Quentic ansluter sig till FN:s Global Compact

2022-02-14

Quentic är en ny deltagare i FN:s Global Compact. FN har bekräftat att leverantören av SaaS-lösningar (Software as a Service) för EHSQ- och ESG-hantering ingår i världens största och viktigaste initiativ för hållbar och ansvarsfull företagsstyrning. Som deltagare har Quentic åtagit sig att följa de tio principerna i FN:s Global Compact och att arbeta för målen för hållbar utveckling.

Deltagarna i UN Global Compact förbinder sig också att lämna in årliga rapporter om framsteg (Communication on Progress, CoP) som förklarar hur de har arbetat för att införliva principerna i sin politik. FN:s tio principer är indelade i fyra huvudkategorier: mänskliga rättigheter, arbete, miljö och korruptionsbekämpning. Genom att införliva dessa principer i sina strategier, policyer och förfaranden upprätthåller Quentic inte bara sitt ansvar gentemot människor och planeten, utan skapar också förutsättningar för långsiktig framgång.

Markus Becker, VD för Quentic: "Vi är stolta över att vara deltagare till detta globala initiativ och att förbinda oss till dess principer. Vår mjukvarulösning hjälper företag över hela världen att förbättra sin hälsa och säkerhet, miljöhantering och hållbarhet. Quentics entreprenörsframgång är oskiljaktig från företagets ansvar, vilket utgör grunden för vår exemplariska roll inom sektorn för EHSQ- och ESG-mjukvara. Vi är dedikerade till att hjälpa till att forma en kultur av hållbarhet genom våra åtgärder, produkter och tjänster, som ger våra kunder och intressenter möjlighet att förverkliga en bättre framtid."

X