaget har sitt huvudkontor i Berlin och har över 150 anställda. Ledningsgruppen består av Markus Becker (CEO), Sebastian Mönnich (COO) och Hardy Menzel (CTO). Företaget har även kontor och partner i andra städer i Tyskland, Österrike och Schweiz samt i Finland, Belgien, Danmark och Nederländerna. Mer än 600 kunder förbättrar sitt EHS- och CSR-arbete med programvaran Quentic. Onlinelösningen innehåller åtta olika moduler som flexibelt kan kombineras efter behov och önskemål: Arbetssäkerhet, Risker & Revisioner, Farliga ämnen, Regelefterlevnad, Webbutbildningar, Processer, Miljöledning och Hållbarhet. Den integrativa plattformen lämpar sig som stöd för ledningssystem enligt kraven för ISO 14001, ISO 50001 och ISO 18001. Quentic kopplar samman data, förbinder aktörer inom EHS och CSR samt skapar engagemang för ämnesområdet som helhet – i webbläsare eller app. Eftersom uppgifterna sträcker sig över olika avdelningar, driftställen och länder kan företagsprocesserna styras effektivt och enligt rättsliga föreskrifter.

X