+46 85 025 6501

Lämpliga indikatorer

Bestäm själv vilka hållbarhetsaspekter du vill rapportera med vilka nyckeltal.

Enkel datainsamling

Underlätta datainsamlingen med ett överskådligt webbgränssnitt, automatiska valideringstester och rimlighetskontroller.

Datakonsolidering

Samla mätvärden och svar från alla verksamhetens driftställen i en konsoliderad databas där de hela tiden finns tillgängliga för dagsaktuella utvärderingar.

Rapportering

Generera när som helst tydligt talande rapporter om verksamhetens ekonomiska, ekologiska och sociala prestation – på detaljnivå och koncernövergripande.

Med programvaran Quentic skapar du ett systematiskt grundval av data för era hållbarhetsrapporter – enligt valfri standard. Definiera indikatorer som beskriver era ekonomiska, ekologiska och sociala bidrag till samhället och uppfyll därmed era intressenters informationskrav. Plattformen använder decentraliserade dataleveranser från företagets verksamhetsområden för att beräkna relevanta nyckeltal.

Du kan exportera tydliga tabeller och diagram till Word och Excel med ett knapptryck. Beroende på målgruppen för CSR-rapporteringen kan du i rapporten fokusera på tidsserier som illustrerar enskilda indikatorers utveckling, jämförelser mellan olika driftställens KPI:er, eller företagets riktmärken i förhållande till planerade värden och målvärden. Med Quentic har du alltid ett robust faktaunderlag för kommunikationen med era intressenter. De bakomliggande processerna datainsamling, datakonsolidering och publicering av data är lätta att administrera, överblicka och förstå.

 

Hur ser det ut med klimatåtgärder, arbetsvillkor, leveranskedjor? Fastlägg vilka hållbarhetsaspekter som är relevanta för din verksamhet och hur de ska analyseras. Standardiserade kataloger med indikatorer kan förse dig med en solid grund som du kan komplettera med individuella nyckeltal. I formelredigeraren kan du skapa komplexa indikatorer med ett fåtal klick och beräkna dem automatiskt.

Hämta endast in information om nyckeltal som är relevanta för respektive område och ansvarig. Värdena presenteras för insamlaren i form av ett överskådligt webbgränssnitt som hen har tillgång till via sin personliga översiktssida. Automatiska valideringstester och rimlighetskontroller stöder insamlaren i arbetet.

Med rapporteringsplanen har du hela tiden koll på vilka nyckeltal som saknas från vilka områden och påminnelser kan skickas ut automatiskt. Efter internt godkännande av två olika personer samlas de levererade värdena och svaren i en konsoliderad databas där de finns tillgängliga för dagsaktuella utvärderingar.

Du kan när som helst själv definiera de aspekter och jämförelser med målvärden som ska utgöra grunden för utvärderingen. I bakgrunden utför Quentic valuta- och enhetsomvandlingar, beräknar härledda mätvärden och aggregerar tids- och platsövergripande data. På det sättet har du underlagen som krävs för att när som helst uttala dig om verksamhetens ekonomiska, ekologiska och sociala prestation – från detaljnivå till koncernövergripande.

Whitepaper Ledningssystem för Hållbarhet

Ta reda på några av de 12 fördelar du kan ta del av genom att arbeta med ett strukturerat ledningssystem för hållbarhet.

Bevisad kvalitet

Quentic på 2 minuter

En skräddarsydd lösning för ditt företag

 

Quentic hjälper dig att förbättra företagets arbetsmiljö, säkerhet, miljöskydd och hållbarhetsledning. Den webbaserade programvaran baseras på fackkunskaper. Det innebär att den förstår dina uppgifter och ger dig de funktioner du behöver.

Programvaran stödjer dig i alla processer inom EHS och hållbarhet. Dokumentera, organisera, utvärdera – det är enkelt med Quentic.

 

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Rapporter för företagsledningen

Skapa rapporter utan besvär med Quentic

Skräddarsydda nyckeltal

Skapa och komplettera nyckeltal efter företagets individuella behov med nyckeltalskalkylatorn.

Enkel rapportering

Välj en tidsperiod och generera enkelt utvärderingar och diagram.

Bra teamwork

Underlätta arbetsflöden och håll teamet uppdaterat med automatiska e-postmeddelanden.

Smidig dokumenthantering

Revidera, arkivera, länka och dela dokument – strukturerat och transparent.

Nöjda kunder är vår bästa referens

Arbetsmiljö och säkerhet

Skapa riskbedömningar och instruktioner med ett par enkla klick.

Juridisk säkerhet

Gör det enkelt att följa lagar och föreskrifter och minimera ansvarsrisken.

Certifiering

Bli certifierad enligt ISO 14001, ISO 50001 och ISO 45001.

Ökad effektivitet

Definiera tydliga ansvarsområden och smidiga arbetsflöden – det sparar tid och pengar.

X