+46 85 025 6501

Central förvaltning

Använd ett centralt register för alla farliga ämnen. Det sparar tid och pengar.

Ordning och reda

Skapa riskbedömningar och instruktioner centralt med ett par enkla klick.

Tydliga riktlinjer

Inför entydiga regler för hantering av farliga ämnen – det ökar säkerheten.

Aktuella dokument

Få hjälp att hålla viktiga dokument om farliga ämnen uppdaterade tack vare automatiska påminnelser.

 

Med Quentic har du ditt register över farliga ämnen helt under kontroll. Glöm provisoriska fristående lösningar, kaotiska listor och oändliga tabeller. Quentic ger dig allt du behöver och hjälper dig att förverkliga ett integrerat ledningssystem.

Den centrala programvarulösningen förenklar i hög grad hanteringen av arbetsmaterial och farliga ämnen. Du uppfyller de lagenliga föreskrifterna i detalj, minimerar organisatoriska insatser och uppnår maximal transparens vid hantering av farliga ämnen. Allt arbetsmaterial, alla farliga ämnen och allt farligt gods struktureras enhetligt och lagras centralt i ett register över farliga ämnen. Du kan både klassificera och märka enskilda ämnen med ett par enkla klick. Tack vare filterfunktion hittar du snabbt det ämne du söker. Alla egenskaper och användningsområden visas i en kompakt översikt.

 

Bevisad kvalitet

Quentic på 2 minuter

En skräddarsydd lösning för ditt företag

 

Quentic hjälper dig att förbättra företagets arbetsmiljö, säkerhet, miljöskydd och hållbarhetsledning. Den webbaserade programvaran baseras på fackkunskaper. Det innebär att den förstår dina uppgifter och ger dig de funktioner du behöver.

Programvaran stödjer dig i alla processer inom EHS och hållbarhet. Dokumentera, organisera, utvärdera – det är enkelt med Quentic.

 

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Riskbedömningar

Skapa strukturerade och aktuella dokument med Quentic

Upptäck risker

Registrera information om utrustning, arbetsuppgifter, ergonomi och farliga ämnen på ett strukturerat sätt.

Vidta skyddsåtgärder

Utarbeta nödvändiga åtgärder för personalens säkerhet direkt med Quentic.

Följ föreskrifter

Länka automatiskt till lagar, juridiska bestämmelser och skyddsinformation.

Dela dokument

Håll dokument uppdaterade och transparenta. Informera personer med ett par enkla klick.

Nöjda kunder är vår bästa referens

Arbetsmiljö och säkerhet

Skapa riskbedömningar och instruktioner med ett par enkla klick.

Juridisk säkerhet

Gör det enkelt att följa lagar och föreskrifter och minimera ansvarsrisken.

Certifiering

Bli certifierad enligt ISO 14001, ISO 50001 och ISO 45001.

Ökad effektivitet

Definiera tydliga ansvarsområden och smidiga arbetsflöden – det sparar tid och pengar.