+46 85 025 6501

Juridisk säkerhet

Gör det enkelt att följa lagar och föreskrifter och minimera ansvarsrisken.

Ordning och reda

Håll ordning bland dina säkerhetsdatablad och få påminnelser om att uppdatera dem. 

Föreskriftsenlig dokumentering

Skapa alla nödvändiga dokument för transport av farligt gods med ett fåtal klick.

Ökad effektivitet

Definiera tydliga ansvarsområden och smidiga arbetsflöden – det sparar tid och pengar.

 

Med Quentic har du hanteringen av farligt gods helt under kontroll. Glöm provisoriska fristående lösningar, kaotiska listor och oändliga tabeller. Quentic ger dig allt du behöver och hjälper dig att förverkliga ett integrerat ledningssystem.

Med den centrala programvarulösningen kan du övervaka transport av farligt gods på järnväg, väg och till sjöss och utfärda nödvändiga transportdokument i enlighet med gällande föreskrifter. Du kan dessutom kontrollera om åtskild lagring behövs. Därmed förbättrar du verksamhetens juridiska säkerhet och transparens, samtidigt som du underlättar arbetet för alla inblandade. Quentic hjälper dig även med hanteringen av farliga ämnen. Allt arbetsmaterial och alla farliga ämnen registreras enhetligt och märkningen genomförs med ett par enkla klick. I det centrala registret över farliga ämnen kan du se all viktig information på en gång. Alla säkerhetsdatablad lagras också direkt i systemet och hålls uppdaterade.

 

Bevisad kvalitet

Quentic på 2 minuter

En skräddarsydd lösning för ditt företag

 

Quentic hjälper dig att förbättra företagets arbetsmiljö, säkerhet, miljöskydd och hållbarhetsledning. Den webbaserade programvaran baseras på fackkunskaper. Det innebär att den förstår dina uppgifter och ger dig de funktioner du behöver.

Programvaran stödjer dig i alla processer inom EHS och hållbarhet. Dokumentera, organisera, utvärdera – det är enkelt med Quentic.

 

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Riskbedömningar

Skapa strukturerade och aktuella dokument med Quentic

Upptäck risker

Registrera information om utrustning, arbetsuppgifter, ergonomi och farliga ämnen på ett strukturerat sätt.

Vidta skyddsåtgärder

Utarbeta nödvändiga åtgärder för personalens säkerhet direkt med Quentic.

Följ föreskrifter

Länka automatiskt till lagar, juridiska bestämmelser och skyddsinformation.

Dela dokument

Håll dokument uppdaterade och transparenta. Informera personer med ett par enkla klick.

Nöjda kunder är vår bästa referens

Arbetsmiljö och säkerhet

Skapa riskbedömningar och instruktioner med ett par enkla klick.

Webbaserad teknik

Ha tillgång till dina dokument var som helst, när som helst.

Certifiering

Bli certifierad enligt ISO 14001, ISO 50001 och ISO 45001.

Ökad effektivitet

Definiera tydliga ansvarsområden och smidiga arbetsflöden – det sparar tid och pengar.

X