EcoIntense: ökad omsättning, fler kunder i Europa

2018-08-07

EcoIntense GmbH fortsätter sin tillväxtkurs. Denna programvaruspecialist för arbetsmiljö, säkerhet, miljöledning och hållbarhet kunde mer än fördubbla sin orderingång inom området SaaS (Software as a Service), programvara som en tjänst. Därmed nådde företaget med sina filialer i utlandet en betydande försäljningsökning jämfört med samma period föregående år.

Mer än 60 företag i de mest skilda branscher har i år börjat använda onlinelösningen EcoWebDesk. Till de nya kunderna hör bland annat LIQUI Moly GmbH och DB Energie GmbH.

”Behovet av internationellt användbar och mobil EHS- och CSR-programvara fortsätter att växa märkbart. Allt fler kunder börjar använda EcoWebDesk i ett land för att sedan införa programvaran globalt”, säger Markus Becker, VD för EcoIntense GmbH. Genom övertagandet av NordSafety i november 2017 utvidgade företaget sin produktportfölj med en användarvänlig applösning. Samtidigt kunde man utöka sin marknadsposition i de nordiska länderna.

Internationaliseringen fortskrider

Under första halvåret ökade efterfrågan inte bara på kärnmarknaden i Tyskland utan även i Österrike och Schweiz. I juni tillkännagav EcoIntense GmbH att man tänkte öppna nya kontor i Danmark och Nederländerna. Sedan dess är programvaruspecialisten representerad i tre tyska städer och fem andra länder. ”Vi kommer att fortsätta med den starka tillväxten även under andra halvåret”, fortsätter Markus Becker. Antalet anställda har ökat till över 140. Under de kommande månaderna vill programvaruspecialisten anställa ytterligare EHS-, CSR- och IT-experter för att bli ledande på den europeiska marknaden.

Sedan grundandet 2007 har EcoIntense GmbH på endast några få år framgångsrikt etablerat sig på marknaden med sin programvara EcoWebDesk. Med åtta specialmoduler omfattar denna onlinelösning områdena arbetssäkerhet, revision och hantering av farliga ämnen, regelefterlevnad, webbutbildningar, processledning samt miljöuppföljning och hållbarhet. I programvaran kan företagsprocesser styras kostnadseffektivt och hållbart i överensstämmelse med lagstadgade krav.

Sedan oktober 2018 heter EcoIntense Quentic. I samband med detta fick även programvaran EcoWebDesk det nya namnet Quentic.

Filer att ladda ner

Pressmeddelande från 2018-08-07 (PDF, 608 kB)

Pressbild I ”Markus Becker, VD, EcoIntense GmbH” (JPG, 3,8 MB)
Pressbild II ”Markus Becker, VD, EcoIntense GmbH” (JPG, 6,6 MB)

Markus Becker CEO Quentic

X