EcoIntense öppnar tre nya kontor

2018-06-13

EcoIntense GmbH fortsätter att utöka sin marknadsposition i Europa. Företaget, som specialiserar sig på programvara för arbetsmiljö, säkerhet, miljöledning och hållbarhet, öppnar tre nya filialer i Hamburg, Danmark och Nederländerna. Företaget utökar försäljningsteamet med två nya platser. 

Förra året kunde EcoIntense GmbH vinna över 100 nya kunder och öka sin omsättning med 50 procent. På grund av den ökande efterfrågan har detta Berlin-företag nu nya och befintliga kunder på ytterligare två andra marknader att ta hand om. ”Detta innebär att vi nu ännu bättre kan tillgodose företagens landsspecifika behov och hjälpa dem vid introduktionen av programvaran EcoWebDesk. Det är en tjänst som verkligen uppskattas av våra kunder”, säger Markus Becker, VD för EcoIntense GmbH.

Nya ledare för internationell tillväxt

Med de tre kontoren utökar EcoIntense GmbH sitt befintliga försäljningsnät i Tyskland, Österrike, Schweiz, Finland och USA. Det nya kontoret i Amsterdam kommer att ledas av Chris Loos. Vår Regional Sales Manager kom från Bureau Veritas till EcoIntense och har mångårig erfarenhet när det gäller marknaden för EHS (Environment, Health & Safety). Jens Christian Arendt är ansvarig för utvecklingen av försäljningsverksamheten i Danmark. Vår Vice President Sales för Danmark arbetade tidigare för FlowIT och har omfattande kompetens inom programvarubranschen. EcoIntense öppnar sitt kontor i Hamburg i juli. Kontaktperson för kunder i norra Tyskland förblir Senior Sales Manager & App Specialist Lars Schmitt.

Från start-up till den ledande leverantören av EHS- och CSR-programvara

EcoIntense grundades 2007 i Berlin och har på endast några få år framgångsrikt etablerat sig på marknaden. Till kunderna hör över 500 företag, till exempel Siemens och Philips. Med åtta specialmoduler omfattar programvaran EcoWebDesk områdena arbetsmiljö och -säkerhet, revision och hantering av farliga ämnen, regelefterlevnad, webbutbildningar, processledning samt miljöuppföljning och hållbarhet. Användare kan individuellt sammanställa de enskilda komponenterna. Den maximala nyttan ger de många tvärförbindelserna, som stärker samarbetet mellan olika avdelningar och reducerar den administrativa insatsen. Genom att uppgifter och dokument hålls enhetliga, strukturerade och uppdaterade i EcoWebDesk kan företagsprocesser styras effektivt och i överensstämmelse med lagstadgade krav.

Sedan oktober 2018 heter EcoIntense Quentic. I samband med detta fick även programvaran EcoWebDesk det nya namnet Quentic.

Filer att ladda ner: Pressbilder

Markus Becker, VD, EcoIntense GmbH (JPG)
Chris Loos, Regional Sales Manager Nederländerna, EcoIntense GmbH (JPG)
Jens Christian Arendt, Vice President Sales Danmark, EcoIntense GmbH (JPG)
Lars Schmitt, Senior Sales Manager & App Specialist, EcoIntense GmbH (JPG)

Filer att ladda ner: Pressmeddelande

EcoIntense öppnar tre nya kontor, 2018-06-13 (PDF)


Markus Becker CEO Quentic

Markus Becker, VD för EcoIntense

Quentic Jens Arendt Sales Denmark

Jens Christian Arendt, Vice President Sales i Danmark, EcoIntense

Chris Loos Quentic

Chris Loos, Regional Sales Manager i Nederländerna, EcoIntense

Lars Schmitt Senior Sales Manager Quentic

Lars Schmitt, Senior Sales Manager & App Specialist, EcoIntense

X