AMCS förvärv av Quentic slutfört

2022-07-05

 • Markus Becker, CEO, Quentic
 • Jimmy Martin, CEO, AMCS
 • Hardy Menzel (CTO), Sebastian Mönnich (COO) and Markus Becker (CEO) (höger till vänster) - Grundade Quentic 2007.

De tyska tillsynsmyndigheterna har godkänt försäljningen av Quentic GmbH till AMCS Group. Transaktionen är därmed avslutad och Quentic kommer nu att vara en del av AMCS från och med Juli 2022. 

AMCS, den ledande globala leverantören av integrerad mjukvara och fordonsteknik för miljö-, energi-, avfalls-, återvinnings- och resursindustrin, och Quentic, en av de ledande leverantörerna av integrerad plattform för EHSQ- och ESG-hantering, meddelade att AMCS förvärvade Quentic den 12 maj 2022. Eftersom tillsynsmyndigheterna nu har godkänt transaktionen kommer förvärvet av den Berlin-baserade SaaS-leverantören av EHSQ & ESG att träda i kraft på 30 Juni 2022. "Med detta steg börjar ett nytt kapitel i vår 15-åriga företagshistoria", förklarar Markus Becker, VD för Quentic. "Samarbetet kommer ytterligare att stärka Quentics tillväxt, likt de senaste åren. Vi ser särskilt fram emot det professionella samarbetet och utbytet för att gemensamt tillhandahålla de bästa digitala affärslösningarna för en hälsosammare, renare och mer hållbar framtid." 

Teknikportfölj för hållbara affärsprocesser 

Med Quentic i sin portfölj utökar AMCS sitt utbud av lovande digitala lösningar som optimerar arbetsflöden och har en direkt positiv inverkan på miljön. "Oavsett bransch är digitalisering en viktig möjliggörare på vägen mot en global och hållbar cirkulär ekonomi", bekräftar Jimmy Martin, VD för AMCS. "Med de olika lösningarna i AMCS portfölj vill vi tillhandahålla dessa tekniker för våra kunder. Integrerad hantering av alla processer som rör arbetssäkerhet, miljö-, hållbarhets- och kvalitetshantering, som erbjuds av Quentics SaaS-plattform och app, är därför ett värdefullt tillägg till vårt utbud", fortsätter Jimmy Martin. 

Att bli en marknadsledare med hållbar tillväxt  

Markus Becker, Sebastian Mönnich och Hardy Menzel grundade Quentic år 2007. I dag har företaget mer än 250 anställda på 14 platser i Europa. Mer än 900 företag stärker sina processer inom områdena arbetssäkerhet, miljö, hållbarhet och kvalitetshantering med Quentics programvarulösningar. Affärsänglar och finansiella investerare har stöttat företagets tillväxt i flera finansieringsrundor. "Vi vill tacka våra långsiktiga partners One Peak, Morgan Stanley Expansion Capital och High-Tech Gründerfonds för det förtroendefulla och värdefulla samarbetet. Tillsammans har vi framgångsrikt satt Quentic på vägen mot att bli den europeiska marknadsledaren för programvara och tjänster för EHSQ- och ESG-hantering. Nu ser vi fram emot att fortsätta på denna väg med AMCS", säger Markus Becker. Quentics ledningsgrupp kommer att fortsätta att forma företagets framtid tillsammans med den nya ägaren AMCS.

Pressbilder

  Markus Becker, CEO, Quentic

  Jimmy Martin, CEO, AMCS

  Grundarna av Quentic, från höger till vänster, Hardy Menzel (CTO), Sebastian Mönnich (COO) och Markus Becker (CEO)

   

  Om AMCS

  AMCS har sitt huvudkontor i Limerick, Irland, med kontor i Nordamerika, Europa och Australien och har över 1000 anställda i 18 länder. AMCS är en global ledare inom integrerad mjukvara och fordonsteknik för miljö-, återvinnings- och resursindustrierna och erbjuder optimeringslösningar till den bredare transport- och logistikmarknaden. AMCS hjälper över 4 000 kunder globalt att minska sina driftskostnader, öka utnyttjandet av tillgångarna, optimera marginalerna och förbättra kundservicen. Deras företagsmjukvara och SaaS-lösningar levererar digital innovation till den framväxande cirkulära ekonomin runt om i världen. 

  Om Quentic

  Quentic är en av de ledande leverantörerna av programvara som en tjänst (SaaS) för EHSQ- och ESG-hantering. Quentic-plattformen består av tio individuellt kombinerbara moduler och erbjuder ett ideallt sätt för företag att hantera Arbetsmiljö, Risker & Revisioner, Incidenter & Observationer, Farliga Ämnen, Arbetsplatskontroll, Lagar & Regler, Webbutbildningar, Processer, Miljöledning och Hållbarhet. Detta kompletteras av Quentic App för mobil rapportering och av Quentic Analytics för kraftfull analys av EHSQ-data med hjälp av tydliga och dagligen uppdaterade instrumentpaneler. Över 900 företag förlitar sig på Quentics mjukvarulösningar för att stärka organisationens EHSQ-hantering och ansvarsrelaterade områden inom miljö, sociala frågor och styrning (ESG). Den integrerande programvaran är också lämplig för att stödja omfattande ledningssystem i enlighet med ISO 14001, ISO 45001 och ISO 50001.

  Företaget har sitt huvudkontor i Berlin, Tyskland, och sysselsätter mer än 250 personer. Filialer finns i Tyskland, Österrike, Schweiz, Finland, Sverige, Danmark, Belgien, Nederländerna, Frankrike, Spanien och Italien.

   

  X