Quentic Software stöder ISO-certifieringar

2022-10-12

Markus Becker, CEO of Quentic

Quentic är en clousbaserad programvara för EHSQ- och ESG-hantering som är utformad för att stödja kompletta ledningssystem. Dess lämplighet enligt ISO 14001 (miljö) och ISO 45001:2018 (Arbetsmiljö & säkerhet) har återigen bekräftats oberoende av varandra i en upprepad revision. Dessutom har Quentic också fått ett intyg i enlighet med både ISO 9001 (kvalitet) och ISO 27001 (informationssäkerhet).

Quentic erbjuder företag ett beprövat system för att implementera, underhålla och optimera integrerade ledningssystem. Detta gör det möjligt för organisationer att effektivt förbereda och genomföra certifieringar och kontinuerligt spåra sina ledningssystem. ISO-standarder som ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 anses vara beprövade verktyg när det gäller att förbättra en organisations ledarskap, kultur och övergripande prestanda. "Vår arbetsvärld är betydligt mer komplex och globaliserad än vad den var för några år sedan. Därför är ett digitalt verktyg som stöd för ett effektivt ledningssystem för ISO-överensstämmelse mer nödvändigt än någonsin", säger Markus Becker, VD för Quentic, och tillägger: "Vi är glada att vår SaaS-lösning inte bara har klarat den upprepade revisionen för ISO 45001- och ISO 14001-standarderna, utan även den inledande revisionen för både ISO 27001 och ISO 9001."

Bekräftelse av överensstämmelse

Företag som anpassar sig till ISO 9001-standarden kan uppdatera sina befintliga kvalitetsledningssystem. På så sätt säkerställs att deras verksamhetsprocesser är hållbara, ekonomiska och användarvänliga.
ISO 27001:2017 stöder organisationer i att upprätta, upprätthålla och kontinuerligt förbättra ett dokumenterat ledningssystem. Potentiella säkerhetsöverträdelser kan uppstå till följd av föråldrad teknik eller felaktig hantering av konfidentiell information. Genom att använda Quentics programvara som komplement till dessa processer kan företag kontrollera sin interna informationssäkerhetshantering på ett digitalt förbättrat sätt.  

Ny kund inom fordonsindustrin använder Quentic

ISO-standarder spelar också en viktig roll för Quentics kund MAHLE. Mahle är en ledande internationell utvecklingspartner och leverantör till bilindustrin. En avgörande faktor för att Mahle skulle skaffa Quentic-plattformen var att Quentic är en TISAX® -kontrollerad deltagare. 

"Vi letade särskilt efter en partner som tillämpar samma höga standarder på detta område som vi gör", säger Kathrin Apel, Global Head Sustainability & HSE på MAHLE. "Med Quentic har vi nu en SaaS-leverantör som stöder oss i kommande digitaliseringsprocesser och efterlevnadsfrågor", tillägger Apel.

 

Pressbilder

    Markus Becker, CEO of Quentic    Om Quentic

    Quentic är en av de ledande leverantörerna av programvara som en tjänst (SaaS) för EHSQ- och ESG-hantering. Quentic-plattformen består av tio individuellt kombinerbara moduler och erbjuder ett ideallt sätt för företag att hantera Arbetsmiljö, Risker & Revisioner, Incidenter & Observationer, Farliga Ämnen, Arbetsplatskontroll, Lagar & Regler, Webbutbildningar, Processer, Miljöledning och Hållbarhet. Detta kompletteras av Quentic App för mobil rapportering och av Quentic Analytics för kraftfull analys av EHSQ-data med hjälp av tydliga och dagligen uppdaterade instrumentpaneler. Över 900 företag förlitar sig på Quentics mjukvarulösningar för att stärka organisationens EHSQ-hantering och ansvarsrelaterade områden inom miljö, sociala frågor och styrning (ESG). Den integrerande programvaran är också lämplig för att stödja omfattande ledningssystem i enlighet med ISO 14001, ISO 45001 och ISO 50001.

    Företaget har sitt huvudkontor i Berlin, Tyskland, och sysselsätter mer än 250 personer. Filialer finns i Tyskland, Österrike, Schweiz, Finland, Sverige, Danmark, Belgien, Nederländerna, Frankrike, Spanien och Italien.

    X