One Peak Partners & Morgan Stanley investerar 15 miljoner

2019-05-21

En av Europas ledande Software as a Service-leverantörer inom EHS (Environment, Health & Safety) och CSR (Corporate Social Responsibility) får nytt kapital från sina investerare. One Peak Partners & Morgan Stanley investerar 15 miljoner. Med denna investering vill företaget påskynda sin ytterligare tillväxt på befintliga och nya marknader.

Den framgångsrika finansieringen följer på den investering på 22 miljoner euro som företaget fick i maj 2017, som också skedde under ledning av One Peak Partners och Morgan Stanley Expansion Capital. Under de senaste två åren har en mycket positiv affärsutveckling ägt rum. Denna ska utvidgas ytterligare med det kapital som nu ställts till förfogande. ”Genom förvärvet av appleverantören NordSafety, invigningen av ytterligare sex kontor och fördubblingen av vår personalstyrka till mer än 200 har vi stärkt vår marknadsposition avsevärt. Vi är glada över att våra investerare återigen gett oss ett så stort förtroende. Med det nya kapitalet kommer vi att etablera nya filialer i Europa och utvidga vår plattform på ett produktspecifikt sätt” säger Markus Becker, CEO Quentic.

På väg att bli marknadsledande i Europa

Enligt det oberoende konsultations- och analysföretaget Verdantix kommer världsmarknaden för EHS-programvara att överskrida två miljarder USD under de kommande åren. ”Framför allt ökar efterfrågan på mobila och globalt användbara programvarulösningar inom alla sektorer. Vårt team är imponerat av den starka utvecklingen och den fantastiska teknikplattform som Quentic har byggt upp under de senaste åren. Vi ser fram emot att tillsammans med Quentics enastående företagsledning skapa den europeiska marknadsledaren inom EHS-programvara”, säger David Klein, Managing Partner för One Peak Partners.

Komplett EHS- och CSR-lösning

Mer än 600 förbättrar sitt EHS- och CSR-arbete med onlinelösningen från Quentic. Plattformen innehåller åtta olika moduler som kan kombineras efter behov och önskemål: Arbetssäkerhet, Risker & Revisioner, Farliga ämnen, Regelefterlevnad, Webbutbildningar, Processer, Miljöledning och Hållbarhet. Quentics mål är att föra samman alla EHS- och CSR-aktörer. Fördelen för användare är att data kan samlas in decentralt och utvärderas centralt. Dokument är strukturerade och uppdaterade. Arbetsflöden blir mer transparenta och de ansvariga personerna flexibelt involverade. Eftersom uppgifter överlappar varandra mellan avdelningar, driftställen och länder, kan företagsprocesser hanteras effektivt enligt lagstadgade krav. 

Pressbilder

1. Quentics grundare och företagsledare (från vänster till höger) Sebastian Mönnich (COO), Markus Becker (CEO) och Hardy Menzel (CTO)

2. Quentics företagsledning (från vänster till höger): Sebastian Mönnich (COO), Hardy Menzel (CTO) och Markus Becker (CEO)

3. Laptop och smartphone: Quentic – programvarulösningen för EHS och CSR.

Pressmeddelande

One Peak Partners & Morgan Stanley investerar 15 miljoner

Produktvideo

Quentics integrativa SaaS-plattform för EHS- och CSR-arbete

Ytterligare information

Quentic är en ledande leverantör av SaaS-lösningar (Software as a Service) på den europeiska marknaden för EHS och CSR. Företaget grundades 2007, har sitt huvudkontor i Berlin och sysselsätter mer än 200 anställda. Till företagsledningen hör Markus Becker (CEO), Sebastian Mönnich (COO) och Hardy Menzel (CTO). Ytterligare kontor finns i andra städer i Tyskland, Österrike och Schweiz samt i Finland, Belgien, Danmark och Nederländerna. Mer än 600 kunder förbättrar sitt EHS- och CSR-arbete med programvaran Quentic. Den integrativa lösningen är lämplig för att stödja ledningssystem enligt ISO 14001, ISO 50001 och ISO 45001. Quentic kopplar samman data, förbinder aktörer inom EHS och CSR samt skapar engagemang för ämnesområdet som helhet – i webbläsare eller app.

One Peak Partners är ett privat riskkapitalbolag som investerar i snabbväxande teknikföretag i tillväxtfasen. One Peak tillhandahåller tillväxtkapital åt innovativa företag och ger tillgång till One Peaks omfattande nätverk för att hjälpa dem vid utvecklingen till hållbara branschledare. Förutom Quentic omfattar One Peaks portfölj bland andra DocPlanner, Neo4j, Spryker Systems, HighQ, Coople och Concentra Analytics.

Morgan Stanley Expansion Capital är en privat plattform för riskkapital som tillhör Morgan Stanley Investment Management, som specialiserat sig på investeringar i snabbväxande sektorer som teknik, sjukvård, detaljhandel och digitala medier. Morgan Stanley Expansion Capital har varit framgångsrikt i mer än tre decennier och har genomfört investeringar i mer än 190 länder. Den privata plattformen för riskkapital drar nytta av märket Morgan Stanley och dess omfattande nätverk. 

Quentics grundare och ledningsgrupp Sebastian Mönnich, Markus Becker och Hardy Menzel använder kapitalet för att skapa ytterligare tillväxt.

X