+46 85 025 6501

Enkel certifiering

Förberedelserna inför och genomförandet av certifieringar underlättas med Quentic.

Full koll på standarder

Quentic stödjer dina ledningssystem enligt ISO 14001, ISO 50001 och ISO 45001.

Intuitivt gränssnitt

Lättanvända verktyg hjälper alla som medverkar i revisionsprocessen.

Kom snabbare i mål

Alla revisionsdata registreras centralt och utvärderas snabbt.

 

Quentic är ett perfekt verktyg för obligatoriska energirevisioner. Glöm provisoriska fristående lösningar, kaotiska listor och oändliga tabeller. Quentic ger dig allt du behöver och hjälper dig att förverkliga ett integrerat ledningssystem.

Quentic är en professionell och säker programvarulösning som hjälper dig med dina energirevisioner. Oavsett om du planerar eller genomför revisionen eller identifierar och eliminerar avvikelser sparar du värdefull tid med Quentic. Du kan effektivt koppla samman alla som är involverade i energirevisionen i programvaran. Detta ger flexibilitet, tillförlitlighet och effektivitet vid revisionerna och bidrar till att verksamhetens processer ständigt förbättras.

 

God planering är halva jobbet: Med Quentic har du alla aktuella revisioner och inspektioner samlade och kan förbereda dem med minimalt arbete. Du väljer helt enkelt ut önskad frågekatalog som vid behov kan utvidgas med ytterligare frågor. Registrera alla deltagare med ett par enkla klick och informera dem via e-post. Sedan är det bara att skriva ut frågelistan och du är redo inför kommande revision!

När energirevisionen är genomförd registrerar du resultaten i ett standardformulär. På detta vis blir det hela enhetligt och lätt att följa upp. Konstaterar du ett behov av åtgärder under utvärderingen anger du korrigeringsåtgärderna direkt i Quentic och lämnar dem vidare till ansvariga kollegor. Revisionsrapporten utfärdas med ett par enkla klick och har många olika alternativ för tabeller och diagram.

Vad vill du uppnå i verksamhetens olika områden? I Quentics ledningssystem kan du fastlägga specifika mål och inleda nödvändiga målriktade åtgärder. Därmed vet alla exakt vad de ska göra och hittar all information som behövs för implementeringen. Med en snabb blick på översikten ser du hur långt du har kommit i förloppet.

Hur ser det ut med säkerheten i din verksamhet? Och miljöpåverkan? I Quentic kan du definiera viktiga aspekter för regelbunden utvärdering. Du ställer själv samman de olika faktorer som utgör en aspekt så att de återspeglar just din verksamhet. På det sättet får du en utvärderingsplattform för representativa resultat, inklusive utvärderingsmatris.

Bevisad kvalitet

Quentic på 2 minuter

En skräddarsydd lösning för ditt företag

 

Quentic hjälper dig att förbättra företagets arbetsmiljö, säkerhet, miljöskydd och hållbarhetsledning. Den webbaserade programvaran baseras på fackkunskaper. Det innebär att den förstår dina uppgifter och ger dig de funktioner du behöver.

Programvaran stödjer dig i alla processer inom EHS och hållbarhet. Dokumentera, organisera, utvärdera – det är enkelt med Quentic.

 

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Revisioner & certifieringar

Underlätta processen med Quentic

Interna och externa revisioner

Involvera deltagarna efter behov och informera dem snabbt via e-post.

Mallar

Underlätta arbetet inför och efter revisionen med frågebibliotek och utvärderingskriterier.

Revisionsrapport

Skapa en strukturerad och transparent revisionsrapport med ett par klick.

Ständig förbättringsprocess

Säkerställ att ditt ledningssystem är under ständig förbättring.

”Ett av våra viktigaste krav var möjligheten att avbilda hela energiledningssystemet för alla driftställen i ett centralt system. Med Quentic kunde vi äntligen generera meningsfulla nyckeltal.”

Arbetsmiljö och säkerhet

Skapa riskbedömningar och instruktioner med ett par enkla klick.

Juridisk säkerhet

Gör det enkelt att följa lagar och föreskrifter och minimera ansvarsrisken.

Certifiering

Bli certifierad enligt ISO 14001, ISO 50001 och ISO 45001.

Ökad effektivitet

Definiera tydliga ansvarsområden och smidiga arbetsflöden – det sparar tid och pengar.

X